Om Te Belê In ‘n Erfenis Wat Volhou.

Om Te Belê In ‘n Erfenis Wat Volhou.

Deur Angela | Mei 29, 2017

Is dit nie wonderlik hoe Boas ‘n man van sy woord is nie? Net nadat Rut teruggaan het na Naomi toe met ‘n tjalie vol gars – en ek is seker sy het ‘n hart gevul met hoop gehad – het Boas nie tyd gemors voor hy na die dorp gereis het nie, net soos hy gesê het hy sal.

Boas is gereed om sy woord gestand te doen. Hy sal alles in sy vermoë doen om verlossing te bring in beide Rut en Naomi se lewens.

Uit ons verse vir vandag sien ons dat Boas nie net in staat is om met hierdie onbekende losser, wat nader familie is, te ontmoet nie, maar hy is ook in staat om tien leiers van die stad byeen te bring om hierdie belangrike – en mag ek byvoeg, impromptu – ontmoeting te hou.

Tot ons ontsteltenis lyk dit eers asof die man gretig is om Elimelek se eiendom af te koop; totdat hy hoor wat saam met die afkoping kom.

Die prys is te hoog.

Die potensiële opoffering vir sy eie nalatenskap is te hoog.

Hy is net gewillig om dít wat hom sal baat en sy naam sal voortdra af te koop… nie die naam van iemand anders nie.

As hy sou intree in hierdie rol van losser en Elimelek se land en “eiendom” oorneem, sal hierdie man die risiko loop om sy eie nalatenskap op die spel te plaas AS hy ‘n seun met Rut sou hê.

“As daar ‘n kind sou wees uit sy verhouding met Rut, sal die losser die land verloor en daar sal geen voordeel vir sy eie kinders en nalatenskap wees om te kompenseer vir die kostes wat aangegaan sou moes word om vir Naomi en Rut te sorg nie.” – Iain Duguid

Hy dink oor die koste en besluit om hierdie geleentheid te laat verbygaan.

En natuurlik, juig ons almal met opgewondenheid vir wat dit vir Rut en Naomi beteken!

Alhoewel Rut deur die eerste losser verwerp is, tree Boas in en doen sy woord gestand! Hy aanvaar haar, is lief vir haar en neem vreugdevol die verantwoordelikheid om vir beide Rut en Naomi te sorg…hy bekommer hom nie oor wie se naam hy voortdra nie.

Hoe ironies is dit nie dat die eerste losser meer besorg was om sy naam en sy erfenis te beskerm, maar ons weet nie eers wat sy naam is nie. In teenstelling, gee Boas nie om oor daardie sake nie. Hy kies om diegene wat nie die mag het om hulleself te help nie, lief te hê, te aanvaar en te help, en sy naam het deur die generasies behoue gebly as gevolg van sy gehoorsaamheid en die goeie dinge wat hy gedoen het. Boas se naam en dade leef voort deur die Woord.

“Wie die wil van God doen, bly ewig lewe.” – 1 Johannes 2:17

Vriendinne, soos die eerste losser, het ons almal die keuse om vir onsself te leef, of om ‘n lewe in gehoorsaamheid aan God te leef. Ons kan kies om lewens te leef in ons eie krag en wat ons kan bereik, wat gewoon is, of ons kan kies om God se waarheid uit te leef en lewens leef wat uitsonderlik is as gevolg van hoe ons toelaat dat God deur ons werk.

Ons kan kies om veilig te speel, of ons kan kies om lewens in volkome gehoorsaamheid aan God te leef. Ons keuse bepaal die tipe erfenis wat ons nalaat.

Boas se naam is bewaar in die Bybel en mens hoor nooit weer van die ander man nie. Wat hy gedink het hy red, het hy verloor. Wat Boas nie omgegee het om te red nie, het hy behou.

Liewe vriendinne, mag ons kies om vrouens te wees wat soos Boas is – vrouens wat gewillig is om God te gehoorsaam; vrouens wat gewillig is om daardie mense wat deur die wêreld verwerp word, los te koop, lief te hê en te beskerm. Mag ons vrouens wees wat dié in ons midde wat die minste is, lief te hê en te versorg. Mag ons vrouens wees wat soos Boas is. Mag ons vrouens wees wat soos Jesus is.

