Hier Is Ons

Hier Is Ons

duer Angela | Miga | Mei 31, 2019

“Wel, hier is ons…”

Met hierdie woorde het Dave Garroway, die oorspronklike gasheer van die NBC se “Today show” die eerste uitsending op 14 Januarie 1952 geopen.

Dit is oorspronklik uitgespreek in gretige afwagting van goeie dinge wat kom, maar as ek vandag die nuus lees of daarna luister, hoor ek dieselfde woorde in my gedagtes met ‘n heel ander intonasie.

Hier is ons. Gepolariseer, verdeel, gewelddadig, oneerbiedig. God is na die kantlyn gedruk. Dit ontbreek dikwels ons leiers aan Christelike dissipline en volwassenheid, en die Bybel as gesaghebbende woord in die leiding van wette en kulturele norme is uitgedien.

Hier is ons. Die wêreld is ‘n gemors – en ons weet dit. Dit is ‘n ander tyd, maar nie baie verskillend van ‘n situasie wat Miga deurgaans in sy geskrifte beskryf het nie. Daar is spanning dwarsdeur die boek Miga tussen God se dreigende, heilige toorn aan die een kant, en sy uiteindelike genadige vergifnis aan die ander kant.

Vandag se verse van Miga 7:18-19 laat ons God se genade vier.

“Wie is ‘n God soos U? U vergewe sonde, U straf nie die sonde van dié wat uit u volk oorgebly het nie. U bly nie vir altyd kwaad nie, U betoon liefde. Hy sal ons weer genade betoon, Hy sal ons sonde tot niet maak, U sal al hulle sondes in die diepsee gooi.”

Miga se woorde was geskryf in die lig van onsekerheid, probleme en ‘n onvolledige beeld van hoe alles sou uitkom, maar Miga se teologie oor God was korrek. God het sy beloftes aan die aartsvaders gehandhaaf en weer genade aan Israel bewys.

Ja, ons wêreld is ‘n gemors. Ons is eiesinnige, sondige mense. Maar as gevolg van wie God is, weet ons dat Hy standvastig bly en dat Hy ons uiteindelik van ons gebrokenheid en ongehoorsaamheid sal verlos. Hy bied onverdiende genade en medelydende barmhartigheid. Aan hierdie kant van die kruis is gelowiges bedek deur die bloed van Jesus Christus, en ons sondes word uitgevee.

Dieselfde NBC-anker wat hierbo genoem word, het die program op ‘n kenmerkende wyse afgesluit. Hy het een hand met die palm vorentoe opgehou en gesê: “Vrede”.

Hier is ons, maar vrede wag. God veg op hierdie oomblik vir ons en sy vrede sal uiteindelik heers.

 

Vertrou Op Die Here

Vertrou Op Die Here

Deur Angela | Mei 29, 2019

Het dit jy al ooit vir jou gevoel asof jou lewe eenvoudig op jou intuimel? Of ons dit wil erken of nie, ons kan nie alles en almal in ons lewens beheer nie. Wat doen ons dan as die wêreld onderstebo gekeer word? Ons sien vandag hoe Miga reageer nadat Israel verseg het om na sy boodskap te luister.

In hierdie gedeelte van Miga kry ons ‘n meer intieme blik op die profeet. Hy het oordele oor Israel uitgespreek en nou hef hy eers ‘n persoonlike klaaglied aan. In hierdie sewe verse sien ons hoe Miga wroeg oor die volk se sonde en weiering om hulle na geregtigheid te bekeer.

Die profeet begin met ‘n hartverskeurende uitroep waarmee hy uiting gee aan sy persoonlike pyn en wroeging oor die ramp wat sy volk gaan tref. Miga vergelyk sy situasie met dié van ‘n boer wat ‘n wingerd bewerk het maar niks vrugte daarvan oes nie. Ten spyte van sy pogings om die mense hulle te laat bekeer, was sy harde werk tevergeefs. Miga verklaar dan dat daar geen getroue volgelinge in die land oor is nie.

In vers 3 begin Miga oor die onderskeie sondes van die volk te kla. Hulle het alle morele standaarde in leierskap versaak. Lojaliteit tussen vriende het versleg. Selfs familiebande is verbreek. Dit wil voorkom asof juis dit wat die volk saambind, voor Miga uitmekaargeskeur word.

Tog waak Miga hoopvol. Hy waak en wag vir die Here. Selfs terwyl alles om hom uitmekaarval, wag hy op God, sy Verlosser. Hy wag omdat hy weet dat sy God hom sal hoor.

