Oornag

Oornag

Deur Andrea / 15 Julie 2020 / In Sy Krag

My pa het jare gelede iets gesê wat ek my hele lewe lank onthou. Hy het gesê,

“Dinge kan oornag verander. Moet nie moed verloor nie, nog baie lewe lê voor.”

Hoe eenvoudig dit ookal is, ek het geweet dat hy dit nie as leë woorde of ‘n cliché-stelling bedoel nie. Ek het geweet omdat ek jare lank gesien het hoe my ma en pa oor alles saam bid: familie etes, vir my en my broers, finansiële behoeftes, gebed vir beskerming oor ons tydens ons reise, vir vriende en familie wanneer hulle deur moeilike tye gaan, gesondheidsprobleme en soveel meer. Ek het geweet toe hy sê, “dinge kan oornag verander,” dat dit nie beteken dat ons nooit deur moeilike tye sal gaan nie, maar dat dit ‘n herinnering is dat God altyd besig is om in ons lewens te werk, in goeie en moeilike tye, en dat ons op Hom kan vertrou om ons deur die nagseisoene te bring.

Daarom hou ek van Handelinge hoofstuk 12. Petrus is in die tronk en het ‘n onregverdige verhoor in die gesig gestaar, maar hy het iets gehad wat namens hom gewerk het – die gebed van vriende, van medegelowiges, wat geweet het dat dit ‘n verskil maak om vir sy veiligheid en vrylating te bid.

In ‘n plek en tyd van donker isolasie en eensaamheid, het Petrus alle rede gehad om hoop te verloor en te glo dat sy lewe ‘n ondenkbare en hopelose draai geneem het. God het ‘n lig geskyn in daardie donker plek. In die middernaguur word Petrus wakker gemaak deur ‘n engel van die Here wat vir hom sê om op te staan, aan te trek en uit ‘n sterk gefortifiseerde gevangenis te loop. Hy het aanhou dink dit moet ‘n droom wees. Dit was te maklik. Dinge soos dié het nie net gebeur nie.

Net soos vir Petrus, is dit nog steeds waar vir ons vandag: daar is niks wat God nie kan doen nie.  Sy Woord, sy plan en sy doel vir ons lewens kan nie gestop word nie – geen persoon, geen plaag en geen vertraging kan verhoed dat Hy sy doel in en deur ons bereik nie.

As ons leef met die hoop en vertroue dat God groter is as ons omstandighede en dat dit ‘n verskil maak wanneer ons bid, gee ons geloof plek om te groei in ons harte en gee ons sy Woord tyd om aktief en ‘n realiteit in ons lewens te word. Ons hoop is nie net om ons onthalwe nie, maar dit is vir die mense aan die ander kant van ons verhaal wat moet hoor hoe God Homself getrou bewys het.

Ons kan ‘n aand of twee weg wees om wonderbaarlike antwoorde op ons gebede te sien gebeur, nie net tot ons voordeel nie, maar ook tot die voordeel van ander en vir die eer van Sy Naam. Ons weet miskien nie altyd wat om te doen nie, maar ons kan bid. Jakobus 5:16 herinner ons, “die vurige gebed van ‘n regverdige het groot krag.” Moenie ophou om vir jou familie en vriende te bid nie. Die verhaal wat God oor jou lewe, jou familie en jou toekoms skryf is nog nie verby nie. Hy is miskien steeds besig om jou antwoord uit te werk in die nagseisoen.

God kan dít wat bedoel is om skade te berokken neem en ons op so ‘n manier deurbring dat ander nie anders kan as om die krag, goedheid en getrouheid van God te sien nie, selfs in die donkerste tye.

Handelinge 12:24 sê, “Maar die woord van God het gegroei en toegeneem.” As ons met ander deel hoe God ons gered het, hoe Hy gebede beantwoord het en hoe Hy ons in moeilike tye nooit alleen gelaat het nie, sal ons lewens – ons getuienis – getuig van die wonderwerkende krag van ons God. Dit sal hoop wek en geloof laat ontwikkel in die harte van ander. Dit is soos om die vlamme van geloof aan te blaas; hoe meer ons hoor van die getrouheid van God, hoe meer groei geloof in ons harte en word sy Woord ook lewendig en persoonlik in ons lewens.

My gebed is dat, ongeag van die moeilike tye wat ons teëkom – vertragings, teleurstellings, swaarkry – ons sal toelaat dat die Woord van God, sy beloftes, in ons harte toeneem en vermenigvuldig en op so ‘n manier uitwerk dat ons lewens sal getuig van die krag en goedheid en getrouheid van God in elke seisoen.

