Week 6 Die Vrugte Van Wysheid

Week 6 Die Vrugte Van Wysheid

Deur Jen Thorn | Feb 27, 2017

week-6-maandag

wk06d01

Welkom by ons laaste week van ons Wandel in Wysheid studie. Ons hoop dat jy ‘n wonderlike tyd gehad het terwyl jy verskeie Spreuke oor wysheid bestudeer het en daaroor gedink en gebid het.

Gedurende ons laaste week saam, gaan ons kyk na die vrug, of resultaat van wysheid.

Ons het geleer dat God wysheid gee. Ons kan dit nie op ons eie bewerkstellig nie. God is die bron van alle ware wysheid, en Hy het gekies om ‘n deel van dit deelagtig te maak aan Sy mense deur Sy Woord.

Wysheid is ‘n geskenk wat sy eie geskenke bring. Een van hierdie geskenke is beskerming. In vandag se verse sien ons dat die Here diegene wat wys is, beskerm. In die 1953 Afrikaanse vertaling sê dit dat Hy ‘n skild is vir diegene wat in wysheid wandel. Ons sien hierdie selfde taalgebruik in Psalm 33:20, wat sê:

Ons vertrou op die Here:

Hy is ons hulp en ons beskermer. (1983)

 Ons siel wag op die Here;

Hy is ons hulp en ons skild; (1953)

Ons moet onsself afvra, “Hoe is die Here ‘n skild?”

Hoe Die Here Ons Beskerm

‘n Skild word gebruik vir beskerming. ‘n Soldaat hou dit op om pyle of swaardaanvalle van ‘n vyand af te weer. Wanneer God sê dat Hy ons skild is, sê Hy dat Hy ons beskerming is. Waarvan beskerm Hy ons? Deur Sy Seun Jesus, is ons beskerm teen die toorn van God, die versoekings van die wêreld, en die aanvalle van die duiwel. (1 Pet. 1:18-19; 1 Joh. 1:7-9;2:2, Joh. 8:34-36; Heb. 2:14-15; 1 Joh. 3:1-11).

Toorn

Voor God ons gered het, was ons onder die regverdige oordeel van God. Maar deur die opoffering van Jesus, is ons aangeneem as kinders in die huis van God.

“Daar is dus nou geen veroordeling vir dié wat in Christus Jesus is nie.” – Romeine 8:1

Versoeking

Jy en ek word elke dag, menigte male per dag, in die versoeking gestel om op ‘n ongoddelike manier op te tree. Miskien word ons versoek om ongeduldig of kwaad te wees. Miskien word ons versoek om onvriendelik of lui te wees. Wat ookal ons versoekings is, God belowe om ons te beskerm sodat ons kan sterk staan teen dit.

“Geen versoeking wat meer is as wat ‘n mens kan weerstaan, het julle oorval nie. God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; as die versoeking kom, sal Hy ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan.” – 1 Korintiërs 10:13

Aanvalle van die Duiwel

Satan sal probeer om ons op die verkeerde pad te lei en ons verlei om te glo dat ons nie goed genoeg is of dat daardie sonde nie so sleg is nie. Maar ons het geleer dat Satan verslaan is en dat ons hom kan weerstaan. Hy het geen houvas op ons nie.

“Onderwerp julle dan aan God. Staan die duiwel teë en hy sal van julle af wegvlug.” – Jakobus 4:7

God belowe nie om ons te beskerm teen pyn nie, maar Hy belowe wel om daar te wees wanneer die lewe moeilik en pynlik is. Hy beskerm ons teen uiterste ondergang en belowe om met ons te wees en daardie pyn vir ons welsyn en Sy glorie te gebruik.

Hierdie is net ‘n paar voorbeelde van hoe God ‘n skild word vir diegene wat in wysheid leef. Ons moet leer om meer waarde te heg aan wysheid as wat ons tans doen. Ons moet dit nastreef en God gereeld vra daarvoor.

Vra jouself hierdie vrae:

 • Streef ek na wysheid net soos wat ek na gesondheid streef?
 • Spandeer ek selfs die helfte van die tyd om God se Woord te bestudeer as wat ek spandeer om fiksie te lees, tyd op die internet te spandeer, of wat ek op Instagram spandeer?
 • Wanneer ek bid, vra ek dikwels vir God om my wys te maak?

