Gister, Vandag en Môre

Gister, Vandag en Môre

Angela

Tog het Hy sy oë nie vir hulle nood gesluit nie;  Hy het hulle smeekgebede verhoor. Ter wille van hulle het Hy aan sy verbond gedink, En in sy groot liefde was Hy genadig. – Psalms 106:44-45

Vers 11 vergelyk Efraim (Israel) met ‘n duif, dom en sonder verstand. Dit lyk vir my asof die mense in Antieke tye maar net soos ons vandag oor duiwe gedink het! Die rede vir hierdie vergelyking is in vers 10: die Isrealiete was te trots om na God terug te draai en Hom te soek.

Trots is een van die hoofredes waarom ons ons rug op mense keer. Hulle doen iets waarvan ons nie hou nie of hulle doen nie dinge soos ons verwag het nie, en dan kom ons trots in die pad van ons vriendskap, ons verhouding, ons huwelik…

Dalk is trots die rede waarom jy nie meer so naby aan die Here voel nie. Soms kom ons agter dat ons verhouding met die Here nie meer soos vroeër is nie, en ons weet nie regtig hoekom nie. Miskien het Hy nie jou gebede verhoor soos jy gehoop het nie. Miskien het sy tydsberekening jou laat twyfel aan sy wil vir jou lewe.

Ek wil jou vandag herinner dat Hy sy verbond onthou. Hy onthou sy beloftes aan jou. Elkeen van hulle. Hy is toegeeflik teenoor jou volgens die oorvloed van sy onwankelbare liefde. Dit is nie Hy wat weggestap het nie. Hy wag nog steeds daar, net soos gister, en net soos Hy môre ook sal wag, dat jy sy aangesig sal soek.

Abba, dankie vir u onwankelbare liefde. Dankie vir u genade. Dankie omdat daar nie een belofte aan my gemaak is wat U nie gaan nakom nie. Ek wil U met my hele hart vertrou. Laat my trots nie in die pad kom nie. Amen.

 

Advertisements

Hy Maak Homself Bekend

Hy Maak Homself Bekend

Angela

So het die Here Hom bekend gemaak, Hy het reg laat geskied, en die skuldige is deur sy eie handewerk gevang. – Psalms 9:17

Die probleem met die volk en leiers van Israel was dat hulle vergeet het dat die HERE hulle sonde gesien en onthou het. Hoeveel keer vergeet ons dat die HERE sien en onthou wanneer ons sonde doen? Pleks daarvan dat ons ons sondes bely en vergifnis vra, vergeet ons daarvan. Maar nie God nie. Ja, Hy is altyd gretig om ons te vergewe. Maar laat ons nie vergeet dat ons ‘n Heilige God het wat nie sonde in sy teenwoordigheid kan verdra nie.

God was gewillig om Israel hulle sonde en die uitwerking daarvan te vergewe, maar nie terwyl hulle gemaak het asof God nie hulle sonde raaksien nie. Hulle moes teenoor God optree soos Hy werklik is, ‘n God wat onbelyde, openlike sonde raaksien.

Psalms 9:17 sê, “Die skuldige is deur sy eie handewerk gevang.” Hoe dikwels doen ons verkeerde dinge en dan blameer ons God vir die rampe in ons lewe? Hoeveel sondes vergeet ons om te bely omdat ons al so gewoond geraak het daaraan? God is bereid om ons sondes vergewe, maar ons moet dit bely en sy vergifnis vra.

Hemelse Vader, vergewe my asseblief. Vergewe my sonde. Vergewe my dat ek al so gewoond geraak het aan daardie sonde in my lewe dat ek nalaat om dit te bely. Amen.

 

Liefde Eerder As Offers

Liefde Eerder As Offers

Angela

Want Ek het ‘n behae in liefde en nie in offerande nie, en in kennis van God meer as in brandoffers. – Hosea 6:6

Ek onthou van ‘n tyd in my lewe toe ek totaal verlore gevoel het. Dit het gevoel asof niks wou werk nie. Die een probleem na die ander het oor my pad gekom, en my lewe was ‘n voortdurende worsteling met alles en almal. Eendag, toe ek in my gebed behoorlik my lot by die Here bekla het oor al die swaar wat ek moes verduur, het ek Hom gevra: “Wat wil U nóg van my hê?”

Ek het God breedvoerig herinner aan alles wat ek vir Hom doen en op hoeveel maniere ek Hom dien… asof Hy nie weet nie! En toe stel ek my vraag. Op daardie oomblik het ek ervaar dat die Heilige Gees hard uitroep: Dis vir jou wat ek wil hê. Ek begeer jou hart.

