Streef Heiligheid

Streef Heiligheid

Deur Angela | Julie 26, 2019 | Josua Wandel In Oorwinning

Dit is ons laaste dag in die boek Josua! Hierdie verse is Josua se laaste toespraak aan die volk Israel. Hy vermaan sy mense om afgodediens af te skaf en versoek hulle om die Here te dien. Hy herinner hulle egter ook dat, om die Here te dien, hulle heilig moet wees.

Wat beteken dit? Tensy hulle ontslae raak van die afgode wat hulle aanbid het, kon hulle God nie dien nie. Die mense moes ‘n besluit maak om God te dien, nie omdat hulle moes nie, maar omdat hulle wou.

Die mense het in die geheim valse gode aanbid en party van hulle het selfs voortgegaan om Egiptiese gode te aanbid. Die Israeliete se geskiedenis was ‘n bewys daarvan dat hulle baie maklik beloftes gemaak het om aan God gehoorsaam te wees, maar wanneer hulle sy opdragte moes gehoorsaam, het hulle voortdurend hulle beloftes verbreek.

God het vir hulle die land gegee wat Hy aan hulle ouers beloof het. Al die beloftes wat Hy gemaak het, is vervul. Nou moes die Israeliete ‘n besluit maak. Wou hulle God of die afgode dien? Hulle kon nie albei dien nie. Hulle kon nie die seëninge ontvang wat God vir hulle wou gee terwyl hulle afgode aanbid nie.

En ons kan ook nie.

Ons kan nie verwag om seëninge van God te ontvang as ons nie heiligheid nastreef nie. God wil jou gebruik. Hy het ‘n plek, planne en ‘n doel vir al sy kinders. Maar as ons bruikbaar wil wees vir die Koninkryk, moet ons God gehoorsaam en ‘n goddelike lewe leef.

In ‘n groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer nie, maar ook van hout en klei. Sommige is vir besondere gebruik en ander vir die alledaagse. As iemand hom van die kwaad gereinig het, sal hy ‘n voorwerp vir besondere gebruik wees. Dan sal hy vir die eienaar afgesonder en bruikbaar wees, voorberei vir enige goeie diens. – 2 Timoteus 2:20-21

Ons is God se kinders. Ons is uitverkies. Ons is geliefd. God het ‘n duur prys vir ons lewens betaal. Hulle wat deur God gered is, moet bereid wees om ‘n goddelike, heilige lewe te lei.

My vraag vandag is, gaan jy ‘n voorwerp wees wat heerlikheid en eer aan God bring of gaan jy ‘n oneerbare voorwerp wees? Hoe reageer jy op die God wat jou wil gebruik om sy Koninkryk te help bou en die goeie nuus van verlossing uit te dra?

“’n Bruikbare menslike voorwerp van eer raak nie betrokke by die gewilde dinge van die wêreld nie, selfs nie eens die ‘godsdienstige wêreld’ nie. Hy moet heilig bly, en dit beteken dat hy afgesonder moet bly van enigiets wat hom kan verontreinig.”

Wiersbe, W., Wees Getrou.

Verbind jouself vandag, soos ons met die boek Josua afsluit, daartoe om God en net God alleen te dien. Stel vas of daar afgode in jou lewe is wat God se plek inneem. Is Hy eerste in jou lewe? Is sonde besig om jou te verslaan en pootjie dit jou in jou wedloop?

God se wil vir jou lewe is dat jy meer en meer soos Jesus sal wees (Romeine 8:29). Die kennis van ‘n heilige God behoort die manier hoe ons lewe, te verander.

Tevrede in sy diens,

Baie dankie dat jy die Wandel in Oorwinning studie saam met ons meegemaak het! Ons neem nou ‘n ruskansie van twee weke en ons nuwe studie, Woorde Maak Saak, skop op 12 Augustus af. Ons wil graag hê jy moet by ons aansluit en saam met ons meer leer omtrent die mag van die woorde wat ons praat, dink en deel!