“Maar wie na my luister, sal veilig wees en hoef geen ramp te vrees nie.” – Spreuke 1:33

Kyk Na Jesus,

jen-signature

 

 

 

 

 

Week 6 Uitdaging: Neem hierdie week ‘n paar ekstra minute om die karaktertrekke van ‘n wyse persoon en dié van ‘n onwyse persoon neer te skryf. Probeer om so spesifiek moontlik te wees. Bid deur hierdie lys, bely en kom tot inkeer waar dit nodig is, vra God vir verandering in areas waar verandering benodig word, en loof God vir enige wysheid wat jy in jou lewe waarneem… want alle wysheid is genade van God.

 

Week 6 Video

 Week 6 Leesplan

week-6-leesplan

 Week 6 Memoriseervers

week-6-memoriseervers

Weerhouding Van Goedheid

Weerhouding Van Goedheid

deur WhitneyD | Feb 24, 2016

week-5-vrydag

wk05d05

“Moenie ‘n weldaad weerhou van iemand aan wie dit toekom, terwyl dit in jou mag is om dit te bewys nie.” – Spreuke 3:27

Die lesse in die Bybel wat vir my die moeilikste is, is dié wat my selfsugtige vlees konfronteer. Julle moet julle vyande liefhê. Julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Vergewe dié wat teen julle sondig 77 x 7 maal. God weet regtig hoe om my te ontmoet in daardie heilige spasie tussen wat Hy my vra om te doen, en wat ek werklik doen. Hierdie is een van daardie lesse: moenie ‘n weldaad weerhou terwyl dit in jou mag is om dit te bewys nie.

Vir gelowiges sal daar altyd die versoeking wees om die goeie te weerhou. Alhoewel ons verse vandag praat van die weerhouding van skuld wat vereffen moet word, is daar baie ander goeie geskenke wat God van ons verwag om te gee. Gelowiges word geroep om ons lewens aan God oor te gee. Ons reflekteer Jesus wanneer ons vrygewig is met ons geld, met ons tyd, met ons geestelike gawes, met ons vergifnis en met ons liefde, genade en barmhartigheid.

“Elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van Bo…” Jakobus 1:17

Gelowiges is die hande en voete van God. Totdat Jesus terugkeer vir Sy mense, is ons die middel deur wie God hierdie goeie gawes voorsien. God vra van ons om nie vir onsself te leef nie – om ons drome, ons begeertes en ons planne op te gee vir Syne.

“Wie aardse besittings het en sy broer sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom het nie – hoe kan die liefde van God in hom wees?

Liewe kinders, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word, en dan in opregtheid.

–1 Johannes 3:17-18

Hoekom is dit so moeilik om opofferend te gee? Om te gee hou risiko in, dus vind ons dat ons ‘n definitiewe resultaat op ons belegging soek. Wat as die persoon dit nie verdien nie? Wat as hulle ondankbaar is? Wat as hulle my nie terugbetaal nie? Hoe sal die verlies my beïnvloed? Daar is altyd ‘n inherente risiko daaraan om te gee, maar ons moet God vertrou met ons belegging. Wanneer ons opofferend gee, gee ons ons regte tot daardie antwoorde op.

Om God se goeie en perfekte geskenke te gee, beteken dat ons onsself ontken en dat ons mense die liefde, goedheid en genade van Jesus gee.

Om Jesus te gee beteken dat ons onsself die reg ontken om te oordeel wie waardig is van ons liefde en goedgunstigheid.

Om Jesus te gee beteken dat ons onsself die reg ontken om ander wat ons te na kom, verwerp en ignoreer.

Om Jesus te gee beteken dat ons onsself die reg ontken om die laaste woord te vereis, of met woede te reageer.

Om Jesus te gee beteken dat ons onsself die reg ontken om vergifnis te weier.

Om Jesus te gee beteken dat ons onsself die reg ontken om die goeie te weerhou.

Wanneer ons die goeie weerhou van mense, dan weerhou ons God van hulle af.

Om mense die goedheid van Jesus te gee kan ongemaklik, ongerieflik en somtyds pynlik wees. Maar, gelowiges moet altyd na die voorbeeld van Jesus kyk. Jesus het aangehou het om Sy liefde, genade en vergifnis uit te stort aan die onverdienstelike mense, selfs tot die bittereinde. God vra ons om Hom eerste te plaas, deur mense lief te hê sonder enige verwagtinge.

Wanneer ons God eerste plaas – wanneer ons God se mense eerste plaas – belowe Hy om ons lewens te seën en bo ons verwagtinge, in oorvloed te voorsien. Ons goedheid teenoor ander sal nie ongesiens wees nie. Ons kan nie meer as God gee nie!