Ek was so geskok dat ek net daar opgehou het met my gesanik. En toe besef ek, ek het baie dinge vir God gedoen. Ek het Hom op baie verskillende gebiede gedien… maar ek het van Hom vergeet. Ek was so besig met die dinge wat ek vir Hom gedoen het, dat ek nie meer tyd gehad het saam met Hom deur te bring nie.

God begeer eers jou liefde, en dan jou offer. Hy wil jou hart hê. En dan jou diens. Dis baie makliker om eers besig te raak en jou skedule vol te maak as om tyd in God se teenwoordigheid deur te bring. Ons voel produktief. Maar ons vergeet dat die grootste vervulling op ons knieë behaal word.

O Here, laat my asseblief nie so besig raak om vir U te werk dat ek vergeet om saam met U te wees nie. Ek wil elke dag in u heilige teenwoordigheid wees en my tyd saam met U geniet, elke oomblik saam met U koester. Amen.

 

Kom Ons Wy Ons Aan Hom Toe

Kom Ons Wy Ons Aan Hom Toe

Angela

“Kom ons gaan terug na die HERE, want Hý het ons verskeur maar sal ons weer gesond maak,
Hý het ons geslaan maar sal weer ons wonde verbind.
 Hy sal ons na twee dae ‘n nuwe lewe laat begin.
Hy sal ons op die derde dag weer krag gee
sodat ons in sy teenwoordigheid kan leef.
 Kom ons wy ons aan Hom toe,
kom ons streef daarna om ons aan die Here toe te wy.
Die Here sal verskyn, so seker as die son opkom,
Hy sal na ons toe kom soos stortreën,

Hy sal ons verkwik soos lentereëns die grond verkwik.” – Hosea 6:1-3

Hosea argumenteer nie met God of keur sy tugtiging af nie, maar hy lei Israel in ootmoedige gebed. Net soos Esra in gebed vergifnis gevra het vir die sonde van die mense in Israel, spoor Hosea die mense aan om na die Here terug te keer. Hoekom? Want Hy is die enigste een wat ons kan genees, die enigste een wat ons kan verbind.

Hosea verwys na Jesus se dood en opstanding: “Hy sal ons na twee dae ‘n nuwe lewe laat begin. Hy sal ons op die derde dag weer krag gee.” Dié wat in Christus is, sal verseker moeilike tye beleef, maar ons het die ewige lewe ontvang en ons het die sekerheid dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar gaan word nie (Romeine 8:18).

In Hosea 4:6 beskryf Hosea Israel se probleem: “My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis” (1953-vert.). Vandag spoor hy die volk aan om die Here te ken. Ek hou van die idee om mens in te span om die Here te ken. Ons moet besef dat dit ‘n stryd is om elke dag met die Woord om te gaan en die Here te leer ken. Ons moet ons elke dag inspan en volhard om naby God te bly en Hom al beter te leer ken.

Dierbare Hemelse Vader, daar is soveel dinge deur my dag wat my aandag vereis. Help my om my tyd saam met U ‘n prioriteit te maak. Ek wil U beter ken. My hart smag na U. Amen.

 

Soek My Aangesig

Soek My Aangesig

Angela

Ek gaan My in my woonplek terugtrek totdat hulle hulle skuld bely en vra na my wil. In hulle nood sal hulle my hulp kom vra. – Hosea 5:15

Toe God sien hoe erg die volk Israel in sonde verval het, het Hy gesien dat dit was omdat die leiers nie goddelike leiding gegee het nie. Die priesters kon in die versoeking kom om die volk te blameer, maar dit was eintlik hulle, die geestelike (priesters) en politieke leiers (huis van Israel) van die volk se skuld.

Filippense sê tereg as ons harte op aardse dinge ingestel is, lewe ons as vyande van die kruis. Ons moet nooit vergeet dat ons ín hierdie wêreld, maar nie ván hierdie wêreld is nie. Ons is burgers van die hemel en ons moet elke dag van ons lewe daardie waarheid uitleef.

“In hulle nood sal hulle my hulp kom vra”. Dit was die doel met God se oordeel teen Israel. Die doel was nie om te vernietig nie, maar om te herstel. Hoe jammer dat ons so dikwels net in ons beproewings die HERE opreg aanroep. Waarom nie die HERE sommer nou aanroep, voordat beproewing jou daartoe dryf nie? Is dit nie beter om God in die goeie tye te soek en nie eers te wag totdat moeilike tye aanbreek nie?

