God Se Liefde Omhels Ons

God Se Liefde Omhels Ons

Angela

Wie wysheid het, sal op hierdie woorde ag slaan.
Wie verstandig is, sal dit ter harte neem,
want wat die Here doen is reg.
Die regverdiges lewe daarvolgens,
en die opstandiges kom daardeur tot ‘n val. – Hosea 14:10

Ek wil ‘n wyse vrou wees. En ek weet dat die enigste manier om wys te kan word, deur kennis van God se Woord is en deur elke dag daarvolgens te leef.

‘n Wyse vrou sal hierdie boodskap kan lees regdeur die Boek van Hosea. Sy sal verstaan dat deur Sy genade, God vir haar ‘n wonderlike geleentheid bied tot bekering en herstel, en dat dit uiters dwaas van haar sal wees om hierdie uitnodiging te ignoreer.

Selfs te midde van beloofde oordeel, kan die wyse vrou beleef dat God se weë reg is en dat sy aankondiging van oordeel ‘n uitnodiging tot bekering is.

“Wat vir die wêreld die onsin van God is, is groter wysheid as die wysheid van mense, en wat vir die wêreld die swakheid van God is, is groter krag as die krag van mense.” (1 Korintiërs 1:25). God was op sy heel “dwaasste” en “swakste” oomblikke aan die kruis, maar dit was steeds oneindig wyser en sterker as wat enige mens kon doen. Verlossing is nie ‘n prestasie as gevolg van ons wysheid nie; dit is ‘n omhelsing van God se dramatiese, onverwagte daad van liefde op Golgota. En hierdie liefde ken geen grense nie.

Hemelse Vader, help my om ‘n wyse vrou te wees wat veilig in U arms sal loop. Help my asseblief om U altyd eerste te stel. Amen.

 

Dit Is Nooit Te Laat Nie

Dit Is Nooit Te Laat Nie

Angela

Bely jou sondes
en keer terug na die Here toe;
Sê vir Hom,
“Vergewe tog al ons sondes
en aanvaar ons in genade,
sodat ons weer ‘n lofoffer
aan U kan bring. – Hosea 14:2

Na al die oordeel waarvan ons in die boek Hosea lees, herinner Petrus se verse ons dat ons God geduldig is en nie wil hê dat enige iemand verlore moet gaan nie. Hy wag geduldig dat elke siel tot bekering moet kom.

Israel moes terugkeer na God toe. Die Here het uiterste metodes gebruik om hulle harte terug te draai na Hom toe. Maar dit was uiteindelik waarvoor hulle gevra het. Al draai God se mense weg van Hom af, Hy sal hulle nooit verlaat nie. Selfs al dissiplineer Hy hulle, bly Hy getrou aan Sy verbond en Sy beloftes.

Het jy op enige manier wegbeweeg van God af? Onthou, daar is altyd tyd en geleentheid om terug te draai na Hom toe. Nehemia gee vir ons die sleutel om terug te draai: kom God se gebooie na en leef daarvolgens. Wanneer ons terugdraai na die Here toe, moet ons eers nederig word voor Hom. Ons moet ons sonde erken asook ons totale afhanklikheid van die genade van God. Moenie huiwer om terug te draai na God toe nie. Moet nooit dink dat jou sondes te groot is of dat jy reeds te ver weggedraai het nie. Hy is altyd gereed om jou te vergewe en om jou terug te verwelkom.

Vader, U liefde is so groot en U genade is ewigdurend. Daar is niks wat ek kan doen wat U nie kan vergewe nie. Gee my krag om van my sonde te kan wegstap en terug te draai in U liefdevolle arms in. Amen.

 

Bepleit Ons Saak

Bepleit Ons Saak

Angela

Die Here sê vir Juda:
“Ek sal julle saak behartig
en namens julle wraak neem.
Ek sal Babel se see laat opdroog,
die fonteine sonder water laat.” – Jeremia 51:36

Die inval van die Assiriërs was soos ‘n warm, droë wind vanuit die woestyn wat die mense versmoor het en al die waterlope verdroog het. Al die Israeliete se skatte was geplunder, en hulle grootste skat, hul kinders, genadeloos verslind. Hoekom? Want die nasie wou nie terugkeer na God toe nie.

Ek dink daaraan dat God Homself afgevra het: “wat meer moet Ek nog doen? Wat meer moet nog gebeur voordat hierdie hardnekkige kinders na My toe gaan terugdraai? Is hierdie nie reeds genoeg nie?”

Ons blameer God so maklik vir al ons probleme en al die swaar waarmee ons worstel. Maar ons besef nie dat ons net onsself kan blameer nie. Wanneer ons God sien as onregverdig of dink dat Hy nie vir ons omgee nie, moet ons ons lewens onder naskouing bring en besluit of ons leef deur God voor oë te hou, of dink ons net aan onsself en ons eie welstand.