Kom ons Praat: Wie was vir jou ‘n “Boas” en watter uitwerking het hierdie persoon se goedheid op jou lewe gehad?

Hê God Groots Lief!

 

Week 4 Uitdaging: Bid en vra God hierdie week om jou te help om ‘n Boas in jou gemeenskap, werksplek, kerk of skool te wees. Wie het God in jou lewe geplaas vir wie jy kan help, bemoedig of vir wie jy ‘n vriend kan wees, wanneer ander nie wil nie?

Week 4 – Video

Week 4 – Leesplan

Week  4 – Memoriseervers

Om Reg Te Doen In ‘n Verleidelike Wêreld

Om Reg Te Doen In ‘n Verleidelike Wêreld

Deur Whitney | Mei 26, 2017

 

“[Die boek] Rut is ‘n beeld van pragtige, edel manlikheid en vroulikheid. In ‘n tyd waar flieks en televisie en advertensies en die internet manlikheid en vroulikheid uitbeeld op die laagste maniere, het ons ‘n groot behoefte aan verhale wat die manjifieke betekenis van manlikheid en vroulikheid verhoog. Rut en Boas is uitsonderlik. Mans en vrouens vandag het helde soos hierdie nodig.” – John Piper

My man en ek voel dat ons universiteitsjare sommige van die mees belangrikste jare in ons geestelike ontwikkeling was. Dit was die jare toe ons uitbeweeg het onder ons ouers se vlerke uit en toe ons geloof ons eie geword het. Dit is toe die deure van meer onafhanklikheid oopgegaan het en toe nuwe wêreldse versoekings fel geveg het vir ons trou. In daardie vormende jare moes ons besluit of ons sou sterk staan in ons Bybelse oortuigings of strompel in the lokkende see van toegewings.

Universiteitsjare het vir ons allerlei nuwe geleenthede gebied, maar een van die mees invloedryke beleggings gedurende daardie jare het gekom in die vorm van ‘n kampus predikant en sy vrou, wat elke week hulle tyd opofferend opgegee het om ‘n paar jong volwassenes, wat verseker baie groei in godvresenheid nodig gehad het, te dissipel.

Ek sal nooit ons predikant se amper weeklikse groetwoorde vergeet soos hy ons teruggestuur het na die kampus en na ‘n wagtende wêreld.

Doen reg,” het hy gesê.

Dit was net twee eenvoudige woorde, maar ons het geweet watter verantwoordelikheid en oortuiging hulle dra. Ons wyse predikant het geweet dat ons oppad uit was in die donkerte in en hy het ons uitgedaag om reg te doen – om God se weg te kies – wanneer ons in die versoeking kom om op ‘n ander manier op te tree.

Vyf en twintig jaar later het ek steeds hierdie herinnering nodig.

Sonde is oral rondom ons, besig om te skree vir ons om toe te gee.

Dit bekruip ons in ons swakste oomblikke.

Met tyd weeg dit swaar op ons en maak ons ongemaklik.

Somtyds is dit een groot mislukking, maar dikwels is dit die oënskynlike klein goedjies wat ons regverdig omdat ons dink ons kan dit doen met min skade.

Dit desensitiseer ons oortuigings en verlei ons om net hierdie een keer in te gee.

Dit oortuig ons dat dit meer pret is om in die oomblik toe te gee, as wat dit is om met wysheid in die toekoms te belê.

En ongelukkig, vir meeste van ons word sonde gewoonlik nie oornag oorwin nie.

Om ‘n lewe en ‘n erfenis van Bybelse manlikheid en vroulikheid te bou – deur die krag van God wat in ons en deur ons woon – kom met ‘n wavrag doelgerigdheid. Omdat Rut en Boas doelgerig daardie fondament gelê het, het dit vrugte afgewerp toe dit die meeste saak gemaak het. Rut se karakter – alreeds duidelik gedefinieër in hoofstuk 2 – vertel ons dat haar motiewe suiwer was toe sy na die dorsvloer gegaan het om by Boas se voete te lê. En Boas se karakter was net so gedefinieër toe hy met ongelooflike selfbeheersing en eer gereageer het op Rut, wanneer dinge maklik in ‘n ander rigting kon gaan. Maar om te volhard met hulle vlak van moraliteit – om selfbeheersing te leer op ‘n manier wat heilig en eerbaar vir God is – het definitief nie per ongeluk gebeur nie, en dit sal ook nie vir ons op daardie manier gebeur nie.