Soms, Vriendin, mag dit voel asof niemand jou hoor nie, ten spyte van al jou harde werk. Jy mag dalk voel dat niemand verstaan nie. Maar die Here hoor jou en verstaan jou situasie. Hy werk in en deur alles. Te midde van die beproewing word ons, as gelowiges, opgeroep om getrou te bly, om hoopvol te waak, en te wag, met die wete dat God ons Verlosser ons sal hoor.

In watter area sukkel jy tans om getrou te bly in die wagproses? Hoe kan dit jou help om hoop kry deur op die karakter van God as Verlosser te fokus?

Ons Miga-studie sluit Vrydag af, en daarom nooi ons jou uit om ons volgende studie wat op 17 Junie afskop, saam met ons aan te pak. Ons winterstudie heet Wandel In Oorwinning en ons gaan vir ses weke deur die boek Josua werk.

Josua leer ons om die beloftes wat God vir ons gegee het, te onthou en om God te vertrou in alles wat Hy ons oproep om te doen.

Deur die boek Josua wys God vir ons hoe om in oorwinning te leef.

Om in oorwinning te wandel, berus op God se beloftes maar dis nie passief nie. Dit vra van ons om daadwerklik daardie beloftes te glo en daagliks daarvolgens te leef. Israel het die land besit as gevolg van God se genadeverbond met Abraham (Genesis 12:1-5), maar hulle vreugde oor die land het afgehang van hulle getroue gehoorsaamheid aan God.

Dieselfde God wat met Josua en die Israeliete was, is ook vandag by ons. Hy het dieselfde beloftes vir ons gegee en Hy wil hê ons moet die erfenis wat Hy reeds vir ons gegee het, vir ons toeëien.

Nooi jou vriende en kom sluit 30 Junie by ons aan terwyl ons deur hierdie kragtige winterstudie werk!

 

God Se Wil Vir Jou Lewe

God Se Wil Vir Jou Lewe

Deur Angela | Miga 27, Mei 2019

“Wat is God se wil vir my lewe?” Dit is ‘n vraag wat ek myself al oor en oor gevra het, veral toe ek jonger was en gewonder het na watter universiteit ek moet gaan, watter werk ek moet nastreef, met wie ek moet trou en waar ek moet woon. En as ek eerlik is, vra ek steeds van tyd tot tyd vir God: “Is dit nog binne U wil vir my my lewe?”

Ek dink ons ​​almal doen dit in een of ander vorm deur die loop van ons lewens. Ons wil bevestiging kry dat ons op die regte pad is. Ons wil graag ‘n hoorbare stem hê wat vir ons sê, “Ja Angela, gaan na daardie kollege. Ja, volg daardie graad. Ja, trou met daardie ou.” En terwyl God ons nie presiese antwoorde op die vrae gee nie, deel Hy duidelik Sy ​​wil vir ons lewens in swart en wit.

Ons sien Sy wil in Miga 6:8.

Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is: Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God.-Miga 6:8

Ek vind dit interessant dat die eerste ding op ons “to-do”-lys geregtigheid is. God wil hê ons moet geregtigheid najaag vir diegene wat dit nie self kan nastreef nie. Ons God se hart gaan uit na dié wat wees is asook die weduwees, en ons s’n moet ook. Ons harte moet breek vir dit wat Sy hart breek. Diegene wat Sy naam dra, moet praat vir diegene wat nie kan nie. Die magteloses. Die armes. Die verwerptes. Die onderdruktes.

Nog ‘n kenmerk van ‘n gelowige behoort ons liefdevolle goedheid te wees. Ons is diegene wat die ekstra myl gaan. Die een wat die goeie in ander sien. Ons loop oor met liefde vir ander omdat ons liefde nie van onsself kom nie, maar van God. Ons het lief omdat Hy liefhet. Ons is vriendelik omdat God vriendelik is. Ons reflekteer ons Vader in hoe ons ander behandel.

Ons siening van onsself weerspieël ook ons ​​Vader. Ons is nederig omdat Jesus nederig was. Ons onthou dat al die goeie dinge in ons lewens van Hom af kom en nie onsself nie … En ons word geken aan dankbaarheid, en nie trots as gevolg van hierdie seëninge nie. En as gevolg van ons dankbaarheid vir dit wat Christus namens ons gedoen het, wil ons ander graag help om die hoop te sien wat Christus vir hulle ook het.