Hemelse Vader, help my om op U ingestel te bly. Herinner my dat ek ‘n Hemelse burger is en dat ek my lewe in ooreenstemming met daardie waarheid moet leef. Ek wil nie my lewe in aardse dinge belê nie, maar in U. Amen.

Week 3 – Uitdaging: Stel hierdie week elke oggend ‘n stophorlosie vir 5 minute, en gebruik daardie tyd om te bid vir elke item op jou agenda en doen-lysie. Skryf die Bybelverse neer wat in jou gedagtes opkom tydens jou tyd met God. Lees hierdie verse elke dag om jou te herinner om tot Hom te nader in alles wat jy doen.

Week 3 – Leesplan

Week 3 – Memoriseervers

Moet Nie Mislei Word Nie

Moet Nie Mislei Word Nie

Angela

God is koning oor die nasies, God is op sy heilige troon. – Psalms 47:9

Hosea waarsku Juda in vandag se verse. Op hierdie tydstip is God se volk verdeel in twee nasies – Israel in die noorde en Juda in die suide. Israel se afvalligheid was baie erger as dié van Juda, daarom word Juda gewaarsku dat hulle nie in hulle bure se sondige weë moet volg nie.

Die stede van Gilgal en Bet-Aven was sentrums van afgodery in Israel. Vir ‘n burger van Juda om daarheen te reis, het beteken dat hulle in Israel se afgodery deel. Op ‘n tyd was Gilgal die plek waar profete onder Elia en Elisa opgelei is (2 Konings 2:1; 4:38). Maar in Hosea se dae het dit in ‘n sentrum van valse aanbidding verval (Hosea 9:15; 12:11; Amos 4:4; 5:5).

1 Korintiërs 15:33 sê: “Moet julle nie langer laat mislei nie: “Slegte geselskap bederf goeie sedes.” Moenie die bose weë van ander mense rondom jou naboots nie. Dalk dink jy dat hulle meer suksesvol is, dat hulle ‘n beter lewe het of dat dinge beter en makliker vir hulle is. Moenie toelaat dat die vyand jou te mislei nie. Net in Christus kan ons oorvloedige lewe hê. Ons aanbid ‘n Heilige God en Hy sit op sy troon, ongeag die omstandighede.

Liewe Heer, hoe dikwels kyk ek nie na die groener gras aan die ander kant en dink dat daar mense is wat alles mooi uitgepluis het nie. Help my om te onthou dat ek slegs in U genoegdoening kan ervaar. Ek wil U en U alleen volg. Gee my asseblief die krag om elke dag van my lewe in u weë te wandel. Amen.

 

Afgode In Die Verlede, En Nou…

Afgode In Die Verlede, En Nou…

Angela

“… soek my volk leiding by ‘n stuk hout, verwag my volk dat ‘n stok dinge aan hom bekend sal maak. Omdat ‘n hoergees die priesters beetgepak het en hulle aan hulle God ontrou geword het,” – Hosea 4:12

Ek dink die tye van Hosea is baie soortgelyk aan ons moderne tyd: Daar is geen getrouheid of standvastige liefde nie. Daar is geen kennis van God nie. Daar is ‘n gevloek, gelieg, moord, diefstal en owerspel. Mense breek alle grense. Hulle het die Here verlaat.

Die volk van Israel het raad gevra by hout afgode. Hul harte was baie ver van God af. Israel se afgodery was soos owerspel teen die HERE. Elke offer wat aan ‘n heidense afgod gemaak is, was soos ‘n daad van owerspel.

Die prentjie is opvallend wanneer ons kyk na hoe Israel heidense gode wou byvoeg by hulle aanbidding van die HERE. Dis nie asof Israel amptelik gesê het: “Ons wil die Here nou verlaat en net heidense afgode dien” nie. Inteendeel, Israel wou afgodediens by die aanbidding van die HERE voeg. God het dit op dieselfde manier ervaar as wanneer ‘n vrou vir haar man sou sê: ‘Ek wil hê jy moet steeds my man wees, maar ek wil net ‘n paar minnaars ook hê.’

Miga vertel vir ons wat God van ons wil hê: ‘dat ons reg sal laat geskied, liefde en trou sal bewys en dat ons bedagsaam sal lewe voor ons God.’ Doen ons dit? Is daar enige afgode in ons lewens wat ons tesame met God wil aanbid? Dis vandag tyd om diep in ons eie harte te kyk en te sien waarheen dit ons lei.

O God, deurgrond my en ken my hart. Ondersoek my en sien tog my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie (Psalm 139:23-24). Help my asseblief om enige afgode in my hart te herken. Amen.