Die wêreld sal nie skaam wees om te veg vir ons trou nie, so ons moet die volle wapenrusting van God aantrek. Wees versigtig en op jou hoede, weeg alles teen die Woord. Moenie ingee vir swak en verdraaide waarheid nie, maar groei eerder in die kennis van God sodat jy nie op ‘n dwaalspoor gebring word nie. Daar sal ‘n duisend stemme wees wat ons name roep; word lank genoeg stil sodat jy Sy stil klein stem hoor wat sê, “Hier is die pad, loop hierlangs.” Dit sal nie maklik wees nie, maar dit sal die moeite werd wees.

“Laat U Woord my op die regte pad hou; moet tog nie dat enige kwaad die oorhand oor my kry nie.” ~ Psalm 119:133

Streef na om heilig te leef, nie net omdat jy die reëls volg nie, maar omdat daar veiligheid, vrede en blydskap daarin is om op God se manier te leef, want ‘n verlore wêreld kyk en omdat ons Jesus – die Een wat in ons plek gesterf het – dit werd is. Om van sonde af weg te vlug moet ons daadwerklik wegdraai en regverdigheid nastreef. Wat beteken dit? Ons moet regte grenslyne skep, onsself posisioneer in regte plekke, en regte verhoudings nastreef – vir vryheid en hoofsaaklik vir die glorie van ons Vader God. Sal die wêreld dink ons is ‘n bietjie eienaardig? Jy kan verseker wees dit sal, maar ons leef nie vir hulle nie. Wanneer Christus weer kom, mag Hy vind dat ons reg doen soos ons Hom ywerig nastreef.

“As iemand hom van die kwaad gereinig het, sal hy ‘n voorwerp vir besondere gebruik wees. Dan sal hy vir die eienaar afgesonder en bruikbaar wees, voorbeirei vir enige goeie diens. Vermy die begeertes wat ‘n jongmens in gevaar bring, en streef na opregtheid, geloof, liefde en vrede, saam met almal wat uit ‘n rein hart die Here aanroep.” – 2 Timoteus 2:21-22

Flieks en televisie en advertensies sal jou vertel om jou standaarde te verlaag. Jou bure, en miskien selfs sommige van jou kerkvriende, sal jou oortuig dat ‘n klein toegewing nooit iemand seermaak nie.

Maar vriendinne, besluit reg nou dat jy reg sal doen. En doen dit dan môre en die dag na dit. Besluit dat jy sal wegdraai van die geraas af, en in plaas daarvan, hardloop elke oggend wanneer jou voete die grond raak, sonder om terug te kyk, na die stem van Waarheid.

Moet dan nie moeg word nie.

God is vir jou. Hy sal vir jou gee wat jy nodig het op net die regte tyd.

As daar een ding is waaroor die boek van Rut duidelik is, is dit duidelik hieroor.

O Jesus, sal U ons van binne af vorm om eerbare voorwerpe te wees. Hou ons eenkant. Bekragtig ons op ‘n bonatuurlike manier om te vlug van wêreldse passies. Gee ons suiwer en geduldige harte, sodat U perfekte doelwitte deur ons bereik kan word.

O ja, en hierdie…

“As jou doel suiwerheid van hart is, wees voorbereid daarop dat die wêreld sal dink jy is baie eienaardig.” – Elisabeth Elliot, Passion and Purity

Kom ons Praat: Roep God jou om “reg te doen” in ‘n spesifieke area van jou lewe, maar jy sukkel om Hom te vertrou? Watter eerste stappe van gehoorsaamheid kan jy in hierdie area neem vandag?