God se wil vir elkeen van ons lewens is dus om bewus te word van die feit dat God onderdrukking haat en wil hê dat sy kinders agente van verandering in hierdie wêreld moet wees. Ons is gered vir ‘n groter doel buite onsself. Daar is ‘n groter verhaal, Sy verhaal, waaraan Hy wil hê dat elkeen van ons moet deelneem. Hy wil hê ons moet ‘n belangrike rol speel om die gevangenes vry te stel, of dit is om die beëindiging van die immergroeiende seksslaaf-industrie aan te help, om te help om beter werksgeleenthede te bied aan diegene wat ‘n tweede kans nodig het, om die kosbare lewens van die ongeborenes te red, of om Sy liefdevolle hande van genade, verlossing en genade in ons huise te wees.

God se wil vir elkeen van ons lewens is om Miga 6: 8 uit te leef. Kom ons staan ​​op en wees die verandering wat God van ons verlang.

Mag dit eerste by ons begin …

Lief God Grootliks!

WEEK 4 – Uitdaging

Watter stappe kan jy hierdie week neem om Miga 6: 8 te begin lewe? Is daar enige onreg wat in jou lewe woon? God veg vir die onderdrukte en ons moet ook.

Week 4 – Leesplan

Week  4 – Memoriseervers

Wandel Met Integriteit

Wandel Met Integriteit

Deur Angela | Mei 24, 2019

Die profeet Miga het verseker in ‘n baie goddelose tyd geleef. Die Israeliete het keer op keer teen God gesondig. Hulle wou eerder lewe soos die nasies rondom hulle in plaas van om te lewe soos God hulle beveel het om te doen. Hulle het afgode aanbid en het geen respek gehad vir die wette wat God hulle gegee het nie. Hulle sonde het oordeel oor hulle gebring, en Israel en Juda is gevange geneem.

In vandag se verse lees ons van die Millenniale koningkryk van Jesus se wederkoms. Hy sal elke afgod wat mense in die plek van God aanbid het, vernietig. Hy sal alles waarop mense vertrou het in die plek van God, vernietig.

Hy sal doen wat die mense veronderstel was om te doen.

As Christene word ons geroep om anders te lewe as die wêreld. Ons word geroep om onberispelik en onskuldig te wees, om lig te bring na ‘n duister, korrupte en verdraaide generasie (Fillipense 2:15).  Die kerk sien uit na wanneer Jesus sal terugkom en ons saam met Hom sal neem (1 Tessalonisense 4:13 – 18).

Die vraag wat ek vandag vir myself moet afvra is… hoe wag ek?

Ons as die kerk word geroep om ‘n regverdige lewe te lei wat uitstaan bo die wêreldse lewe. Ons word geroep om te wandel met integriteit. Dit beteken, hoe ander my in die openbaar sien, is presies wie ek is wanneer ek alleen is.

Ons lees in Psalm 50 ‘n beskrywing van die lewe van ‘n goddelose mens. Hierdie behoort ons kontrolelys te wees om ons te help dink hoe ons regtig lewe. Waarvan hou ek en belê ek my tyd, geld en inspanning in? Wat is my prioriteite? Watter soort mense spandeer ek tyd mee en wat doen ons? Watter soort dinge sê ek? Jok, skinder en/of beledig ek ander mense? Hoe behandel ek ander mense? Kan hulle vir Jesus in my sien, of is hulle verras om uit te vind dat ek ‘n Christen is?

Die antwoord op hierdie vrae sal bepaal of ek ‘n lig vir die wêreld is en of my kers vervaag. Ek moet anders wees. My lig moet helder skyn waar ek ookal is tot die dag van my dood.

“Maar die dag van die Here sal so onverwags soos ‘n dief in die nag kom. En op dié dag sal die hemel met ‘n groot gedruis verdwyn, die hemelliggame brand en tot niet gaan, en die aarde met alles wat daarop is, sal vergaan. Aangesien al hierdie dinge so aan hulle einde gaan kom, moet julle des te meer vroom en aan God toegewy lewe. Leef in verwagting dat die dag van God kom, en beywer julle daarvoor “– 2 Petrus 3:10-12.

As ons opreg glo dat Jesus weer gaan kom, waarom leef ons nie ons lewens om God te verheerlik nie? Waarom staan ons lewens nie uit bo die lewens van hulle wat nie die Heilige Gees in hulle het nie? Ons geloof in Jesus se wederkoms behoort ‘n verskil in ons lewens te maak.

Liewe vriendin, onthou dat alles op die aarde gaan verdwyn. Al die dinge wat ons bymekaar maak, ons groot huise en aardse besittings sal vergaan. Wanneer jy vandag se verse oordink, maak dit ‘n prioriteit om getrou te wag en met integriteit te wandel. Streef na heiligheid en goddelikheid in plaas van aardse besittings tot Jesus weer kom en laat jou lig helder skyn.