 

Wees Sterk Om God Se Woord Te Behou

Wees Sterk Om God Se Woord Te Behou

Deur Angela | Julie 24, 2019 | Josua – Wandel In Oorwinning

Josua se verhaal kom tot ‘n einde. Soos hy Israel se leiers bymekaar bring, deel hy dieselfde woorde met hulle wat God hom aan die begin van sy leierskap gegee het: Wees sterk en vasberade en hou aan om God te gehoorsaam (Josua 1:6-9 en 23:6).

Wanneer hulle daardie dinge doen, sal God voortgaan om hulle te seën – selfs nadat Josua weg is.

Dit is ‘n boodskap aan die volgende generasie leiers, ‘n waarskuwing, maar ook aanmoediging – God hou sy beloftes. As hulle getrou en sterk bly om Sy opdragte na te kom, sal God die res van hulle vyande wegdryf. As hulle afgelei word en na valse gode aangetrek word, sal God daardie seëninge wegneem.

Dit neem krag om geloof te hê en getrou te bly aan God se Woord wanneer die wêreld skreeu dat ons lewens op ‘n sekere manier moet lyk as ons wil inpas, bevordering kry of ons doelwitte wil bereik. Ons hoor kultuur skreeu dat ons dit op ons eie kan doen, dat ons meer as genoeg is en dat ons ons pad tot bo kan oopveg en werk as ons net hard genoeg probeer.

As Christene moet ons teen-kultureel leef. Dis nie ons doel om in te pas nie – hierdie is nie ons woning nie! En God wil nie hê ons moet dit op ons eie doen nie. Hy begeer ‘n verhouding met ons, waar ons Hom en Sy planne vertrou en weet dat Hy vir ons sal veg. Soms is die sterkste ding wat ons kan doen om die stryd aan die voet van die kruis te lê.

Josua het geweet dat die Israeliete daaraan herinner moet word dat God sy beloftes in die verlede gehou het en dat Hy dit weer sou doen. Hulle moes onthou dat dit God was wat nasies uit die Beloofde Land verjaag het. Dit was sy oorwinning en hulle was genooi om dit te vier weens hul getrouheid.

“Israel se grootste gevaar was nie militêr nie; dit was geestelik. Die sleutel tot die sukses van Israel was nie in hulle krag nie, maar in hoe toegewyd hulle was aan die wil en heerlikheid van God.” Dr Tremper Longman (Layman se Ou Testamentiese Bybelkommentaar)

Is daar areas van jou lewe wat aan God teruggegee moet word, dinge waarvoor jy in jou eie krag geveg het? Wees sterk en vasberade, en vertrou dat God steeds Sy beloftes hou – en dat hulle “Ja en Amen” is. (2 Korintiërs 1:20)

In Hom,

 

 

 

God Hou Sy Beloftes

God Hou Sy Beloftes

Deur Jen | Julie 22, 2019 | Josua Wandel In Oorwinning

Dink saam met my terug aan die tyd toe God se mense slawe in Egipte was. Hulle was onderdruk, swak en hulpeloos, maar God het hulle belowe dat Hy hulle sal red en aan hulle hul eie land gee. Daarom het Hy leiers soos Moses en Aäron gestuur en op wonderbaarlike en verrassende maniere hulle ontsnapping uit die Farao se regering gelei.

Hy het aangehou om vir die mense te sorg en te voorsien terwyl hulle in die woestyn gedwaal het deur vir hulle kos en water te gee, hulle te help om gevegte te wen en het hulle voortdurend na hulle beloofde land gelei.

Maar regdeur hulle avonture was die Israeliete stadig om hulle vertroue in die Here te stel. Hulle was vinnig om te kla en dit het hulle nie lank gevat om ‘n goue afgod te maak wat hulle kon aanbid nie.

In Josua 21:43-45 sien ons God se oorvloedige genade teenoor Israel, ten spyte van hulle rebellie, ongehoorsaamheid en ongeloof. Hy hou Sy beloftes en lei hulle uiteindelik na die land wat Hy vir hulle van die begin af belowe het.