By Sy voete,

 

 

 

Rut was ‘n Spreuke 31 Vrou

Rut was ‘n Spreuke 31 Vrou

Deur Angela | Mei 24, 2017

Kan ek vir jou ‘n geheim vertel? Hoofstuk 3 van Rut het my nog altyd ‘n bietjie senuweeagtig gemaak. Ek bedoel, is ek die enigste een wat ineenkruip as ek dink aan Rut wat daardie nag na die dorsvloer gaan en Naomi se bevele uitvoer? Sjoe, praat van ongemaklik! My hart begin om vinniger te klop, en ek raak angstig net om te dink hoe senuweeagtig Rut moes gewees het!

Dit was nie tot onlangs toe ek meer gelees het oor die agtergrond en simboliek agter Naomi se instruksies vir Rut nie, dat ek begin het om die parallel te verstaan met Christus se verlossing in ons lewens.

Neem byvoorbeeld Naomi se raad vir Rut om haar klere van rou en weduweeskap te verruil vir nuwe, skoon en vars klere, om aan te dui dat haar tydperk van rou oor haar man se dood verby is en dat sy moet aanbeweeg met haar lewe. Hoe wonderlik dat Naomi die een is wat dit vir Rut aanbeveel, en liefdevol vir haar die vryheid en seën gee om aan te beweeg! Soos Rut, voel ek dat ek ‘n “Naomi” in my lewe nodig gehad het om my klere van rou te verruil en ‘n nuwe seisoen van beskikbaarheid vir God met ope arms aan te neem. Om die klere van onvergewensgesindheid, verraad, bitterheid en pyn te verwyder en nuwe klere van hoop, verlossing en liefde aan te trek.

Totdat ek die boek Rut bestudeer het, het ek nie besef dat in die Hebreeuse Bybel, die boek van Spreuke reg voor die boek van Rut is nie. Hoe wonderlik is dit nie dat net nadat ons Spreuke 31:31 lees, word ons gestuur na Rut se ongelooflike verhaal van verlossing nie!

Wat ons in Rut 3:11 sien, is dieselfde beskrywing van die “Spreuke 31 Vrou” in vers 31:31. Net soos die “Spreuke 31 Vrou”, is Rut ook geprys by die stadspoorte…en let wel, ‘n vrou wat gebore is in ‘n vyandsland, wat ‘n vreemdeling was in die land waarin sy geleef het… hierdie gebroke weduweevrou was werklik ‘n Spreuke 31 vrou!

Gee haar wat haar toekom vir alles wat sy doen; laat haar werk haar roem wees in die stadspoorte.- Spreuke 31:31

Rut word by die stadspoorte geprys oor hoe sy Naomi liefdgehad het, hard gewerk het om te voorsien vir haar skoonmoeder en verlang het om haar te eer. ‘n Vrou wat kon weggedraai het en ‘n nuwe lewe in haar vaderland begin het, het in plaas daarvan, gekies om alles wat sy geken het te verlaat en vorentoe te loop in geloof… terwyl sy nie geweet het wat die pad na Betlehem vir haar sou inhou nie.

Ek is besig om soveel lesse te leer wat ek in my lewe kan toepas omdat ek geïnspireer is deur Rut se verhaal. Ons kan nooit die krag van ‘n lewe wat geleef word in liefde vir God en ander onderskat nie. Ons sien dit in Rut se lewe… soos ons dit ook sien in die lewe van die “Spreuke 31 Vrou”. Beide vrouens het geleef met hulle fokus op God en het die mense rondom hulle gedien. Beide vrouens het geleef vir meer as net hulleself en as gevolg van dit, bemoedig beide vrouens se elke dag, stap vir stap gehoorsaamheid steeds generasies van vrouens duisende jare later!

Soos ek besig is om deur die boek Rut te lees, is ek deur hierdie kragtige boek aangespoor om meer moedig en dapper vir Christus te leef. Om my lewe uit te leef in groter geloof en groter gehoorsaamheid… selfs as ek nie seker is wat vir my wag in my “Betlehem” nie…om nogtans die reis vorentoe te neem. Dit is nie maklik om onsself nederig te hou en ons lewens aan die voete van ons Verlosser neer te lê nie… maar net soos Boas, verwerp Jesus ons nie. Hy sien ons en is lief vir ons.