Tevrede in Sy diens,

’n Epiese Oorwinning

’n Epiese Oorwinning

deur Angela | Miga | Mei 22, 2019

Jare gelede het ek ’n roman, wat deel was van ‘n epiese trilogie, gekoop by ’n plaaslike boekwinkel. Ek was nie seker of ek van die verhaal sou hou nie, daarom het ek het net die eerste boek van die reeks gekoop. Toe ek tuis kom, het ek met ’n koppie tee op die bank gaan sit en myself verloor in die drama. Die konflik was hewig en ek het geen idee gehad hoe die ingewikkelde intrige kon uitdraai op ’n positiewe einde nie.

By die laaste bladsy van die boek, was ek heeltemal vasgevang. Die einde het my laat smag na meer, want ‘n halwe verhaal is nooit bevredigend nie. Ek kon nie wag om die res te lees nie.

Die opwindende verhaal van Miga 5 laat my aan daardie trilogie dink. Miga beskryf ’n epiese geveg waar ’n nuwe, onbekende heerser na vore kom. Hierdie held red die volk van Israel wat omring was deur die teëstaander se militêre krygsmag. Maar dit is net die eerste deel van die verhaal.

As jy hier ophou lees, mis jy die groter uitkoms van die verhaal. Ons Verlosser is gebore in Betlehem om ons te red uit die kloue van die vyand van ons siel. En daar wag nog ‘n groter oorwinning aan die einde van die eeue wanneer Jesus Christus terugkeer om vir ewig te regeer en die vyand vir eens en altyd uit te wis.

Miskien is jy op hierdie oomblik ontevrede met jou verhaal. Miskien is jy in die middel van ’n ontstuimige konflik en is jy bekommerd oor wat hierna gaan gebeur. Jy kan God vertrou met jou verhaal. Hy het ons ’n ongelooflike einde beloof. Terwyl ons wag op ons epiese oorwinning, herinner Miga ons om aan te hou lees en na Jesus te kyk. Soos ons verhaal ontvou, kan ons vertrou dat ons Held:

  • na vore kom en kragtig regeer oor die hele wêreld (v.3)
  • elke detail van ons lewe beheer sedert die begin van die skepping (v.3)
  • die lewens van sy berouvolle kinders herstel en hulle rus gee (v.4)
  • sy kudde met liefde bewaar, lei en versorg (v.4)
  • vrede bring met sy aanwesigheid (v.4-5)

Moet nooit vergeet nie – Jesus is die held van jou verhaal. Hy het na die aarde gekom, mens geword om jou te red, en Hy kom binnekort terug vir jou.

Hierdie verhaal is nog nie verby nie. God is nog steeds besig om redding te bring in ons wêreld en ons moet met verwagting na die toekoms kyk. Die Meester Storieverteller sal al die ingewikkelde intriges van ons lewens ontrafel en wonderlike herstel teweegbring.

Bly glo,

 

 

Die Vreugde Van Ons Toekoms

Die Vreugde Van Ons Toekoms

Deur Jen | Miga | Mei 20, 2019

Die eerste 3 hoofstukke van Miga is gevul met harde woorde van teregwysing en oordeel teen verskeie sondes wat die mense van God gepleeg het. Miga het spesifiek hulle sondes van afgodediens en gierigheid aangespreek. Hierdie twee sondes het aanleiding gegee tot ‘n magdom van ander sondige gedrag en probleme.

Terwyl hierdie waarhede is wat ons moet hoor (soos die Israeliete in daardie tyd), is Miga se tweede preek meer hoopvol. Sy boodskap in hoofstukke 3-5 is dat daar ‘n Redder is wat gaan kom en Hy gaan vrede en regverdigheid bring. Wie smag nie daarna nie?

Ons verse vir vandag fokus op ‘n toekomstige hoop. In Miga se tyd was die mense van God swak, vol pyn, eiesinnig en verspreid. Maar die profeet belowe dat daar ‘n tyd sal kom wanneer God sy skape byeen sal bring en hulle sterk maak.

Dit is ook waar van Christene vandag. Ons is swak, gewond, verspreid, en met tye, opstandig. Maar hierdie toekomstige hoop is vir al God se mense. God sal al sy skape bymekaarmaak en hulle genees. Hy sal jou heelmaak, Hy sal jou pyn wegneem, jou trane afdroog en saam met jou in die paradys wandel.

Dit is slegs moontlik as gevolg van Jesus. Hy is die Verlosser wat ons uit die slawerny van sonde vrygekoop het. Hy is die Verlosser wat ons red van die regmatige oordeel van God. Hy is die Hersteller wat daagliks werk om die beeld van God in ons te herstel en Hy sal dit eendag tot voltooïng bring. Hy is ons Geneser wat al ons gebroke dele sal neem en dit sal herstel sodat ons nie net heel nie, maar ook perfek sal wees. Hy is ons Voorsiener wat ons alles sal gee wat ons nodig het om sonde te oorkom en in regverdigheid te groei.