Wat beteken dit vir ons, duisende jare later?

God het aan ons beloftes gemaak en Hy hou daarby.

Wat is God se beloftes? Daar is te veel om hier te noem, maar wanneer jy jou Bybel vashou, hou jy God se beloftes aan jou vas. Alhoewel daar verskillende tipes beloftes is, verkies ek om te fokus op Sy geestelike beloftes.

Sommige van die geestelike beloftes is die voortgesette vergifnis van sonde, ons heiligmaking, voorsiening van krag en vrede in beproewinge en om ons tot die einde te bewaar. Toe God hierdie beloftes gemaak het, was dit onbreekbaar – toe en vir altyd. Sy karakter laat Hom nie toe om Sy woord te breek of daarop terug te gaan nie. Hy moet die beloftes wat Hy maak, in stand hou.

Maar daar is ‘n paar dinge wat ons nodig het.

Eerstens moet ons geloof hê. Ons moet in God glo en ons moet God glo. Ons moet glo dat wat Hy sê, waar is en wat Hy belowe, sal gebeur. Dit kan uiters moeilik wees wanneer die lewe nie verloop het soos jy gedink het dit sou nie. Dink aan Abraham. Daar was aan hom belowe dat sy nageslag soveel sal wees soos die sterre in die hemel en dit was eers toe hy amper 100 was dat hy en Sarah hul eerste kind gehad het.

Dit bring ons by die tweede ding wat ons moet hê, en dit is geduld.   Ons weet dat God se weë nie ons weë is nie en dat Sy tyd nie altyd ooreenkom met ons geskeduleerde planne vir ons lewens nie en daarom moet ons leer om te wag. Hebreërs 6:15 sê vir ons, “En so het Abraham dan, nadat hy geduldig gewag het, gekry wat aan hom beloof is.”

Ons moet geduld beoefen wanneer ons vir God wag om Sy beloftes aan ons na te kom. Jakobus vertel juis vir ons dat ons geloof getoets sal word om te bewys dat dit eg is en dikwels is ons beproewinge ‘n toets vir ons geduld.

Is jy bereid om op die Here te wag of probeer jy dinge forseer om te gebeur wat uiteindelik veroorsaak dat jy sondig?

Is jy kwaad vir God omdat Hy nie aan jou wense en drome voldoen nie? Is jy gefrustreed met jou geestelike groei of tekort daaraan of die omstandighede waarin jy jou tans bevind?

Ken jy die beloftes wat God in die Skrif aan jou maak?

Ons moet eerstens bekend word met wat presies die beloftes van God is. Daarna moet ons daagliks tot God bid om Sy beloftes in ons lewens na te kom en ons moet Hom vra om ons die geduld te gee wat ons nodig het om te wag en te vertrou.

“Die beloftes van God is vir die gelowige ‘n ‘onuitputlike bron van rykdom’. Gelukkig is diegene wat weet hoe om hul geheime aar te soek en hulself te verryk met verborge skatte.

Hulle is ‘n ‘arsenaal’ met allerhande aanvallende en verdedigende wapens. Geseënd is dié wat geleer het om die heilige arsenaal binne te gaan, die borsharnas aan te trek, die helm op te sit en die spies en swaard in sy hand te neem. Hulle is ‘n ‘apteek’ waarin die gelowige allerhande geneesmiddels en geseënde mengsels sal vind… Geseënd is dié wat vaardig is in die hemelse apteek en weet hoe om vas te hou aan die genesende krag van God se beloftes.”

Charles H. Spurgeon

Kyk na Jesus,

Week 6 Uitdaging: Soos ons Wandel in Oorwinning studie tot ‘n einde kom, vind geleenthede in jou lewe waar jy ‘n hedendaagse Josua kan wees. Glo God se beloftes, wees sterk en dapper in die land waar Hy jou strategies geplaas het, en vertrou Hom wanneer jy worstel met probleme in jou lewe, wetende dat jy nooit alleen veg nie.

