God Se Liefde Omhels Ons

God Se Liefde Omhels Ons

Angela

Wie wysheid het, sal op hierdie woorde ag slaan.
Wie verstandig is, sal dit ter harte neem,
want wat die Here doen is reg.
Die regverdiges lewe daarvolgens,
en die opstandiges kom daardeur tot ‘n val. – Hosea 14:10

Ek wil ‘n wyse vrou wees. En ek weet dat die enigste manier om wys te kan word, deur kennis van God se Woord is en deur elke dag daarvolgens te leef.

‘n Wyse vrou sal hierdie boodskap kan lees regdeur die Boek van Hosea. Sy sal verstaan dat deur Sy genade, God vir haar ‘n wonderlike geleentheid bied tot bekering en herstel, en dat dit uiters dwaas van haar sal wees om hierdie uitnodiging te ignoreer.

Selfs te midde van beloofde oordeel, kan die wyse vrou beleef dat God se weë reg is en dat sy aankondiging van oordeel ‘n uitnodiging tot bekering is.

“Wat vir die wêreld die onsin van God is, is groter wysheid as die wysheid van mense, en wat vir die wêreld die swakheid van God is, is groter krag as die krag van mense.” (1 Korintiërs 1:25). God was op sy heel “dwaasste” en “swakste” oomblikke aan die kruis, maar dit was steeds oneindig wyser en sterker as wat enige mens kon doen. Verlossing is nie ‘n prestasie as gevolg van ons wysheid nie; dit is ‘n omhelsing van God se dramatiese, onverwagte daad van liefde op Golgota. En hierdie liefde ken geen grense nie.

Hemelse Vader, help my om ‘n wyse vrou te wees wat veilig in U arms sal loop. Help my asseblief om U altyd eerste te stel. Amen.

 

Advertisements

Dit Is Nooit Te Laat Nie

Dit Is Nooit Te Laat Nie

Angela

Bely jou sondes
en keer terug na die Here toe;
Sê vir Hom,
“Vergewe tog al ons sondes
en aanvaar ons in genade,
sodat ons weer ‘n lofoffer
aan U kan bring. – Hosea 14:2

Na al die oordeel waarvan ons in die boek Hosea lees, herinner Petrus se verse ons dat ons God geduldig is en nie wil hê dat enige iemand verlore moet gaan nie. Hy wag geduldig dat elke siel tot bekering moet kom.

Israel moes terugkeer na God toe. Die Here het uiterste metodes gebruik om hulle harte terug te draai na Hom toe. Maar dit was uiteindelik waarvoor hulle gevra het. Al draai God se mense weg van Hom af, Hy sal hulle nooit verlaat nie. Selfs al dissiplineer Hy hulle, bly Hy getrou aan Sy verbond en Sy beloftes.

Het jy op enige manier wegbeweeg van God af? Onthou, daar is altyd tyd en geleentheid om terug te draai na Hom toe. Nehemia gee vir ons die sleutel om terug te draai: kom God se gebooie na en leef daarvolgens. Wanneer ons terugdraai na die Here toe, moet ons eers nederig word voor Hom. Ons moet ons sonde erken asook ons totale afhanklikheid van die genade van God. Moenie huiwer om terug te draai na God toe nie. Moet nooit dink dat jou sondes te groot is of dat jy reeds te ver weggedraai het nie. Hy is altyd gereed om jou te vergewe en om jou terug te verwelkom.

Vader, U liefde is so groot en U genade is ewigdurend. Daar is niks wat ek kan doen wat U nie kan vergewe nie. Gee my krag om van my sonde te kan wegstap en terug te draai in U liefdevolle arms in. Amen.

 

Bepleit Ons Saak

Bepleit Ons Saak

Angela

Die Here sê vir Juda:
“Ek sal julle saak behartig
en namens julle wraak neem.
Ek sal Babel se see laat opdroog,
die fonteine sonder water laat.” – Jeremia 51:36

Die inval van die Assiriërs was soos ‘n warm, droë wind vanuit die woestyn wat die mense versmoor het en al die waterlope verdroog het. Al die Israeliete se skatte was geplunder, en hulle grootste skat, hul kinders, genadeloos verslind. Hoekom? Want die nasie wou nie terugkeer na God toe nie.