Dit is as gevolg van Jesus dat jy vreugdevol, dankbaar en tevrede in hierdie lewe kan wees, wetende dat jy ‘n beter lewe het wat vir jou wag

Hy is ons alles!

Ongelukkig kan die lokstem van die wêreld, die bedrieglikheid van sonde, en die lyding in ons lewens veroorsaak dat ons vergeet, of selfs twyfel, dat God alles nuut sal maak. Ons oë is té dikwels gefokus op die tydelike, in plaas van op die ewige.

Wat kan jy doen om die lewe ten volle te leef en tog gegrondves te wees in die toekomstige hoop wat jy het as gevolg van Jesus?

Bly vas in God se Woord. Dit is jou anker in alle lewensomstandighede. Dit korrigeer jou foutiewe menings, dit kalmeer jou hart en troos jou siel. Die Skrif is ‘n konstante herinnering aan God se omvangryke liefde vir jou en die omvang waartoe Christus gegaan het om jou te red.

Uitdaging: Dink hierdie week aan al die dinge wat jou daarvan weerhou om vreugde te hê in die toekomstige hoop wat aan jou belowe is. Wat kan jy doen om die vlam van vreugde en dankbaarheid aan te vuur?

Kyk na Jesus

 

Week 3 – Leesplan

Week 3 – Memoriseervers

 

 

 

Ons Sal Wandel

Ons Sal Wandel

Deur Angela | Miga | May 17, 2019

“Elke nasie kan maar lewe in die naam van sy god, ons sal vir altyd in die Naam van die Here ons God lewe.” Miga 4: 5

Vandag se verse bied ongelooflik baie hoop vir diegene wat in die Naam van die HERE  wandel. Ons sien dat God ‘n beloofde toekoms vir sy mense bekend maak. Hierdie nuwe koninkryk sal bestaan ​​uit vrede en voorspoed – geen trane, pyn of dood nie. Daar sal nie meer oorlog, verlies of konflik tussen nasies en volke wees nie. God sal oppermagtig heers en sy volk sal baat vind by sy volmaakte geregtigheid en weë, ‘n weerspieëling van die karakter en aard van sy groot naam.

Baie glo dat hierdie tyd van vrede in die laaste dae sal wees, ‘n duisendjarige tydperk wanneer God op die aarde sal regeer en tussen sy mense sal woon. ‘n Wonderlike gedagte! Sy mense sal verteenwoordig word deur baie kulture, rasse en nasionaliteite, ‘n pragtige en kragtige gevolg van ons gehoorsaamheid om na die nasies te gaan en dissipels te maak.

Daar sal wêreldwye vrede wees. Die HERE sal ons sy weë leer en ons sal op sy paaie wandel.

Maar om in die Naam van die HERE te wandel, moet ons sy Naam ken. En om sy Naam te ken, moet ons nie net van God weet nie, maar Hom persoonlik en intiem ken.

Moenie nie die betekenis van God se naam onderskat nie. Die naam van God verteenwoordig Sy karakter en Sy natuur. Ons begin ​​Sy wese en Sy karakter verstaan wanneer ons deur Sy Woord ons intimiteit met Hom ontwikkel. Dit is die plek wat Hy Goddelik bepaal het om Homself te openbaar. Wanneer ons in die een ware God glo, kan ons met selfvertroue in sy weë wandel en op sy naam vertrou.

Die belofte van ‘n vreedsame nuwe wêreld is ‘n pragtige verwagting wat ons tot aksie moet aanroer, ons dapper en moedig maak, gewillig om te offer. God sal vernuwe, verlos en alles uiteindelik regmaak. Dit plaas al ons tydelike lyding in ‘n ewige perspektief.

Sal jy daartoe verbind om in die Woord te delf om God meer intiem te ken? Selfs wanneer ander bedieninge, kerke en individue op die oppervlak van heiligheid snorkel, sal jy dapper wees en dieper delf? Al die ander “gode” wat ons op die troon van ons harte plaas, sal ons faal – verhoudings, familie, sekuriteit, troos en sukses. Maar die God wat Jesus Christus uit die dode opgewek het, sal ons nooit verlaat, versaak of faal nie.

Vriendinne, soos Miga so mooi gesê het, ons God is die Here vir ewig en altyd. Jy weet dit. Jy het die waarheid in jou harte begrawe. Wat gaan jy daarmee doen?