“Die boek Rut is soveel meer as net die aantekening van die huwelik van ‘n verwerpte vreemdeling met ‘n gerespekteerde Jood. Dit is ook die beeld van Christus se verhouding met dié wat Hom vertrou en aan Hom behoort.”- Warren Wiersbe

Liewe vriendinne, net soos Boas vir Rut aanvaar en liefgehad het, doen Christus dieselfde vir elkeen van ons!

Kom ons Praat: Wat van Rut se lewe bemoedig jou tot dusver in ons studie? Is daar iets nuuts wat jy geleer het?

Hê God Groots Lief,

 

 

 

 

 

 

 

 

‘n Gewaagde Voorstel

‘n Gewaagde Voorstel

deur Jen | Mei 22, 2017

Goeie môre en welkom by week 3 van ons Rut studie. Kan julle glo dat ons nou halfpad is? Hierdie studie gaan so vinnig verby, liewe vriendinne!

Ons begin hierdie week in hoofstuk 3 en dit word aanvaar dat daar ‘n paar weke verbygegaan het tussen die einde van hoofstuk 2 en die begin van hierdie hoofstuk. Dit is oestydperk in die land en Naomi besluit om Rut in aanraking te bring met een van die landeienaars, Boas.

Ons sien in vers 1 dat daar ware toegeneentheid en liefde tussen hierdie twee vrouens is. Die feit dat Naomi vir Rut aanspreek as “my dogter” beteken dat sy waarlik omgegee het vir Rut en dat sy dit haar verantwoordelikheid gemaak het om ‘n goeie toekoms vir Rut te verseker.

Maar dinge word ‘n bietjie vreemd wanneer ons lees hoe Rut te werk sou gaan om Boas se aandag te trek. Rut moes eers gaan bad en dan parfuum aansit en skoon klere gaan aantrek. Dit klink normaal. Dan moet sy na sy veld toe gaan en wag vir Boas om klaar te eet en te drink en te gaan slaap (sonder dat hy weet dat sy daar is).  Dit klink ‘n bietjie asof sy ‘n bekruiper is.

Ten laaste moet Rut sy voete oopmaak en by sy voete inkruip. Dit is vreemd en ietwat onvanpas. Sommige mense glo dat Naomi se voorstel openlik seksueel was, omdat daar geglo word dat prostitute so sal optree. Maar hierdie interpretasie is heeltemal in teenstelling met wat ons van beide Naomi en Rut se karakters weet, en die lof wat Boas later in vers 10 vir haar optrede gee.

Inteendeel, Rut se optrede spreek van ‘n begeerte vir beskerming en die idee van ‘n huwelik sou die ooglopende manier wees om hierdie beskerming te ontvang.

Naomi se idee is definitief ‘n bietjie delikaat en kon gelei het daartoe dat Boas dit wat Rut gedoen het verkeerd sou vertolk. Maar dit lyk asof Naomi oortuig is met die plan en in Boas se integriteit. Sy glo dat hy die regte ding sal doen wanneer hy wakker word en sien dat Rut by sy voete lê.

Die verhaal vervolg môre.

Wat kan ons leer van hierdie deel van die verhaal? Ons moet versigtig wees om, wanneer ons historiese verhale lees, dat ons nie probeer om ‘n toepassing te wil forseer op elke deel van die storie nie. Ons moet eerder soek vir temas wat gevind word deur die hele boek.

Twee van die temas wat ons sien is liefde en geloof. Dit lyk asof Naomi se geloof in God sterker geword het sedert die verhaal begin het, en sy het volle vertroue in haar plan vir Rut. Die geloof wat Naomi en Rut het in die een ware God het ‘n sterk band van liefde gesmee tussen hulle. Naomi wil waarlik sien dat Rut versorg is en sy is gewillig om alles te doen wat sy kan om te help.

Hierdie twee vrouens kan vir ons wonderlike voorbeelde wees in godvresenheid en geloof. Ons moet alles doen wat ons kan om in ons geloof te groei en te groei in liefde vir ander wat hierdie selfde geloof het.

Kyk na Jesus,

 

 

 

 

 

 

Week 3 – Uitdaging Ondersoek waar jy geestelik is. Voel jy dat jy groei? Hoekom of hoekom nie? Wat kan jy doen om jou geloof te versterk? Is daar areas in jou lewe waar jy voel die Heilige Gees moedig jou aan om dapper te wees?