Hemelse Vader, ek is jammer dat ek U blameer wanneer dinge in my lewe nie gaan soos ek wil hê dit moet nie. Help my asseblief om verantwoordelikheid te neem vir my dade en om na U te draai vir rigting en leiding. Amen.

 

Oorwinnaar Oor Die Dood, Kragtig Om Te Red

Oorwinnaar Oor Die Dood, Kragtig Om Te Red

Angela

Moet Ek hulle loskoop uit die doderyk?

Moet Ek hulle red uit die dood?

O dood, bring maar jou verskrikking!

O doderyk, bring maar jou plae!

Ek sal beslis nie medelye hê nie. – Hosea 13:14

Daar was geen koning, geen prinses of heerser in staat om Israel te red van die dreigende slawerny en ballingskap nie. Tog draai hulle egter na hul aardse goewerneurs in plaas van om na God toe terug te draai.

God het Sy seën en Sy verlossing keer op keer vir hulle aangebied, maar Israel het dit elke keer verwerp. Die enigste een wat hulle kon red was God, en telkens verwerp hulle Hom. Hy sê “Ek is die Here jou God … jy het geen ander god geken nie en jy het geen ander redder gehad nie.” (13:4). Daar is geen ander Redder as Jesus Christus, die Seun van God nie.

Jesus het aarde toe gekom om Sy lewe te gee as ‘n losprys vir sondaars. Romeine 5:8 vertel ons, “Christus het vir ons gesterf toe ons nog sondaars was.” Ons is net so sondig soos die mense van Israel. Daar is voor God geen klein of groot sonde nie; Hy verafsku alle vorme van sonde.

Daar is geen Redder behalwe Jesus Christus nie. Hy het die doderyk verslaan. Hy het die dood oorwin. Hy het opgestaan om vir ons lewe te gee. Kom ons prys Hom vandag!

Vader, U is Almagtig om te kan red. U het die dood oorwin en aan my die Ewige Lewe gegee. Ek prys U en gee aan U al die eer. Daar is geen manier waarop ek U genoeg kan dankie sê vir die feit dat Jesus vir my aan die kruis gesterf het nie. Amen.

Alles Tot Sy Eer

Alles Tot Sy Eer

Angela

Die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van die goddeloses lei tot ondergang . – Psalms 1:6

Die mense van Israel was in ‘n afwaartse spiraal as gevolg van hulle sonde. Hosea het hulle gewaarsku dat hulle meer en meer sonde doen, sonder enige berou of bewustheid van hoe diep hul sonde hulle aftrek. God het Israel nooit geseën terwyl hulle Baäl aanbid het nie, maar selfs dit het hulle nie gekeer nie. Hulle het voortgegaan met hul afgodediens.

As deel van hul afgodediens het hulle beelde van hul afgode gemaak uit metaal. Hulle het silwer gebruik en dit was vir my opvallend vanuit die verse in die Bybel dat bekwame vakmanne gebruik is om die beelde baie kunstig te maak.  Ek kan nie help om te dink aan hoe die Israeliete huI vaardighede vermors het nie! In plaas van om te gebruik wat God aan hulle gegee het om groot dinge te doen om Hom te verheerlik, het hulle eerder hulle gawes aangewend om afgode te maak.

Hoe gebruik jy jou gawes en talente wat God aan jou gegee het? Gebruik jy dit tot eer van God?  Of gebruik jy dit tot jou eie voordeel?  Psalm 1 herinner ons dat God die pad van die regverdige, sowel as die pad van die bose ken. Hy ken die motiewe van jou hart beter as jy self.

Hemelse Vader, ek wil U dien met al my gawes en talente wat U aan my gegee het. Ek wil alles wat ek is en wat ek het gebruik tot U eer en om U koninkryk te verheerlik.  Amen.

 Week 6 Leesplan

Week 6 Memoriseervers

Week 6 Uitdaging: Ontmoet hierdie week met vriende vir koffie (of tee, of koek) en praat eerlik oor wat julle dink julle gawes en talente is – en hoe julle dit vir God sal gebruik as niks in julle pad staan nie. Moedig mekaar aan om een klein manier te vind om aksie te neem en God met julle gawes te eer in die komende maand. Beplan dan ‘n datum om weer te ontmoet en te gesels oor wat julle gedoen het.

‘n Toets Vir Die Hart

‘n Toets Vir Die Hart

Angela

Maar Efraim het My aangehou tart en verdien die dood. Ek sal hom straf vir sy skandelike gedrag. – Hosea 12:15

Vandag gaan ons voort met die vergelyking tussen Jakob en die mense van Israel. Hosea herinner hulle aan die tyd toe Jakob na sy oom toe was om vir sewe jaar vir hom te werk sodat hy met Ragel kon trou. Hosea het ‘n konneksie gemaak tussen die komende ballingskap van Israel en Jakob se eie ballingskap toe hy van Esau af gevlug het na Laban.