Liewe God, U is meer as getrou. Dankie dat U alles reggemaak het en liefdevol toelaat dat U mense in voorspoed en vrede lewe. Ons verdien dit nie, maar ons is dankbaar dat U deur die Gees van Jesus Christus onder ons woon. U is ‘n goeie en liefdevolle Vader. Help ons om met selfvertroue in U beloftes te glo dat u in geregtigheid en waarheid sal regeer. Weerhou ons daarvan om na nuttelose afgode te draai vir tydelike tevredenheid en blydskap. Herinner ons elke dag aan u ewige naam. Ons het U lief. Amen.

 Alisha

 

 

Behou God Se Waarheid

Behou God Se Waarheid.

Deur Edurne | Miga | Mei 15, 2019

Miga 3:8

“Ek, daarenteen, het baie krag, ek het die Gees van die Here, ‘n sin vir reg en die moed om aan Jakob sy sonde bekend te maak, aan Israel sy oortreding.”

Ons het almal in ‘n groot, muurlose hut met ‘n stooidak bymekaar gekom. Hierdie was die derde of vierde preek vir die dag. Die ongemaklike bankies en die skielike ontploffing van muskiete na die ligte reën, het my wakker gehou, selfs al kon ek nie die Curripaco taal verstaan nie. Wetende dat “witmense” by hulle sou aansluit vir die konferensie, is die boodskap in Spaans begin, maar het geleidelik oorgeskakel na hulle taal.Ek het ‘n vertaler gehad, maar sy het kort-kort verdwyn om iets anders te gaan doen. Dit het beteken dat ek meeste van die dinge wat gesê is deur die predikers van die inheemse dorpies, gemis het.

Skielik het een van die ouderlinge opgestaan en met die prediker begin praat. Nog mense het by hom aangesluit. Ek het geen idee gehad waaroor die gesprek gegaan het nie, maar het besef dat dit ‘n dringende saak was toe ek woede op sommige se gesigte gesien het asook my man se bekommerde gesig.

Van die anderkant van die hut af, het my man vir my aangedui: “Hulle verwyder hom van die preekstoel af.” Wag, wat? Ek het gekyk om te sien waar my vertaler was, maar kon haar nêrens sien nie. Hy was reg. ‘n Paar minute later, het hulle die prediker uit die hut begelei en die program het net aangegaan.

Gedurende aandete, het die dominee van die dorpie waar ons gebly het, verduidelik wat gebeur het. “Hy het dinge gesê wat nie waar is nie. Die Bybel leer ons nie dit nie.” Natuurlik het ek genoeg geweet van die Inheemse kulture om te weet dit is al verduideliking wat ons sou kry terwyl ek teenwoordig was. Hy sou later die besonderhede met my man bespreek en sy opinie vra in ‘n predikante-vergadering.

Die ouer mans in die Curripaco dorpies ken die Bybel baie goed en hulle kan onderskei wanneer iemand afdwaal van die waarheid. Maar die jonger generasie nie. Dit is waarom hulle vra dat sendelinge na hulle dorpies kom en hulle leer, sodat die jongmense almal leer om slegte doktrines en leringe te herken voordat mense dit hoor en verward raak.

Somtyds wens ek ons “witmense” het die moed gehad om, soos hierdie mede-broeders in die woude, op te staan en te sê: “Jy preek nie die waarheid uit God se Woord nie, verlaat asseblief die platform!”

Dit is presies wat Miga gedoen het in sy teregwysing aan die vals profete in vandag se verse. Hy het hulle vertel om die platform te verlaat omdat hulle nie die waarheid van God se Woord gepreek het nie. Hulle het die mense, veral die korrupte regeerders en leiers van die tyd, vertel wat hulle wou hoor. Hulle het gelukkige dae geprofeteer om hulle mae gelukkig te hou terwyl die waarheid was dat oordeel en ballingskap voorgelê het as gevolg van hulle aanhoudende, onboetvaardige sondes.

Mense wou nie hoor van sonde nie.

Vandag wil mense ook nie hoor van sonde nie. Hoeveel van ons moderne kerke, vandag, het opgehou preek oor sonde sodat hulle nie mense laat ongemaklik voel nie. In baie kerke luister mense Sondag na Sondag, oppervlakkige preke waar die woorde “sonde”, “belydenis van sonde” en “berou” nie meer gehoor word nie. Die boodskap van die Bybel is goeie nuus en bemoedig mense. Maar dit is ook die waarheid van ‘n heilige en regverdige God en sonde moet aangespreek word om ons te help om ‘n heilige lewe volgens God se Woord te lewe.