Week 3 – Video

Week 3 – Leesplan

Week 3 – Memoriseervers

 

 

 

 

Daar Is Nie So Ding Soos Geluk Nie.

Daar Is Nie So Ding Soos Geluk Nie

deur Angela | Mei 19, 2917.

Ek het nog altyd geglo in “geluk” – dat gebeure en geleenthede in my lewe per toeval gebeur en dat sommige mense net meer “gelukkig” is as ander. Op universiteit het een van my kamermaats my eendag uitgedaag en gesê, “Angela, dit is nie toevallige geluk nie. Dit is God.”

En weet jy wat?! Sy was reg.

Ek sien dieselfde gesprek in ons verse hierdie week. Dit was nie geluk wat Rut na Boas se veld toe gebring het nie. Dit was nie geluk dat hy na sy veld toe gekom het toe hy teruggekom het van Betlehem af op dieselfde tyd as toe Rut daar was nie. En dit was verseker nie geluk dat Boas familie van Elimelek was, en daarom ‘n nabye familielid van Naomi was nie.

Dit was nie geluk nie. Dit was God.

Dit was nie totdat ek op universiteit was dat ek geleer het van God se voorsieningswerk nie – hoe Hy voor ons uitgaan om gebeure in ons lewens te orkestreer; gebeure wat ons baie kere nie verstaan tot jare later nie… somtyds nie totdat ons hemel toe gaan nie.

Deur die hele boek van Rut sien ons God se liefdevolle hand van voorsiening deur al die besonderhede, gebeure en geleenthede, ten spyte van ongehoorsaamheid, foute en sonde. Wat ek hou van die boek van Rut is hoe God, deur sy ongelooflike liefde voor Rut, Naomi en Boas uitgegaan het. Hy het ‘n pragtige verhaal van verlossing vertel wat Sy hart vir al Sy kinders weerspieël; kinders wat eers soos Rut was – mense sonder hoop en sonder ‘n verlosser.

Miskien het jy jou eie weerkaatsing gesien in die bladsye van Rut hierdie laaste twee weke. Indien dit so is, is jy in goeie geselskap, liewe vriendin. Maak nie saak wat in jou verlede gebeur het nie, God is magtig genoeg om dit te verlos.  

Alhoewel Elimelek en Naomi nie na Moab toe moes getrek het nie, het God in Sy genade vir Naomi haar skoondogter gegee. Deur Naomi het Rut van haar verlede, haar gode, haar kultuur weggedraai en getrou gebly aan Naomi en Naomi se God. Wanneer Naomi en Rut kos benodig om in Betlehem te oorleef, voorsien God ‘n losser… Boas. Met elke draai en elke krisis, sien ons God se voorsienendheid – nie geluk nie – vir Naomi en Rut voorsien en versorg.

Wat God gedoen het vir Rut en Naomi, doen Hy vir ons ook.

Jy mag dalk na jou lewe kyk en wonder wat in die wêreld God besig is om te doen. Of jy mag na God toe uitroep, Hom smeek om jou foute te verlos, jou reise na vreemde lande, geleenthede wat jy gemis het. Indien dit so is, weet dat jy nie alleen is nie. Soos ‘n verlore seun, draai terug na God toe. Wanneer jy dit doen, sal jy sien dat Hy met ope arms na jou toe hardloop.

Wanneer ons kyk na Rut se lewe en hoe God gewerk het, sien ons dat gewone take, soos om na haar skoonma om te sien of om te werk in ‘n veld wesenlike resultate gehad het…maar ek wil myself nie vooruitloop nie. Laat ek vandag met dít eindig: God is in jou lewe aan die werk net soos wat Hy in Rut s’n was. God doen meer as wat sigbaar is. Daar is geen toevallige ontmoetings, geen gelukkige geleenthede nie. Dit is God, jou losser, wat in jou lewe aan die werk is. Dit beteken nie dat die pad voor jou maklik gaan wees nie. Dit beteken nie dat daar nie konstruksie gaan wees nie, of ‘n vertraging of moontlike ompaaie nie. Wat dit wel beteken is dat God jou lewe orkestreer vir ‘n groter doel.