Ek dink daaraan dat God Homself afgevra het: “wat meer moet Ek nog doen? Wat meer moet nog gebeur voordat hierdie hardnekkige kinders na My toe gaan terugdraai? Is hierdie nie reeds genoeg nie?”

Ons blameer God so maklik vir al ons probleme en al die swaar waarmee ons worstel. Maar ons besef nie dat ons net onsself kan blameer nie. Wanneer ons God sien as onregverdig of dink dat Hy nie vir ons omgee nie, moet ons ons lewens onder naskouing bring en besluit of ons leef deur God voor oë te hou, of dink ons net aan onsself en ons eie welstand.

Hemelse Vader, ek is jammer dat ek U blameer wanneer dinge in my lewe nie gaan soos ek wil hê dit moet nie. Help my asseblief om verantwoordelikheid te neem vir my dade en om na U te draai vir rigting en leiding. Amen.

 

Oorwinnaar Oor Die Dood, Kragtig Om Te Red

Oorwinnaar Oor Die Dood, Kragtig Om Te Red

Angela

Moet Ek hulle loskoop uit die doderyk?

Moet Ek hulle red uit die dood?

O dood, bring maar jou verskrikking!

O doderyk, bring maar jou plae!

Ek sal beslis nie medelye hê nie. – Hosea 13:14

Daar was geen koning, geen prinses of heerser in staat om Israel te red van die dreigende slawerny en ballingskap nie. Tog draai hulle egter na hul aardse goewerneurs in plaas van om na God toe terug te draai.

God het Sy seën en Sy verlossing keer op keer vir hulle aangebied, maar Israel het dit elke keer verwerp. Die enigste een wat hulle kon red was God, en telkens verwerp hulle Hom. Hy sê “Ek is die Here jou God … jy het geen ander god geken nie en jy het geen ander redder gehad nie.” (13:4). Daar is geen ander Redder as Jesus Christus, die Seun van God nie.

Jesus het aarde toe gekom om Sy lewe te gee as ‘n losprys vir sondaars. Romeine 5:8 vertel ons, “Christus het vir ons gesterf toe ons nog sondaars was.” Ons is net so sondig soos die mense van Israel. Daar is voor God geen klein of groot sonde nie; Hy verafsku alle vorme van sonde.

Daar is geen Redder behalwe Jesus Christus nie. Hy het die doderyk verslaan. Hy het die dood oorwin. Hy het opgestaan om vir ons lewe te gee. Kom ons prys Hom vandag!

Vader, U is Almagtig om te kan red. U het die dood oorwin en aan my die Ewige Lewe gegee. Ek prys U en gee aan U al die eer. Daar is geen manier waarop ek U genoeg kan dankie sê vir die feit dat Jesus vir my aan die kruis gesterf het nie. Amen.

Alles Tot Sy Eer

Alles Tot Sy Eer

Angela

Die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van die goddeloses lei tot ondergang . – Psalms 1:6

Die mense van Israel was in ‘n afwaartse spiraal as gevolg van hulle sonde. Hosea het hulle gewaarsku dat hulle meer en meer sonde doen, sonder enige berou of bewustheid van hoe diep hul sonde hulle aftrek. God het Israel nooit geseën terwyl hulle Baäl aanbid het nie, maar selfs dit het hulle nie gekeer nie. Hulle het voortgegaan met hul afgodediens.

As deel van hul afgodediens het hulle beelde van hul afgode gemaak uit metaal. Hulle het silwer gebruik en dit was vir my opvallend vanuit die verse in die Bybel dat bekwame vakmanne gebruik is om die beelde baie kunstig te maak.  Ek kan nie help om te dink aan hoe die Israeliete huI vaardighede vermors het nie! In plaas van om te gebruik wat God aan hulle gegee het om groot dinge te doen om Hom te verheerlik, het hulle eerder hulle gawes aangewend om afgode te maak.

Hoe gebruik jy jou gawes en talente wat God aan jou gegee het? Gebruik jy dit tot eer van God?  Of gebruik jy dit tot jou eie voordeel?  Psalm 1 herinner ons dat God die pad van die regverdige, sowel as die pad van die bose ken. Hy ken die motiewe van jou hart beter as jy self.