Wanneer ons net die verse waarvan ons hou, uit die Bybel neem, en daardie uitlaat wat ons op ons sondes wys, mis ons ‘n groot deel. God se Woord is waarheid wat ons harte verander en dit in lyn met Syne bring.

Ek wil hê dat God se waarheid my ongemaklik laat voel. Ek wil hê dat dit die spieël is waarna ek kyk. Ek wil hê dat dit my hart verander sodat my lewe kan verander. Kom ons wees vrouens van die Woord en wees nie bang om God se waarheid in liefde te spreek nie.

Tevrede in Sy diens,

 

 

 

 

Moeilike Woorde van God

Moeilike Woorde van God

Deur Jen

Om een van die kleiner profete te bestudeer kan verwarrend wees, omdat hulle op ‘n manier praat wat nie altyd vir ons bekend is nie.

Die boek Miga bestaan uit drie preke; twee van hulle begin met die woord “luister,” en een met die woord “hoor” (1:2; 3:1; 6:1). Sy eerste boodskap handel oor die sondes wat God se kinders gepleeg het. Wat was sommige van hierdie sondes gewees? Afgodediens was prominent. Die mense het begin om hul eie skeppings meer te waardeer as die Skepper. Dit het daartoe gelei dat hulle mekaar se goed begeer het (2:1-2), in so ‘n mate dat hulle gedurig planne gemaak het om nog meer in die hande te kry, selfs al moes dit bedrog en geweld insluit.

Om te sien hoe hierdie mense wat God as Sy uitverkore geslag verkies het, blindelings sonde doen sonder enige omgee, wroeging of berou, het Miga se hart gebreek (1:8-9). Hy het gesien watter skade hulle aksies in hul eie lewens doen, sowel as in die lewens van ander. Hy het hom teen hulle uitgespreek en hulle gewaarsku dat hul aksies tot God se oordeel sou lei.

Weet jy hoe hierdie mense gereageer het? Hulle het aangedring daarop dat Miga nie meer mag preek nie. Hulle wou nie die waarheid hoor nie, hulle het nie geglo dat hulle dade ernstige gevolge sou hê nie en hulle wou verseker ook nie verander nie. (2:6)

Ons moet onsself telkens afvra: “Wat leer ons van God?” Hier kan ons duidelik sien dat God jaloers is op Sy heerlikheid en Hy sal nie toelaat dat Sy mense iets of iemand naas Hom aanbid nie.

Hy weet dat afgodediens altyd tot ander sondes lei en mense besteel van hulle geluk, waardigheid en tevredenheid.

Sien jy jouself in hierdie situasie?

Afgodediens behels soveel meer om ‘n god uit klip of hout te sny en dan voor dit te buig. Ons doen nie dit nie. In plaas daarvan kerf ons óns gode uit gedagtes en idees. Dalk aanbid ons ons tyd, ons intellektuele vermoëns, ons morele status of materiële besittings.

Afgodediens is om God te onttroon en dikwels probeer ons om onsself op daardie troon te plaas. Elke keer wat ons sondig, plaas ons onsself en ons begeertes bo God, Sy woord en Sy weë. Dit is afgodediens en verdien oordeel.

Net soos die mense van Israel in die tyd van Miga, wil ons ook nie hierdie boodskap hoor nie, nê?

Wat is sommige van jou afgode? Is dit om geleerdheid of toekennings te verwerf sodat ander jou kan prys? Is dit om jou kop met kennis te vul sodat jy meerderwaardig kan voel teenoor ander? Wat neem die plek van aanbidding in? Wat weerhou jou daarvan om te bid en gereeld jou Bybel te bestudeer? Waarop spandeer jy jou geld en hoekom?

As jy opreg eerlik met jouself moet wees, wat het jy meer lief as vir God? Ons verskil nie veel van die mense in Miga se tyd nie, maar ons het ‘n Verlosser wat reeds vir ons sonde betaal het sodat ons nie die oordeel van God hoef te beleef nie.

Ons moet egter daaraan werk om hierdie afgode in ons lewens uit te wis. Vra vir die Here om jou die afgode in jou lewe uit te wys. Sommige daarvan gaan jy haat en juis dan moet jy vir God vra om jou te help om dit te verslaan. Maar daar gaan sommige afgode in jou lewe wees waarvan jy baie hou. Pleit by God om jou te help om te sien wat is verkeerd daarmee en om te leer om dit te haat vir die belediging wat dit vir God is. Bid ook dat jy sal sien wat dit Jesus gekos het en vir die skade wat dit werklik aan jou lewe doen.