Wanneer ons die geleentheid gebied word om iets goeds vir iemand te doen, moet ons die vraag vra, “Sal ek huiwer om vir God te gee? ” Wat ons gee, is uiteindelik nie vir die een wat tekort het nie, maar aan Christus self. Hoeveel is God werd vir my en vir jou?

Watter verwagtinge plaas jy op diegene wat jy gevra is om te seën? Watter goedheid weerhou jy omdat die koste te groot is? In watter omstandighede benodig jy God se hulp om jou greep op selfbehoud te verslap? Hoe kan ons vir jou bid soos jy begin om vir Jesus alles te gee wat jy teëkom?

Vrede en genade vir jou,

document1-2

 

 

 

 

Egbreuk Verwoes

Egbreuk Verwoes

Deur Angela | Feb 22, 2017

week-5-woensdag

wk05d03

Ek voel dat Spreuke 6:27-35 vir ons ‘n blik gee op die lewens van Koning Dawid, Batseba en hulle seun, Salomo.

Koning Dawid en Batseba het eerstehands die gevaar van egbreuk geken, en hoe die gevolge van hulle keuse vir die res van hulle lewens saam met hulle gebly het, en vir hulle, asook vir diegene wat onskuldig in die saak was, seergemaak het. Die skuld, pyn en berou, nooit meer as ‘n gedagte ver nie. Soos meerste ouers, wou hulle beter hê vir hulle seun, en dus waarsku hulle hom oor die duur foute wat hulle gemaak het.

Alhoewel Salomo die die skrywer is, kan jy amper Koning Dawid se stem hoor en sy oë sien vul met trane soos hy met sy seun praat oor die gevare van egbreuk. Dit is asof hy sê, “Seun, moenie met vuur speel nie. Dit is nie die opwinding werd nie… jy sal jou vingers verbrand, en jy sal die pyn vir die res van jou lewe voel. En die onskuldiges… o my seun, jy sal nie die enigste een wees wat deur hierdie sonde vergruis sal word nie… dit verwoes die lewens van diegene wat onskudig is, net soos dit die lewens verwoes van diegene wat die sonde pleeg.”

Kan jy kole vuur in die vou van jou klere inhark

sonder dat jou klere aan die brand raak? – Spreuke 6:27

Kan jy op brandende kole loop

sonder dat jy jou voete verbrand? – Spreuke 6:28

Net so min kan jy by ‘n ander man se vrou slaap

sonder om gestraf te word,

jy sal nie vry kom as jy met haar lol nie. – Spreuke 6:29

Ek wonder of daardie laaste woorde, “jy sal nie vry kom as jy met haar lol nie,” woorde was wat Salomo eerstehands sien afspeel het in sy vader se lewe.

Ja, Dawid het berou gehad, en God was genadig om hom te vergewe…maar God het nie die gevolge van Dawid en Batseba se sonde weggeneem nie.

Toe sê Dawid vir Natan: “Ek het gesondig teen die Here.”

En Natan sê vir hom: “Die Here het jou sonde vergewe: jy sal nie nou sterwe nie. Maar omdat jy deur hierdie daad die vyande van die Here aanleiding gegee het om Hom te laster, sal hierdie selfde kind wat vir jou gebore is, sterwe.” – 2 Samuel 12:13-14

Ek wonder hoe het dit gevoel om te weet dat jou sondes iemand anders se lewe gekos het…iemand wat onskuldig in die saak was.

En nogtans, miskien moet ons weet, want ons sondes het dieselfde gedoen. Ons sondes het ook iemand se dood veroorsaak, iemand wat in elke opsig onskuldig was, en nogtans gekies het om te sterf sodat ons kan leef.

Dit is die verskriklike waarheid oor sonde…dit veroorsaak dood.

Die dood van ‘n huwelik.

Die dood van ‘n familie.

Die dood van ‘n vriendskap.

Die verwoesting is nie die verbygaande oomblikke van plesier werd nie, en dus dra Salomo die wysheid oor na die volgende generasie, sodat hulle ook kan leer en nie dieselfde foute maak nie.

Maar ‘n man wat owerspel pleeg,

moet van sy verstand af wees,

iemand wat dit doen, verwoes sy lewe. Spreuke 6:32

Dieselfde wysheid wat Salomo uit sy ouers se lewe geleer het, en wat hy met ons deel in Spreuke 6, is waar vir ons lewens vandag.

 Egbreuk verwoes.

 Dit is ‘n vuur waaruit niemand onbeskadig ontsnap nie.