Week 6 LeesplanWeek 6 Memoriseervers

Beloofde Voorsiening

Beloofde Voorsiening

Deur Angela | Julie 19, 2019 | Josua Wandel In Oorwinning

My driejarige kleinseun het die afgelope April by ons kom woon, en ons het ons bes gedoen om te verseker dat hy veilig voel tussen die vier mure van ons huis. Ons het ‘n daaglikse roetine ingestel, en hy weet wat om te verwag. Wanneer ouma ietsie lekkers belowe na ‘n middagslapie, weet die klein mannetjie dat, wanneer hy wakker word, daar ‘n groot porsie gesnyde piesangs op hom wag.

Nogtans huil hy soms in elk geval en wonder: “Waar is my piesangs?”

“Net hier, pampoentjie.” Ek sal elke keer van​​uit die rusbank opstaan en dít wat hy wil hê uit die yskas kry. Ouma het belowe, en ouma hou altyd haar woord.

Terwyl ek in my sitkamer sit en toekyk hoe my klein mannetjie elke krieseltjie vrugte op sy bord verslind, dink ek aan hoe ek ‘n onvolwasse kind vergestalt in my interaksie met my Hemelse Vader. God het belowe om in alles te voorsien wat ek nodig het, tog vra en kla ek steeds soms.

Ek ontbreek niks nie. God het my lewe totaal en al met sy goedheid en genade oordek, maar soms het ek ‘n baie kort geheue.

In Josua se dae het die Leviete geen grond ontvang nie. God self was hulle deel, en hulle het ‘n besluit geneem om hulle deel te eis deur op die Woord van die Here te staan: “Die Here het deur Moses beveel …” (Josua 21:2). Hulle het geglo dat God altyd voorsien wat Hy belowe.

Net soos God vir die Leviete ‘n woonplek op aarde gevestig het, berei Hy vir ons ‘n oord van rus en verlossing in die hemel voor. Op die oomblik mag ons wonder wat God se plan is, maar ons kan vertrou dat Hy binnekort sal opstaan ​​om ons geheel en al te herstel en totale verlossing te skenk.

Die Psalmdigter moedig ons aan om te bid dat God ons begrip sal gee terwyl ons wag: “Leer my hoe om u bevele uit te voer. Ek wil van u magtige dade vertel.” (Psalm 119:27)

In plaas daarvan om te murmureer oor dit wat ek kortkom, kom ons neem onsself voor om eerder vorentoe te kyk en te mediteer op God se wonderlike werk namens ons. Herinner jouself aan hierdie waarhede:

 • Ek is gered uit die reik van Satan en gebring in die koninkryk van Christus. (Kolossense 1:3)
 • Ek is God se aangenome kind. (Efesiërs 1:5)
 • Ek is stewig gewortel en opgebou in Christus. (Kolossense 2:7)
 • In al my behoeftes word daar voorsien deur God volgens die rykdom in Christus Jesus. (Filippense 4:19)
 • Niks kan my skei van die liefde van God nie. (Romeine 8:35)
 • Ek is ‘n gesamentlike erfgenaam met Christus en deel sy heerlike erfenis. (Romeine 8:17)
 • Ek is gesetel met Christus in die hemelse koninkryk. (Efesiërs 2:6)
 • Ek is uit God gebore en die bose kan my nie aanraak nie. God is my Beskermer. (1 Joh. 5:18)
 • Ek is vol vertroue dat die goeie werk wat God in my begin het, voltooi sal word. (Filippense 1:6)
 • Ek kan alles doen deur Christus wat my versterk. (Filippense 4:13)

Die vyand van jou siel wil hê jy moet dink dat jy iewers te kort skiet en nie kan oorleef nie. Hy poog om jou tot raserny te dryf en jou met twyfel te vul. Moenie toelaat dat hy ruimte in jou kop kry nie.

God het belowe om in alles te voorsien wat jy nodig het. Jy kan elke keer op God reken.