Hou jou oë op Jesus,

 

 

‘n Tyd Om Te Rou

‘n Tyd Om Te Rou

deur Whitney

Ek het die pragtige foto’s op sosiale media van die Paastyd baie geniet.

Daar was geblomde rokke en oulike kinders wat Paaseiers gesoek het tot hulle mandjies vol was. Ek het die tafeldekor met lente temas, kreatief ontwerpte plekaanwysings en ham wat vars uit die oond kom, bewonder. Natuurlik was daar talle pragtige gesinsfoto’s met gekoördineerde uitrustings, en – kom ons wees eerlik – genoeg foto’s wat weer geneem is om seker te maak dat daar geen dubbelkenne is nie en dat al die kleintjies vir die kamera kyk en glimlag.

Ek het selfs my toonnaels geverf vir Paassondag, en … dit sê baie.

O, hoe streef ons nie na perfekte uiterlikes nie en ons daag gretig op vir Paassondag – ‘n dag vol lewe en lig wat gevier moet word.

Maar terwyl ons van God se opstandingskrag en oorwinning oor die dood gesing het, het ‘n onverwagte traan uit die hoek van my oog ontsnap…

Behold the man upon a cross

My sin upon His shoulders

Ashamed, I hear my mocking voice

Call out among the scoffers

It was my sin that held Him there

Until it was accomplished

His dying breath has brought me life

I know that it is finished

Stuart Townsend

Te midde van ‘n kragtige aanbiddingsdiens, is die boodskap op my hart gelê om te onthou. Vriendinne, dit is goed om te onthou (ons is immers ‘n opdrag gegee om dit te doen in 1 Korintiërs 11). Jesus het die dood gesterf wat ek verdien het. Dit was my sonde waarvoor Hy betaal het – sondes van die verlede, toekomstige sondes en die sonde wat ek daardie oggend bely het. Alles in ons wil net verby die rou hardloop reguit na die feesviering toe. Maar dit is hierdie goddelike hartseer wat tot bekering lei, en dit maak die vreugdevolle genadeviering soveel soeter.

_______________________

Die boek van Miga begin met rou, en dit is toepaslik. Die Israeliete was diep in sonde verval – “hulle was net so hardkoppig soos hulle voorvaders wat ook nie op die Here hulle God vertrou het nie.” (2 Konings 17:14). As gevolg van die opstand van menigte, sou dit nie goed gaan met hulle nie, en ballingskap en verwydering van God se teenwoordigheid sou plaasvind (2 Konings 17:18-23).

En Miga het geween vir die verderf wat oor Juda sou kom.

Die boek van Miga volg dieselfde verloop waaroor ons as gelowiges moet nadink in die dae voor die Paassondag – en deur die hele jaar – soos ons tot stilstand kom en die evangelie aan onsself verkondig: om die diepte en skoonheid van God se genade en sy verbondsverhouding met ons ten volle te begryp en op die korrekte manier daarop te reageer, moet ons eers die diepte van ons sonde verstaan wat ons vroeër van Hom geskei het.

(Ek praat nie van selfbejammering nie – dit is misplaasde aandag op ons. Ek smeek julle om nie hier vasgevang te word nie. Ek praat van om ons lewens te benader deur die lens van die evangelie en dan op die regte manier te reageer, sodat ons alle aandag en glorie aan Jesus sal gee.)

Soos die mense in Miga se tyd, is ons dikwels té gemaklik met ons sonde. Ons laat té veel tyd verloop voordat ons eerlik met onsself is dat dit werklik sonde is, daaroor treur, dit bely en in berou daarvan wegdraai. In ‘n wêreld wat verdraagsaamheid bo die waarheid eis, vermy ons soms heeltemal die Woord. Daardeur mis ons uit op die troos, vryheid en geluk wat God voorsien.

“Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie en lei my op die beproefde pad!” – Psalm 139:23-24

Hou moed deur Miga se rou… bevryding kom.

In die boek van Miga sal ons beide God se oordeel en God se genade sien. Ons sal daaraan herinner word dat ons geneig is om te dwaal, dat die Here hom wat Hy liefhet tug (Hebreërs 12:6), dat God verhoudings herstel en getrou aan sy beloftes is. Ek bid dat ons in hierdie reis saam sal groei in godsaligheid en aangespoor sal word om te reageer met vreugde en dankbaarheid vir God se wonderlike medelye, vergifnis en genade teenoor ons.

“Sing tot eer van die Here, julle wat Hom getrou dien, loof sy heilige Naam! Waarlik, sy toorn duur net ‘n oomblik, maar sy goedheid lewenslank. Gisteraand was daar nog trane en vanmôre lag ek al weer.” – Psalm 30:5-6

By sy voete,