 Is daar genade, vergifnis en barmhartigheid vir diegene wat egbreuk gepleeg het? Absoluut! Geen sonde is te groot vir God nie! Maar wat ons sien in ons verse vandag, en wat ons sien deur Koning Dawid en Batseba se lewens, is dat mens nie eers deur dit verlei moet word nie. Die pyn die verwoesting en die gevolge is nie die verbygaande plesier werd nie.

God het beter planne vir jou lewe. Moenie in die versoeking kom met ‘n ander persoon se huweliksmaat nie.

Vriendin, as jy hierdie blog lees terwyl jy in hierdie area versoek word, vra God vir hulp om hierdie versoeking te oorkom. Hou op om aan daardie persoon te dink, om daardie persoon te sien, en beëindig die verhouding dadelik. Gaan na jou eggenoot en vertel die waarheid, soek hulp en aanspreeklikheid en moenie toelaat dat die verhouding verder gaan nie. Die skade, hartseer en gevolge is nie die moeite werd nie.

Hê God Groots Lief,

angela

 

 

Staan Sterk In ‘n Aanloklike Wêreld

Staan Sterk In ‘n Aanloklike Wêreld

Deur WhitneyD | Feb 20, 2017

week-5-maandag

wk05d01

Ek staan gewoonlik elke oggend 5 uur op. Vra my ‘n paar minute later of ek maklik verlei word deur die wêreld, en ek sal definitief antwoord “Absoluut nie.” 

Na ‘n goeie slaap, ‘n vars koppie koffie en die feit dat ek nog nie ‘n sinvolle gedagte gehad het, of met een enkele mens moes praat nie, kan dalk iets daarmee te doen hê. Maar gee my ‘n minuut of twee en ‘n paar honger kinders aan die ontbyttafel en dit vat my nie lank om te besef dat my hart vals is, hierdie wêreld meedoënloos is, en dat ‘n sterk koppie koffie my net sover gaan help.

Ons leef in ‘n verleidelike wêreld.

Voeg daarby ons eie sondige harte (wat, soos Paulus, ons gereeld laat doen wat ons nie wil doen nie), en ‘n baie werklike vyand (wat rondloop soos ‘n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind), en dit is geen oordrywing dat ons elke oggend ‘n oorlogsveld betree wanneer ons opstaan nie.

“As sondaars jou wil verlei, my seun, moenie toegee nie.” – Spreuke 1

Maak nie saak in watter stadium van die lewe ons is nie, niemand van ons is immuun teen versoeking nie. Of jy jonk of oud, ‘n nuwe gelowige of geestelik meer volwasse is, solank as wat ons in hierdie wêreld leef, is ons omring met sonde en ander sondaars. Ons sal hierdie week in Spreuke lees dat mense gierig is vir onregverdige wins en dat hulle nie bang is om ander saam met hulle te neem nie, dat die versoeking vir oormaat by elke ete voorkom, dat egbreuk so naby is as wat die bure is, en dat kwaad net een tree ver is as jy nie oplet nie. Hoe vinniger ons die groot gevare wat in en rondom ons is, herken, hoe vinniger kan ons stappe neem om teen hulle te veg.

“…maar hierdie mense span vir hulleself ‘n net,

hulle gaan hulle ondergang met oop oë tegemoet. So gaan dit met elkeen wat vat wat hom nie toekom nie:

rowery kos hom sy lewe.” – Spreuke 1:18-19

Hier is die feit… maak nie saak hoe begeerlik sonde in die begin lyk nie, dit lewer nooit die uitbetaling waarop ons hoop nie. Dit is alleenlik om te wandel in God se wysheid – deur ons volle vertroue, oorgawe en tevredenheid in Hom te vind, – wat ons die vrede gee wat ons harte verlang.

Prakties gesproke, hoe kan ons versoekings hanteer wanneer hulle na ons toe kom?

In haar boek, Love to Eat, Hate to Eat, beveel Elyse Fitzpatrick aan om ‘n lys van die stappe wat jy sal neem wanneer jy in versoeking kom, neer te skryf. In haar voorbeeld deel sy die volgende stappe wat verwys na die versoeking om te ooreet, maar hierdie kan maklik aangepas word op ander versoekings wat jy dalk in die gesig mag staar:

 • Ek sal na God uitroep en Hom vra om my te help. Ek sal onthou dat Hy belowe het om my nooit in die steek te laat of alleen te laat nie.
 • Ek sal my gedagtes fokus op Sy goedheid en Sy wonderlike seëninge in my lewe.
 • Ek sal onthou dat my ou begeertes of afgode my nog nooit gehelp het om vrede of vreugde te vind nie.
 • Ek sal my vriendin wat my aanspreeklik hou, kontak en haar vra om vir my te bid.
 • Indien moontlik, sal ek gaan stap, of van die kombuis af wegbeweeg na ‘n ander kamer.
 • Ek sal onthou dat God my my sien en dat Hy my so liefhet dat Hy Sy Seun gestuur het om te sterf vir my sonde
 • Ek sal na lofmusiek luister, of na die Woord wat getoonset is, en begin om te sing en God te dank vir Sy goedheid.
 • Ek sal my Bybelverse oor gedissiplineerde eetbeginsels kry en begin om dit deur te lees.
 • As ek reeds begin het om te sondig, sal ek stop en bely. Ek sal onthou dat ek nie hoef aan te gaan, net omdat ek begin het nie. Ek streef nie na perfeksie nie, en as ek nou stop, weet ek dat God pleased sal wees.

Maak nie saak hoe “sterk” ons dink ons is nie, ons kan nie versoeking beveg met eenvoudige menslike volharding nie. Jesus het vir sy dissipels vertel dat die gees gewillig is, maar die vlees is swak (Matteus 26:41). Selfs vandag sal Satan ons graag us onverhoeds en onvoorberei wil betrap, en hy versoek ons in ons swakste areas, wanneer ons dit die minste verwag. Maar met ‘n aksieplan in plek – een wat wysheid uit God se Woord op die voorgrond plaas – kan ons daaglikse stappe neem om ons gedagtes te vul met die waarheid, en doelgerig wegdraai van die sonde wat ons so maklik verstrik. En onthou, as jy God in geloof vir wysheid vra, gee Hy dit sonder voorbehoud of verwyt (Jakobus 1:5).

Vriendin, nou is nie die tyd om terug te tree nie. Kom ons wees waaksaam wanneer versoekings op ons pad kom! Watter stappe sal jy vandag neem om sterk te staan in ‘n wêreld vol versoekings? Kom ons deel praktiese aanmoediging met mekaar in die kommentaar…

By Sy voete,

whitney

 

 

 

 

 

 

 

Week 5: Video

Week 5: Uitdaging

Identifiseer een area in jou lewe waar jy in die versoeking kom om in te gee in die wêreld se weë in plaas van om in God se wysheid te loop. Skryf ‘n lys van praktiese stappe wat jy sal neem om hierdie versoeking te bestry, en soek na ‘n goddelike mentor om te bid vir jou, en om jou te wys na die waarheid van God se Woord, en jou liefdevol verantwoordelik hou in hierdie gebied.

Week 5: Leesplan

week-5-leesplan

Week 5: Memorirseervers

week-5-memoriseervers

 

 

 

Die Waarde Van ‘n Goeie Naam.

Die Waarde Van ‘n Goeie Naam.

Deur Jen Thorn | Feb 17, 2017

week-4-vrydag

wk04d05

As ons mense moet vra wat die drie belangrikste dinge in hulle lewens is, kan ons antwoorde hoor soos familie, God, beroep, rykdom en ‘n magdom van ander gemeenskaplike waardes. Iets wat ek nie dink baie mense sal sê nie, is “’n goeie naam.” ‘n Goeie naam is iemand se reputasie, en spesifiek ‘n agtenswaardige reputasie.

Volgens Spreuke 22:1 is ‘n goeie naam beter as rykdom; dit is beter as silwer en goud. Maar hoeveel keer het ons al hierdie waarheid vergeet, en het ons in die lewe afgelei geword as gevolg van materialisme of geld? Hoe dikwels verblind die glans van goud en silwer ons oë vir wat werklik waardevol is?

My ondergang is om deur ‘n groot hardeware winkel soos Lowes te loop en al daardie nuwe kombuise en kombuistoerusting te sien. Skielik is ek ontevrede met wat ek het. My hart begin om te murmureer en ek begeer dít wat nie myne is nie. Ek ontbreek aan dankbaarheid vir wat God alreeds vir my gegee het, wat veroorsaak dat ek aan Sy goedheid twyfel.

Rykdom is nie opsigself sleg nie. Maar ons het ‘n probleem wanneer ons toelaat dat dit ons weglei van ‘n tevrede lewe, en veroorsaak dat ons optree op ‘n manier wat God nie verheerlik nie. Dit is sleg wanneer ons begin om rykdom en materiële besittings tot so ‘n mate te begeer, dat ons eer en eerlikheid opsy sit, sodat ons kan kry wat ons wil hê.