Hosea herinner die mense dat God altyd profete na Israel toe gestuur het. Hierdie profete het God se Woord aan die mense verkondig, maar hulle het weggdraai van God se Woord en afgode gedien. (verse 11-14). Dit het God toornig gemaak en die manier waarop hulle onskuldige bloed gestort het, het God nog meer toornig gemaak.

Hulle was so goddeloos en het sulke gruweldade gedoen dat hulle vir hul dade terugbetaal sou word. Die verse van vandag herinner my aan Deuternomium 8:2 – “Jy moet onthou hoe die Here jou God jou nou veertig jaar lank in die woestyn gelei het. Hy het dit gedoen om jou nederig te laat word en om jou op die proef te stel sodat Hy kan weet wat jy dink en of jy sy gebooie sal gehoorsaam of nie.”

Daar is tye wat God toelaat dat ons swaarkry sodat ons kan sien wat in ons harte is. Hy het vir Israel vir veertig jaar in die woestyn gelei sodat hulle kon uitvind wat in hulle harte was. Hy gebruik soms moeilike tye in ons lewens om ons die geleentheid te gee om te sien wat in ons harte is sonder enige misleiding.

Hemelse Vader, help my om geen sonde in my hart weg te steek nie. Wys my asseblief enige iets wat dalk vir my verborge is. Help my om enige omstandighede te verduur wat ek moet verduur om bewus te word van die diepste sonde wat in my hart is. Amen.

 

Niks Kan Ons Skei Nie

Niks Kan Ons Skei Nie

Angela

Maar ek is die Here jou God van Egipte se tyd af. Ek gaan jou weer in tente laat woon soos in in die woestyntyd. – Hosea 12:10

Alhoewel Israel finansiële voorspoed en goeie huise gehad het, het God se oordeel hulle weer in ballingskap en nederige tente gebring. Hierdie oordeel was verseker omdat God deur die profete gespreek het, tog het hulle nie geluister nie.

“Op hoogmoed volg ondergang, op selfverheffing volg die val.” (Spreuke 16:18) Die mense van Israel het vertroue gehad in hulle rykdom, in hulle finansiële sukses en wou nie na Hosea luister nie. Uiteindelik wou hulle nie na God luister nie. Maar God het ‘n onverwagse draai in hulle toekoms gebring: hulle sou weer in tente woon. Hulle sou al hulle aardse besittings moes agterlaat en van voor af begin.

Die goeie nuus is dat selfs al verloor ons alles wat ons het, ons nooit vir God kan verloor nie. En ons het die versekering dat daar niks, absoluut niks, is wat ons van sy liefde kan skei nie.

Ek loof U, Vader, want hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of magte of teenwoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enige iets anders in die skepping kan my van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. Amen.

Worstel Of Oorgee

Worstel Of Oorgee

Angela

Die Here is die almagtige God, die Here sal onthou.”

Wat jy moet doen, is om na jou God toe terug te keer: jy moet Hom liefhê en sy bevele gehoorsaam, jy moet jou hoop altyd op jou God vestig. – Hosea 12:6-7

Vandag se verse herinner ons aan Jakob se verhaal. Hosea vergelyk hom met die mense van Israel. In antieke Israel was iemand wat sy broer by die hakskeen vasgehou het ‘n swendelaar, iemand wat sy doelwitte deur middel van slinkse en oneerlike maniere laat slaag het. Deur Hosea, het God gesê, “Dit was Jakob toe en nou is dit Israel.”

Maar, ten spyte van die ooreenkomste, het die profeet die verskille tussen Jakob en die mense van Israel uitgewys. Hy herroep die stryd tussen Jakob en die engel in Genesis 32:24-30. Jakob het geweier om homself aan God te onderwerp, dus het God onderdanigheid van Jakob vereis in ‘n letterlike strydgeveg. Jakob het die geveg verloor en getreur. Hy het geweet God het hom verslaan en al wat hy kon doen was om aan God vas te klou en te smeek dat God hom sal seën. Hosea noem Jakob in die verse om vir Israel te wys wat hulle moet doen: in plaas daarvan om met God te baklei, moet hulle net oorgee.

Daar is twee maniere waarop mens lewenslesse kan leer: die maklike manier en die moeilike manier. Israel het besluit om op die harde manier te leer, waar hulle dieselfde foute oor en oor gemaak het. Ek kan myself daarin herken. Ek het al ‘n paar harde lesse in my lewe geleer, omdat ek dinge op my manier wou doen en God eenkant gelaat het.