“In elke verlies wat die goddelike mens deurgaan, is God reeds besig om hulle wins te ontwerp.” – John Piper

Kom ons Praat: Wanneer jy terugkyk na jou lewe, hoe het God dit vir ‘n groter doel georkestreer?

Hê God Groots Lief,

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskermd Onder Sy Vlerke

Beskermd Onder Sy Vlerke

Deur Angela | Mei 17, 2017

Hierdie naweek het ek my venster afgedraai by ‘n rooi verkeerslig en probeer om God se goedheid te deel met ‘n hawelose swanger vrou wat gebedel het vir geld. In haar reaksie het ek het die verpletterende pyn van haar desperaatheid gevoel.

Ek kan nie ophou om aan haar te dink nie. Toe ek vir haar vertel het van hoop en genesing in Jesus, het sy met teensin weggedraai.

Haar redding is net een gebed weg, maar sy is nie gereed om oor te gee nie.

Bybel geskiedkundiges sal jou vertel dat ‘n weduwee in Rut se dae in ‘n baie gevaarlike posisie was, en basies as ‘n hawelose persoon gesien is.

‘n Weduwee was ‘n verlate, weerlose klein voëltjie sonder ‘n nes.

Maar Rut het gekies om ‘n ander deuntjie te sing. Sy het na Jehova God gekyk vir haar lewensmiddele. Haar vasberade geloof het nie verander toe sy in die warm son gewerk het nie, terwyl elke persoon in die dorp gesien het hoe sy haar nuutgevonde geloof in sweet uitgeleef het nie.

Sy het nooit haar vuis geswaai teen God nie. Sy het nooit weggekruip vir die wêreld en dikmond gewees nie. Rut het haar hoop op God se getrouheid geplaas en nooit teruggekyk nie.

As jy tans in moeilike omstandighede is, weet dat jou Verdediger naby is. Hy wil jou onder sy vlerke beskerm.

Jy is nooit alleen en sonder beskerming nie, my liewe vriendin. Soos Dawid in die Psalms, kan ons tot God uitroep: “Wees my genadig, o God! Wees my genadig, want by U soek ek skuiling. Onder u vleuels sal ek skuil tot die bedreiging verby is.” (Psalm 57:1).  

Gedurende desperate tye moet ons onthou dat ons ‘n Verlosser het, en besluit om…

  • Deur gebed en Bybelstudie in te skakel in God se krag.
  • Te vertrou op Sy tydsbepaling, eerder as om beheer te neem.
  • Beslis te wees om na aan Hom te bly en nie weg te dwaal nie.
  • Te rus in hoop want Hy is getrou en waar.

Ons teer Hemelse Vader wil ons versorg en voed. Hy weet dat ons hulpeloos en honger is en desperaat soek na hoop. Hy wil ons wegsteek onder Sy vlerke en ons herstel.

Die gesangskrywer W.O Cushing het ‘n pragtige gesang geskryf om te beskryf hoe God ons met Sy liefde bedek:

Under His Wings 

Under His wings I am safely abiding,
Though the night deepens and tempests are wild,
Still I can trust Him; I know He will keep me,
He has redeemed me, and I am His child.

Refrain
Under His wings, under His wings,
Who from His love can sever?
Under His wings my soul shall abide,
Safely abide forever.

Under His wings, what a refuge in sorrow!
How the heart yearningly turns to His rest!
Often when earth has no balm for my healing,
There I find comfort, and there I am blessed.

Under His wings, oh, what precious enjoyment!
There will I hide till life’s trials are o’er;
Sheltered, protected, no evil can harm me,
Resting in Jesus, I am safe evermore.

Onder die vlerke van jou Verlosser is jy veilig en sekuur tydens die mees ontstuimige storm. Leun vandag na aan Hom en laat Sy beskermende genade jou versterk.

Hou die Geloof,

Lyli

 

 

 

Week 2: Die Soewereine God wat voor ons gaan

Week 2: Die Soewereine God wat voor ons gaan

deur WhitneyD | Mei 15, 2017 

“Sy het toe geloop om in die land te gaan are optel agter die graansnyers aan. Sy het uitgekom by dié deel van die land wat behoort het aan Boas, die familielid van Elimelek.” – Ruth 2:3 

As jy met hierdie studie begin het en net ‘n liefdesverhaal verwag het, weet jy nou dat die verhaal van Rut baie dieper gaan as dit.