Die wêreld vertel ons konstant dat ons “goed” nodig het om gelukkig te wees en aanvaar te word. Maar dit is presies die teenoorgestelde van wat God ons vertel, nê? Ons moet ‘n goeie naam meer begeer as goud of silwer. Ons moet eer en respek begeer oor wie ons is, nie wat ons het nie.

Wie is jy? As jy ‘n Christen is, is jy ‘n sondaar wat gered is deur genade; ‘n geestelike stommerik wat dood was, en die ewige geestelike lewe gegee is; ‘n mens wat eers blind was, maar wat nou die goedheid en genade van God kan sien. Jy is verlos deur die bloed van Jesus, en opgehef tot ‘n nuwe lewe – ‘n lewe wat geleef word in integriteit, eer, deugsaamheid en goedheid, nie omdat ons goed is nie, maar omdat God goed is en Hy in ons werk om daardie dinge te begeer.

Jy het ‘n erfporsie wat vir jou wag, wat meer is as enige iets wat hierdie wêreld nog ooit gesien het. Wat anders kan hierdie wêreld jou moontlik aanbied wat vergelyk met wat God jou reeds gegee het? Dit is wie jy is. Dit is wat jy bely. En jou gedrag moet pas by jou belydenis. Dit is wat dit beteken om ‘n goeie naam te hê.

Materiële besittings is goeie en wonderlike geskenke van God, maar ‘n goddelike reputasie is ongelooflik meer werd.  Loof God vir wat jy ontvang het, maar vra Hom om jou ‘n begeerte te gee om te leef in goddelikheid en om dit meer lief te hê.

Die Bybel vertel ons dat ons ‘n reputasie moet hê wat ooreenstem met ons belydenis van Christus. Dit is meer waardevol as rykdom, want dit eer God.

Kyk Na Jesus,

jen-signature

 

Wysheid In Rykdom En Hoe Om Te Belê In Die Ewigheid

Wysheid In Rykdom En Hoe Om Te Belê In Die Ewigheid

Deur WhitneyD | Feb 15, 2017

week-4-woensdag

wk04d03

God wil jou hart hê. Hy soek dissipels wat so gevul is met ‘n visie vir die ewigheid, dat hul diepste begeerte is om hulle geld, tyd en gebede te belê waar dit die meeste sal saak maak. “Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Cristus is, waar Hy aan die regterhand van God sit.” (Kolossense 3:1) – Randy Alcorn

Dit was ‘n besige Dinsdagmiddag, en ek het so baie dinge op my brein gehad, soos e-mails wat beantwoord moet word, aandete wat gemaak moet word en my lang lys van aktiwiteite vir die kinders. Reg in die middel van al die gejaag, het my agtjarige dogter my aan die arm geneem, en my na my slaapkamer gelei, weg van die chaos af. Sy het die deur vinnig agter haar toegemaak.

In haar mollige handjie was ‘n rol note: vier vars nuwe tien dollar note om presies te wees – ‘n Kersgeskenk van haar Ouma en Ouma – plus ‘n enkele dollar wat onder haar kussing was, in ruil vir die tand wat sy onlangs gewissel het. Bo-op die geld was ‘n klein nota wat in my geesdriftige graad twee dogter se handskrif was, wat gesê het:

“Sodat die mense sal weet.”

Sy het vereis dat ek haar geld neem (wat die totale som was van elke liewe sent wat sy op haar naam gehad het), en sy het onmiddelik in trane uitgebars toe dit haar hand verlaat het en in my hand neergesit is. Sy hoef nie ‘n woord te gesê het nie – ek het presies geweet waar haar kosbare trane vandaan kom, en die betekenis van haar doelgerigte woorde. Met trane in my oë, het ek haar in my arms geneem, en plek gemaak vir die twee van ons op die grond in my slaapkamer.

“Vir die mense in Sirië?” het ek gefluister toe sy in my skoot inkruip.

“Ja, mamma,” kon sy regkry om te sê, so tussen haar snikke deur. “Sodat hulle sal weet.”

Vroeër hierdie week was sy opmerklik aangedaan tydens ons familie vergadering oor die groot fisiese en geestelike behoeftes van die mense in hierdie spesifieke verwoesde, oorlogsgeteisterde nasie. Iemand wat nie geweet het nie, sou gedink het dat daardie trane in die slaapkamer was as gevolg van die verlies van haar rykdom, maar dit was werklik trane wat vertel het van haar hart se verhaal van hoe graag sy wil hê dat die mense van Sirië moet weet hoe baie Jesus hulle liefhet.