Here, U het al gesien hoe ek teen U stry, teen u wil vir my lewe en teen U perfekte tydsberekening. Help my om U met alles te vertrou. Help my om te onthou dat U God is en dat U weet wat die beste is. Amen

 

God Gee Nooit Op Nie

God Gee Nooit Op Nie

Angela

Maar hoe kan Ek jou prysgee, Efraim? Hoe kan Ek jou laat vaar, Israel? Hoe kan Ek jou vernietig soos Adma, met jou maak soos met Sebojim? Ek kan dit nie oor my hart kry nie. My liefde brand te sterk.

Ek sal my gloeiende toorn bedwing, Ek sal nie so ver gaan en Efriam uitwis nie, want Ek is God, nie ‘n mens nie. Ek is die Heilige wat by jou is, Ek sal nie met woede ingryp nie. – Hosea 11:8-9

Ons sien God vandag as ‘n liefdevolle Vader wat vir Israel liefgehad het soos ‘n kind, wie sy seun uit Egipte geroep het. Hy het vir Efraim geleer loop en hom in sy arms omhels. Hy het neergebuig na hulle toe en hulle gevoer. God was nog altyd ‘n goeie, liefdevolle en besorgde Vader.

Die straf het gekom as gevolg van Israel se sonde. Hulle sou deur die Assiriërs verslind en as gevangenes geneem word. Maar God, as ‘n liefdevolle Vader, wys vandag sy hart. “Maar hoe kan Ek jou prysgee, Efraim? Hoe kan Ek jou laat vaar, Israel? Hoe kan Ek jou vernietig soos Adma, met jou maak soos met Sebojim? Ek kan dit nie oor my hart kry nie. My liefde brand te sterk.”

Hoe kan ek opgee op jou? Ek dink vandag aan my eie kinders. Wanneer hulle besluite neem wat my hart breek, gee ek op op hulle? Nooit. As ek, as ‘n ontroue mens, nie op my kinders wil opgee nie, hoe kan ons dink dat God sy liefde vir ewig sal weerhou? Hy sal weer medelye betoon. Hy sal nie sy mense vir ewig in ballingskap los nie.

Hemelse Vader, wanneer ons gesondig het en skuldig is voor U, het U nooit moed opgegee op ons nie. Geregtigheid het vereis dat U dit moet doen, tog het U dit in U hart gevind om ‘n manier te kry om ons te verlos: Jesus Christus. Dankie dat U nooit opgegee het op my nie. Dankie dat U die perfekte manier gekry het om my te verlos. Amen.

 

Oes Standvastige Liefde

Oes Standvastige Liefde

Angela

Ek het gesê: “Saai volgens my wil, en julle sal my liefde oes. Ploeg vir julle ‘n nuwe land! Dit is nou die tyd om na my wil te vra sodat Ek kan kom en weldade oor julle uitgiet.” – Hosea 10:12

Ek is mal oor vandag se verse! Ons het die afgelope paar weke in Hosea gesien dat die mense van Israel baie gesondig het sonder om hulle sondes te bely. Maar ons God is so liefdevol, so vergewensgesind en goed vir ons, dat Hy nog steeds vir hulle ‘n keuse gee: Saai volgens my wil en julle sal my liefde oes.

Om dit te kon doen, moes hulle “ ‘n nuwe land omploeg”. Wat beteken dit? Die onbewerkte grond is die harde grond wat nie toelaat dat die saad van God se Woord binne in die mense se harte indring en dan vrugbaar word nie.

Maar vandag se verse wys vir ons dat daar altyd hoop is. God sal nader aan jou beweeg as jy nader aan Hom beweeg en as jy jou hart reinig deur jou sonde te bely (Jakobus 4:8); God is nie ver van elkeen van ons af nie (Handelinge 17:27)

Hy is naby aan jou. Is jy naby aan Hom? Is jou hart hard gemaak deur jou “onbewerkte grond”? Watter “gesaaides” sal groei van die saad wat vandag, die afgelope week of maand geplant is? Die tyd om die Here te soek en onwankelbare liefde te oes is nou. God is altyd by jou.

Onse Vader, die feit dat U my nooit gelos het nie, ten spyte van my sonde en ten spyte van my tweestrydige hart, gaan my verstand te bowe. U is naby my! Ek het vandag die behoefte om u omhelsing te voel. Lei my om ‘n lewe te leef waar ek volgens u wil sal saai en genade sal oes. Amen.

Week 5: Uitdaging Stel hierdie week ‘n wekker vir 20 minute tydens jou stiltetyd. Sit stil voor die Here. Vra Hom om vir jou te wys waar jou hart dalk verhard is en waar ‘n ongesonde “oes” geplant is. Maak ‘n lys van klein maniere hoe jy eerder liefde en barmhartigheid kan oes. Dank God dat Hy altyd by jou is.

Week 5 Leesplan

 

Week 5 Memoriseerver