Behou die geloof,

 

Geestelike Luiheid


Geestelike Luiheid

Deur Angela | Julie 17, 2019 | Josua – Wandel In Oorwinning

 

Josua en die volk van Israel het in die land aangekom wat God beloof het om aan hulle te gee. Al die beloftes en opdragte wat God aan hulle gegee het, kan saamgevat word in hierdie opdrag – Wees dapper en ywerig om die land te eis wat Ek jou reeds gegee het.

Dis al wat hulle moes doen. Hulle moes hul erfenis eis. Die land was reeds hulle s’n. Die oorwinning is toegestaan.

Maar tog was daar sewe stamme wat stadig was om hul land te eis. Hulle het nie die geloof en ywer gehad om God se wil te doen soos die ander stamme nie.

Hulle was geestelike leeglêers.

Hoe lank gaan julle nog talm voor julle die land in besit gaan neem wat die Here die God van julle voorvaders aan julle gegee het?” Josua 18: 3

Hierdie stamme was so gewoond aan hul nomadiese lewenstyl dat hulle nie die punt gesien het om ‘n permanente woning te hê nie. Om hulle deel van die land op te eis, het moeite gekos. Hulle moes daarvoor veg en hulle moes die Kanaäniete daaruit verdryf. En hulle wou nie die prys betaal nie.

Is daar dinge in jou lewe wat te veel moeite vereis vir jou om dit te doen?

 • Het jy die idee van ‘n gelukkige huwelik opgegee omdat dit te veel moeite is om jou verhouding met jou man reg te stel?
 • Stap jy uit die bediening omdat dit nie floreer soos jy gehoop het nie?
 • Of dalk is jou verhouding met God koud en ver, omdat Hy nie jou gebede beantwoord soos jy wou nie?

Ek is seker jy het besef dat die dinge wat die meeste in die lewe saak maak, harde werk vereis. ‘n Liefdevolle huwelik, ‘n florerende bediening, ‘n diep verhouding met God – dit alles neem tyd en moeite.

As jy moeg geword het van ‘n situasie in jou lewe wat nie werk soos jy gedink het nie, of wat jou uit jou gemaksone neem of jy dink dat iets wat God jou geroep het om te doen, nie die moeite, geld of toewyding werd is nie, kan jy dieselfde fout as die Israeliete maak. Hulle was moeg van oorlog en wou nie nuwe gevare trotseer nie.

Moenie die dinge waarvoor God jou geroep het, uitstel nie. Moenie die verhoudings wat Hy jou gegee het, laat vaar nie. Moenie wegloop van jou verantwoordelikhede nie.

Spreuke 10: 4 sê, “ ‘n Mens wat nie sy hande uit sy mou steek nie, word arm; dit is vlyt wat ryk maak.

‘n Slap hand veroorsaak armoede – finansieel en geestelik. Ons word geroep om ywerige vroue te wees, hard te werk en in gehoorsaamheid aan God se Woord te wandel.

Dit is tyd om die volle verantwoordelikheid te neem vir die dinge en die mense wat God in ons lewens geplaas het. Kom ons wees vandag ywerig om die meeste te maak van die dinge wat God ons gevra het om te doen.

Tevrede in Sy diens,

 

 

Gee Vir My Daardie Berg

Gee Vir My Daardie Berg

Deur Angela | Julie 15, 2019 | Josua – Wandel In Oorwinning

Ek ken ‘n man soos Kaleb. Hy is ‘n 94-jarige veteraan van die Tweede Wêreldoorlog en hy woon in my straat. Ek sien al vir tien jaar hoe hy in ons straat hardloop. Toe ek die eerste keer in my huis ingetrek het, het hy teen ‘n taamlike vinnige pas vir sy ouderdom gehardloop. Hierdie laaste paar jaar, het ek gesien dat sy hardloop verander na ‘n vooroor-leuen stap. In ieder geval, ek was van die eerste dag wat ek hom vanuit my kombuisvenster gesien het, beïndruk met hom.