Hemelse Vader, ek wil U dien met al my gawes en talente wat U aan my gegee het. Ek wil alles wat ek is en wat ek het gebruik tot U eer en om U koninkryk te verheerlik.  Amen.

 Week 6 Leesplan

Week 6 Memoriseervers

Week 6 Uitdaging: Ontmoet hierdie week met vriende vir koffie (of tee, of koek) en praat eerlik oor wat julle dink julle gawes en talente is – en hoe julle dit vir God sal gebruik as niks in julle pad staan nie. Moedig mekaar aan om een klein manier te vind om aksie te neem en God met julle gawes te eer in die komende maand. Beplan dan ‘n datum om weer te ontmoet en te gesels oor wat julle gedoen het.

‘n Toets Vir Die Hart

‘n Toets Vir Die Hart

Angela

Maar Efraim het My aangehou tart en verdien die dood. Ek sal hom straf vir sy skandelike gedrag. – Hosea 12:15

Vandag gaan ons voort met die vergelyking tussen Jakob en die mense van Israel. Hosea herinner hulle aan die tyd toe Jakob na sy oom toe was om vir sewe jaar vir hom te werk sodat hy met Ragel kon trou. Hosea het ‘n konneksie gemaak tussen die komende ballingskap van Israel en Jakob se eie ballingskap toe hy van Esau af gevlug het na Laban.

Hosea herinner die mense dat God altyd profete na Israel toe gestuur het. Hierdie profete het God se Woord aan die mense verkondig, maar hulle het weggdraai van God se Woord en afgode gedien. (verse 11-14). Dit het God toornig gemaak en die manier waarop hulle onskuldige bloed gestort het, het God nog meer toornig gemaak.

Hulle was so goddeloos en het sulke gruweldade gedoen dat hulle vir hul dade terugbetaal sou word. Die verse van vandag herinner my aan Deuternomium 8:2 – “Jy moet onthou hoe die Here jou God jou nou veertig jaar lank in die woestyn gelei het. Hy het dit gedoen om jou nederig te laat word en om jou op die proef te stel sodat Hy kan weet wat jy dink en of jy sy gebooie sal gehoorsaam of nie.”

Daar is tye wat God toelaat dat ons swaarkry sodat ons kan sien wat in ons harte is. Hy het vir Israel vir veertig jaar in die woestyn gelei sodat hulle kon uitvind wat in hulle harte was. Hy gebruik soms moeilike tye in ons lewens om ons die geleentheid te gee om te sien wat in ons harte is sonder enige misleiding.

Hemelse Vader, help my om geen sonde in my hart weg te steek nie. Wys my asseblief enige iets wat dalk vir my verborge is. Help my om enige omstandighede te verduur wat ek moet verduur om bewus te word van die diepste sonde wat in my hart is. Amen.

 

Niks Kan Ons Skei Nie

Niks Kan Ons Skei Nie

Angela

Maar ek is die Here jou God van Egipte se tyd af. Ek gaan jou weer in tente laat woon soos in in die woestyntyd. – Hosea 12:10

Alhoewel Israel finansiële voorspoed en goeie huise gehad het, het God se oordeel hulle weer in ballingskap en nederige tente gebring. Hierdie oordeel was verseker omdat God deur die profete gespreek het, tog het hulle nie geluister nie.

“Op hoogmoed volg ondergang, op selfverheffing volg die val.” (Spreuke 16:18) Die mense van Israel het vertroue gehad in hulle rykdom, in hulle finansiële sukses en wou nie na Hosea luister nie. Uiteindelik wou hulle nie na God luister nie. Maar God het ‘n onverwagse draai in hulle toekoms gebring: hulle sou weer in tente woon. Hulle sou al hulle aardse besittings moes agterlaat en van voor af begin.

Die goeie nuus is dat selfs al verloor ons alles wat ons het, ons nooit vir God kan verloor nie. En ons het die versekering dat daar niks, absoluut niks, is wat ons van sy liefde kan skei nie.

Ek loof U, Vader, want hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of magte of teenwoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enige iets anders in die skepping kan my van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. Amen.