Sy het God met haar rykdom geëer;

Sy het haar beste gegee, en niks teruggehou nie.

Sy het belê in die ewigheid in plaas van in aardse wins, want Jesus is haar grootste skat.

_________________________

Ek was my hele lewe lank iemand wat spaarsamig is.

My ma vertel dat toe ek ‘n klein dogtertjie was, het ek selfs die eenvoudigste snuistery as kosbaar gesien en dit gehou. Ek onthou dat toe ek in die laerskool was, ek my eerste spaarrekening met groot belangstelling en detail bestuur het. In my vroeë hoërskooljare het ek ja gesê vir omtrent elke geleentheid om na kinders te kyk sodat ek geld kan verdien. Op hoërskool het ek na skool by ‘n plaaslike restaurant as ‘n kelnerin gewerk en skaars ‘n sent van my salaris gespandeer. Ek het tydens my kollege jare gewerk sodat ek nie studentelenings moes hê nie, en later het ek my trourok agter in ‘n baie beskeie klein winkeltjie op die 75% afslag rak gevind.

Ek wens dat ek kon sê dat my neiging tot spaarsamigheid altyd die resultaat was van gesonde dissiplines en ‘n eksterne fokus, maar té dikwels het my motivering vir werk en finansiële onafhankikheid gekom van ‘n strewe na selfonderhoudendheid, wêreldse sekuriteit en meer sondige hoogmoed as wat ek graag wil erken. Met té min geloof en ‘n té stywe greep op dit wat ek beskou as myne, het dít wat ek gehoop het soos finansiële verantwoordelikheidsin sou lyk vir die wêreld, ‘n afgod en ‘n struikelblok geword vir my regte reaksie op die evangelie.

God Wil Ons Harte Hê

Of jou geneigdheid is om te spaar of te spandeer, is regtig nie van belang hier nie (natuurlik is daar voorbeelde van positiewe en negatiewe toepassings aan beide kante van die spektrum). Wysheid in ons werk en rykdom is ‘n uitvloeisel van die hart. Glo ons werklik dat alles wat ons besit, aan die Here behoort? (Psalm 24:1)? Sal ‘n evaluasie van waar ons ons rykdom bêre ‘n wêreldse of ‘n ewigheidsfokus aandui? (Matteus 6:19-21)? Wanneer ons wegtrek van die chaos en werklik eerlik na ons harte kyk, dien ons God of geld as ons baas (Matteus 6:24)? Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees.

God verdien ons Eerste en ons Beste

As jy nog ooit ‘n vriend vir die eerste keer kerk toe genooi het, is die kanse goed dat jou dominee gepreek het oor die gee van jou tiende (dis snaaks nê, maar, werklik… ?!). Alle spottery opsygesit, ons neig om hierdie onderwerp ten alle koste te vermy, maar o, die voorreg om vir God ons eerste en ons beste te gee! Wanneer ons nederig die kruis en alles wat ons het in Christus onthou (Filippense 3:8), en wanneer ons volle vertroue het dat God in elke behoefte van ons ryklik sal voorsien (Filippense 4:19), dan verdof ons wêreldse behoeftes vinnig in die lig van Sy glorie en genade.

Ons kultuur gee vir ons ‘n verwarrende boodskap. Dit sê: maak baie geld en spandeer dit op jouself; verkry ‘n identiteit deur die tipe klere wat jy dra en die plekke waarna toe jy reis en waar jy leef. Maar doen ook bietjie welsynswerk, gee om vir sosiale geregtigheid, want jy wil nie net ‘n selfsugtige vark wees nie. Maar, Christene se gesindheid oor ons tyd en ons geld moet nie deur ons samelewing gevorm word nie; dit moet gevorm word deur die evangelie van Christus, wie so arm geword het, sodat ons ryk kan word (2 Korintiërs 8:9). – Tim Keller

Is jy steeds nie seker hoe om wysheid na te streef in jou werk en rykdom nie? Begin deur vir Jesus na te streef. Wysheid verpersoonlik – die lewe en voorbeeld van Jesus – en ‘n hart gefokus op jou Eerste Liefde, sal die weg wys. Vader, laat dit van ons gesê word…

Sy het God met haar rykdom geëer;

Sy het haar beste gegee, en niks teruggehou nie.

Sy het belê in die ewigheid in plaas van in aardse wins, want Jesus is haar grootste skat.