Deur die jare het ek hom aangemoedig wanneer ek verby hom gery het in my straat. Tot so ‘n maand gelede, toe ‘n ambulans verby my huis ry en my hart in my skoene gesak het. Dadelik het ek gebid: “O Heer, laat dit asseblief nie Mr. Don wees nie!” Tot my verligting het ek hom die volgende oggend, terwyl ek in my kantoor gewerk het, deur my venster gesien in sy gewone tipiese vooroor-leuen stappie. Hierdie keer, in plaas daarvan om binne te bly en sy determinasie en dissipline te bewonder, soos ek altyd doen, het ek uitgehardloop, reguit na hom toe. Ek wou nie die geleentheid mis om hom te vertel hoe ongelooflik ek dink hy is nie en dat hy al die jare vir my en my dogters ‘n inspirasie was.

En toe het ek iets gedoen wat trane in sy oë gebring het. Ek het hom genooi vir ete.

Die eerste ding wat hy gesê het, was dat hy baie graag sal oorkom vir ete. Hy het vertel dat hy al vir drie jaar ‘n wewenaar was en dat sy twee volwasse kinders ure weg van hom gewoon het. Hy sou die geleentheid om saam met ons aandete te geniet, baie waardeer.

En so het ons saam aandete geëet.

Tydens die ete, het ons geleer hoe dit was om aan die Ooskus groot te word, om op ‘n jong ouderdom na die wêreldoorlog toe te gaan, hoe hy die liefde van sy lewe te ontmoet het en die geheim van sy lang lewe. Mr. Don het ‘n Kaleb tipe gedagtegang. Sy ouderdom dikteer nie die tipe lewe wat hy leef nie.

Kaleb was ook so. Vyf en tagtig jaar jonk en nog steeds het hy die veggees in hom gehad, elke oomblik gereed vir die volgende geveg.

“Ek is nou ‘n man van vyf en tagtig, maar ek is vandag nog net so sterk as die dag toe Moses my uitgestuur het. Die krag wat ek toe gehad het, het ek nou nog. Ek kan nog gaan oorlog maak en behoue terugkom.  Gee my nou asseblief die bergwêreld waarvan die Here daardie dag gepraat het. Jy het daardie dag gehoor dat daar Enakiete is en groot vestingstede. Miskien sal die Here by my wees sodat ek hulle kan verower soos Hy beloof het.” Josua 14:11-12

Kaleb het sy oë op iets heel anders as die meeste gevestig. Toe die tien verspieders uitgestuur is, het net hy en Josua oorwinning gesien waar die ander reuse gesien het. Kaleb het sy oë en gedagtes gevestig op wat God kan doen. Hy het sy geloof geplaas in God, nie in sy omstandighede nie. Kaleb het geweet dat berge met reuse geen uitdaging is vir God wat berge geskape het en beweeg nie.

Toe ander probleme sien, het Kaleb geleenthede gesien. Kaleb was ‘n man wat God op Sy Woord geneem het en God se beloftes geglo het.

Hy wou nie net ‘n gewone stuk land in die Beloofde Land gehad het nie, hy wou die deel van die land hê wat nog deur reuse besit was.

Ongeag sy ouderdom, was Kaleb was ‘n man wat sy hart daarop geplaas het om God te eer met sy lewe en hy het geglo dat wat God belowe het, Hy sou uitvoer.

God se beloftes is vandag steeds waar vir ons. Ongeag jou ouderdom, God vervul steeds sy beloftes. Wat Hy nodig het is meer Kaleb’s.

Watter berg of belofte roep God jou om in sy Naam te oorwin?

Hê God Groots Lief,

Uitdaging: In plaas daarvan om probleme te sien, sien geleenthede waar jy God se beloftes kan opeis en Sy Koninkryk in jou lewe kan uitbrei.