Ja, dit is een van die mees roerende, nederige liefdesverhale wat nog ooit gehoor is.

Die verse wat ons hierdie week in hoofstuk 2 gaan lees sal julle harte aanraak en julle sal lief word vir die pragtige gesprek tussen Rut en die meer as barmhartige man van God, Boas. Hierdie week het ek gebid dat God my sal help om seuns groot te maak om mans soos Boas te word. Ek hoop dat my dogter een dag met ‘n man gaan trou met sy karakter. Die manier hoe hierdie ryk man sy werkers en ook vir Rut behandel, demonstreer ‘n lewe wat waarlik geleef word vir God en vir ander. Boas is die positiewe verskuiwing wat so nodig was in die verhaal wat begin het met die diepste lyding.

Jy sal ook lief word vir Rut, wat ‘n toonbeeld is van grasie, nederigheid, ongelooflike werksetiek, vindingrykheid en onbaatsugtigheid. Jy sal gemotiveer word deur haar krag en geïnspireer word deur haar onverskrokke gesindheid. Sy sal jou op so baie maniere herinner aan die vrou in Spreuke 31, en nadat jy hierdie week oor haar lewe nagedink het, sal jy dalk selfs met hernude toewyding vir God wil werk.

Miskien identifiseer jy eerder met Naomi, wat hoofstuk 1 afgeïndig het sonder hoop en in bitterheid, maar wat nou begin om God se barmhartigheid te sien deurbreek in haar lewe na ‘n lang tydperk van donkerheid. Haar terugkeer na Betlehem het nie net ‘n terugkeer na haar mense aangedui nie, maar ook ‘n terugkeer na haar God. As jy in ‘n seisoen van donkerte was wat jou ver van God af gelaat het, bid ek dat jou hart versag sal word soos jy Naomi se transformasie sien hierdie week.

Maar, meer as enige iets anders, moet asseblief nie ons groot God mis in die details nie.

Dit is nie toevallig dat Naomi teruggekeer het na die Here nie.

Dit is God wat nie nalaat om sy trou aan lewendes en dooies te bewys nie (Rut 2:20; Hebreërs 13:5).

Dit is nie toevallig dat Rut “uitgekom” het by ‘n sekere veld nie.

Dit is God wat Rut in Boas se veld geplaas het (Rut 2:12; Spreuke 16:9).

Dit is nie toevallig dat Boas ekstra graan gehad het wat opgetel kon word nie.

Dit is God wat ‘n hart vir die armes en weduwees het (Levitikus 19:9-10; Jakobus 1:27).

Dit is nie God se bedoeling dat ons hierdie week, soos ons Rut se verhaal bestudeer, net fokus op bewonderenswaardige menslike krag, vasberadenheid, of inspanning nie. Reg deur die Woord wil God hê dat ons Hom as die soewereine God sien wat voor ons uitgaan.

“Die Here bepaal ‘n mens se koers; hoe sal ‘n mens weet waarheen hy moet gaan?” – Spreuke 20:24

Nou is dit jou beurt. Waar het jy gesien dat God voor JOU uitgegaan het?

Nader tot Hom in jou lyding, moet nie sy fluisteringe mis gedurende die wagtydperk nie, en kyk vir Sy voorsiening soos jy Sy getrouheid in elke nuwe dag ontdek.

En vergeet dan nie om vir ander wat Hy soewerein op jou pad geplaas het, te vertel van Sy glorie en goedheid nie! [In hierdie week se video is my vriendin Cara saam met my en doen sy presies dit wanneer sy deel hoe God vir haar as ‘n jong weduwee voorsien het. Jy sal dit nie wil mis nie!]

Week 2 Uitdaging: Kom ons verheug saam in die maniere hoe God soewerein voor ons uitgegaan het in die detail van ons lewens! Deel een voorbeeld van God se voorsieningheid in vandag se kommentaar en/of in julle groepe.

By Sy voete,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 2 – Video

 Week 2 – Leesplan

 Week 2 – Memoriseervers