Vind Vrugte In Die Woestyn

Vind Vrugte In Die Woestyn

Angela

My God het hulle verwerp omdat hulle nie na Hom geluister het nie: hulle sal swerwelinge word onder die nasies. – Hosea 9:17

“Sal die Here vir altyd verstoot en nooit weer genade betoon nie? Het daar vir altyd ‘n einde gekom aan sy trou? Geld sy beloftes dan glad nie meer nie? – Psalms 77:8-9

God hersien die geskiedenis van sy verhouding met die Jode. ‘n Mens vind nie druiwe in die woestyn nie, maar as jy wel doen, sal dit jou baie vreugde verskaf. Dit is hoe God gevoel het toe Hy vir Israel aangeroep het. Die heel eerste vrugte van die vyebome is besonders smaaklik, en Israel was baie spesiaal vir God. Maar hierdie vreugdevolle ervaring het nie lank gehou nie, omdat koning Balak vir Israel haar eerste smaak gegee het van die aanbidding van die Baälse aanbidding, en die nasie het in afgodediens en onsedelikheid met haar bure toegeggee. (Numeri 25)

“God het sy mense in ‘n spesiale land geplaas, maar hulle het die land besoedel met hulle afgode. (Hosea 9:13). Hoe meer voorspoedig hulle geword het, hoe meer het hulle van God af weggedraai. Nou moet hulle deur ‘n slegte oes gaan as gevolg van hulle sonde, hulle en hulle kinders.” – Warren Wiersbe

As gevolg van hulle sonde sou hulle swerwelinge wees onder die nasies. Dit was ‘n belofte wat gemaak was onder die Ou Verbond. Gelukkig, deur Jesus Christus, kan ons in geloof na God toe gaan in ‘n nuwe verbond. (Hebreërs 8:12; 10:16-17). Psalms 77 herinner ons dat die Here nie vergeet het om genadig te wees nie. Dat sy barmhartigheid groter is as sy toorn.

Hemelse Vader, dankie vir U geduld teenoor my. Dankie dat U vir my ‘n nuwe verbond gegee het deur Jesus Christus. Dankie vir U genade, vir die oorweldigende, onverdiende en onophoudelike barmhartigheid wat U aan my bewys het. Amen.