Leesplan

Memoriseervers

 

  

 

 

 

 

 

Grenslyn Gelowiges

Grenslyn Gelowiges

Deur Angela | Julie 12, 2019 | Josua – Wandel In Oorwinning

Om te verstaan hoekom Ruben, Gad en die helfte van die Manasse stam die verkeerde keuse gemaak het om te vra of hulle hulleself aan die Oostekant van die Jordaan kan vestig, moet ons Numeri 32 lees.

In die hoofstuk, lees ons dat hulle ‘n groot aantal vee gehad het. Toe hulle die land van Jaser en Gilead sien, het hulle gedink dat dit ‘n goeie plek vir hulle vee sou wees en het toe besluit om te vra of hulle daardie land as hul erfporsie kan ontvang.

Moses het besef dat dit nie ‘n goeie idee was nie en was bang dat die twaalf stamme sou besluit om aan dié kant van die Jordaan te bly in plaas daarvan om die rivier oor te steek en die land te verower soos God hulle beveel het. Hy het toe ingestem vir hulle versoek, maar het ‘n verdrag met hulle gemaak. Hulle moes saam met die ander stamme veg aan die anderkant van die Jordaan en ná die geveg kon hulle terugkeer na hulle erfporsie aan die Ooste van die Jordaan.

Soos ons later in die boek van Josua sal lees, was hierdie besluit dalk ‘n goeie een vir die vee gewees, maar dit was veseker die verkeerde besluit vir die nageslagte. Hul posisie het hulle uiters kwesbaar gelos en hulle is vinnig blootgestel aan goddelose invloede wat uiteindelik sou lei tot hulle ballingskap deur die Assiriërs. (1 Kronieke 5:25-26).

“Daarom besluit Ek dat hulle gestraf moet word en bring Ek verskrikking oor hulle. Toe Ek geroep het, het niemand geluister nie; hulle het gedoen wat verkeerd is in my oë, hulle het gekies vir wat My nie aanstaan nie. – Jesaja 66:4

Wanneer ons “grenslyn gelowiges” word, is ons die hele tyd in die versoeking om ‘n aardse lewe te soek inplaas van ‘n goddelike lewe.

Hierdie stamme het besluit om God te gehoorsaam op ‘n manier wat hulle gepas het. Hulle was opsoek na gemak en het ‘n besluit geneem gebaseer op wat hulle gesien het.

God het wonderlike planne vir ons lewens (Jeremia 29:11). Hy het vir ons goeie dade geskep (Efesiërs 2:10). Maar nogsteeds dink ons ons weet van beter. In plaas daarvan om net gewilliglik te aanvaar wat Hy vir ons beplan, maak ons ander planne.

Een van die eerste lesse wat ek as weergebore Christen geleer het, is dat daar nie ‘n meer gevaarliker plek is as die van buite God se wil nie. Dit kan dalk lekker gerieflik en maklik lyk of “goed vir die vee” wees, maar deur hierdie plek te kies, sal ons uitmis op die wonderlike goed wat God vir ons beplan.

Ek wil hê God moet in my lewe verheug. Dit het my na plekke gelei wat ek nooit uit my eie sou gekies het nie. As ek net aan my eie gemak en welstand gedink het, sou ek nooit gekies het om in Venezuela te bly nie. Dit is ‘n land van skaarsheid en onsekerheid, en definitief nie die plek wat ek sou kies om my kinders groot te maak nie.

Maar, so gevaarlik en ongemaklik as wat dit is volgens menslike standaarde, is dit die plek waar God wil hê ons moet leef, floreer en Hom dien. Om die land te verlaat sonder dat God vir ons aanwys om dit te doen, sal die verkeerde besluit wees.

Om ten volle gehoorsaam te wees aan God se bevele is nie altyd maklik nie. Maar ons moet weet dat wanneer ons Sy wil gehoorsaam, Hy na ons sal omsien op wyses wat ons nooit gedink het Hy sou kon nie.

Neem vandag ‘n bietjie tyd om te sien waar jy is. Is dit die plek waar God jou wil hê? Of is jy by die grens van Sy wil?

Tevrede in Sy diens,