*Kom ons Praat: Wat spreek God hierdie week tot jou hart deur Sy Woord oor jou werk en jou rykdom? Kom ons spoor mekaar aan in die kommentaar …

By Sy voete,

whitney

 

 

 

 

Kies Om Aan Te Plant

Kies Om Aan Te Plant

Deur Angela | Feb 13 2016

week-4-maandag

wk04d01

Niemand wil ‘n luiaard genoem word of hê dat mense moet dink dat hy of sy lui is nie.

Ons lees vandag se verse, en ons mag dink, “Dit is nie op my van toepassing nie. Ek is ‘n harde werker.” Maar soos ek voorberei het en gebid het oor wat God wil hê ek vandag moet deel, het my gedagtes bly teruggaan na die “siel.” Die siel van die luiaard bly hunker, terwyl die siel van die vlytige persoon tevrede is.

 En ek wonder, hoe gaan dit deesdae met my siel? Hoe gaan dit met joune?

Wanneer ons lees van die luiaard in Spreuke 24:30-34, sien ons ‘n man in ‘n verwaarloosde, toegegroeide stuk land. Dit is ‘n land wat oortrek was van onkruid, toegegroei onder die bossies, en die klipmuur was omgeval.

Daar is aan my vertel dat ons siele soos tuine is. Ons moet doelgerig werk in die “tuin van ons siele,” om dorings soos onvergewensgesindheid, jaloesie en trots uit te roei. Tuinmaak neem tyd en om ‘n goeie werk te doen, kan jy nie jaag of kortpaaie neem nie.

Ek onthou toe ek en my man een jaar die beddings in ons tuin oorgedoen het. In plaas van om hulle totaal skoon te maak, en al die oorblyfsels en ou vuilgoed te verwyder, en ‘n nuwe laag van onkruidbeskerming neer te lê, het ons gevoel dat dit net te veel werk was en het ons besluit om dit nie te doen nie. In die begin kon jy nie agterkom dat ons nie die onkruidbeskerming neergelê het voordat ons die blomme geplant het nie. Maar na ‘n week of twee, het die onkruid reg langs die blomme gegroei. As ons dit net sou los, sou hulle uiteindelik gegroei het en die blombedding oorgeneem het.

En ek wonder, hoe lui het ek geword om na my siel om te sien? Het ek ‘n laag “onkruidbeskerming” neergelê – die toepassing van God se Woord – om te keer dat onkruid in my lewe groei? Laat ek toe dat die ware tuinier, Jesus, my sagkens oortuig van onkruid wat in my hart groei, en laat ek Hom dan toe om dit te verwyder?

Die Bybel sê waar die hart van vol is, loop die mond van oor (Lukas 6:45). Wat het my woorde in die laaste tyd geopenbaar oor die toestand van my hart?

Spreuke 13:4 vertel van twee teenoorgestelde siele. Die siel van die luiaard, se honger word nie gestil nie, en aan die siel van die hardwerkende mens, word mildelik voorsien.

Liewe vriende, ons is geskape om te werk. Toe God vir Adam en Eva geskape het, het Hy hulle geplaas in ‘n pragtige tuin om te werk en aan te plant. Soos hulle, het God ons geplaas presies waar Hy wil hê ons moet werk en aanplant. Ons moet nie lui wees om in ons lewens en in ons siele aan te plant nie. Hulle gaan saam. Hoe dit ookal met ons siele gaan, so gaan dit met ons lewens.

Wanneer ons kies om in waarheid te wandel, kies ons om vrouens te wees wat in God se Woord delf; vrouens wat die waarheid van Sy woorde onder ons vingernaels kry, vrouens wat Sy waarheid plant in die grond van ons harte, en vrouens wat ons siele daagliks natlei met Sy lewende water

Liewe vriende, daar is baie werk om in hierdie wêreld te doen. Laat ons ons moue oprol, delf in die wysheid wat in die Bybel gevind word, en Sy waarheid aanplant in ons lewens en in die gemeenskappe waar ons geplaas is!

Kom ons Praat: Hoe plant jy aan in jou siel, jou huis en jou gemeenskap waar jy leef?

 Hê God Groots Lief!

angela

 

 

 

 

 

 

Week 4 Uitdaging: Neem hierdie week tyd en bid en vra God of daar enige onkruid in jou hart is wat Hy moet verwyder. Sit en wees stil voor Hom. As Hy iets openbaar, wees braaf en gaan oor tot aksie. Moenie wag om gehoorsaam te wees nie.

Week 4 Video

Week 4 Leesplan

week-4-leesplan

Week 4 Memoriseervers

week-4-memoriseervers