Andrea

Geen Partydigheid in die Evangelie Nie

Geen Partydigheid in die Evangelie nie

Deur Sara

Vanuit al ons vensters en uithoeke van die wêreld, hou ons dop hoe die koronavirus-pandemie ontvou. Dit het miljoene mense geïnfekteer, maar dit raak ons almal. Hierdie nuwe virus ken geen perke nie.

Daar is nog ‘n wêreldwye siekte wat geen perke respekteer nie en wat ons almal raak: vooroordeel. Hierdie virus is egter nie nuut nie.

Handelinge 10 is ‘n kleurryke beskrywing van visioene, maar basies is dit ‘n verhaal van wanopvattings en vooroordeel.

Petrus was die leier van die apostels, maar hierdie hoofstuk van Handelinge ontbloot Petrus se volgehoue oortuiging dat Jesus se opoffering slegs vir die Joodse volk bedoel was. Deur sy visioen en sy interaksie met Kornelius, het Petrus tot die besef gekom “dat God nie onderskeid maak nie, maar in enige volk die mense aanneem wat Hom vereer en doen wat reg is” (Handelinge 10:34-35). Hierdie gebeurtenis het jare na Christus se dood en opstanding plaasgevind, maar Petrus het uiteindelik sy dwaling en sy vooroordeel begryp. Hy het uiteindelik verstaan dat Jesus gestuur is om sowel Jode as heidene te verlos.

Vooroordeel is deurdringend en ons, as mense, het ‘n manier gevind om te diskrimineer en te verdeel op grond van byna enige eienskap: ras, geografie, kultuur, godsdiens, geslag, sosio-ekonomie, ouderdom.

Soms is vooroordeel blatant – nog ‘n haatmisdaad. Só word dit makliker raakgesien, maar ons kan nie medepligtig wees deur stil te bly wanneer ons dit gewaar nie. Vooroordeel kan egter ook subtiel wees. Op ‘n slinkse wyse kan dit vaag in die agtergrond en samestelling van ‘n kultuur verweef wees.

Vooroordeel, òf dit opsetlik òf onbedoeld is, hou wesenlike gevolge in.

Desondanks oortref God se liefde ons mensgemaakte grense. Jesus het gekom om ons te red. ONS ALMAL.

Kom ons bid om mense te sien soos God hulle sien, na Sy beeld geskape.

Kom ons vra dat enige oogklappe van ons oë verwyder word.

Kom ons vra die Here om ons te reinig van die partydigheid wat ons verbloem en die vooroordele wat ons koester.

God het elke lewe na sy beeld geskape en Hy begeer verlossing vir ieder en elke siel. Die goeie nuus van die evangelie is bedoel om gedeel te word, nie om vir jouself te hou nie. Ons word deur genade gered, nie deur werke nie, maar terwyl vooroordeel voortduur, het ons werk om te doen. Ons het nodig om beter te doen. Ons móét beter doen. Mense se lewens hang letterlik daarvan af.

 

Week 3 Leesplan:

Week 3 Memoriseervers:

Gee Alles Aan Die Verlosser

Gee Alles Aan Die Verlosser

Deur Lyli / 10 Julie 2020 / In Sy Krag

Handelinge 9 gee ons ‘n blik op een van die kragtigste verlossingsverhale in die geskiedenis: ‘n Hardhartige man wat alles doen om die Christendom te vernietig, ontmoet Jesus, en sy lewe is vir altyd getransformeer.

Paulus keer sy rug op sy trots en gee hom volledig aan die Verlosser oor. Ek kry hoendervleis oor hoe Jesus hom in sy spore stopgesit het en sy lewe vir altyd verander het.

By my kerk sê my pastoor graag dat ‘n verhouding met Jesus alles verander. Dit was waar vir Paulus. Hy was nooit weer dieselfde nie.

En jy, vriend? Het  jy jou Damaskus-oomblik met Jesus gehad? Het Hy jou oë oopgemaak om te sien dat jy vergifnis nodig het? Het jy die Goeie Nuus ontvang dat jy nie meer hoef te streef om jouself te red nie, omdat Jesus in jou plek aan die kruis gesterf het? Soos Paulus, kan ons alles aan Jesus oorgee en Sy ongelooflike genade ervaar.

Hou in gedagte, Paulus het volhard ondanks groot teenstand terwyl hy gegroei het in sy geloof. Hy moes elke dag van sy lewe ja sê vir Jesus. Selfs toe dit moeilik was en hy nie Sy hand gesien het nie, het Paulus voortgegaan om Christus te kies. Hy het “die geloof behou” en goed geeïndig.

Om Christus ten volle na te streef, moet ons ‘n ander perspektief inneem as die wêreldse beïnvloeders rondom ons. Ons moet bereid wees om alleen te loop terwyl ons probeer om Jesus te leer ken, eerder as om ons vlees te bevredig. Soos die vroeë gelowiges in Handelinge wat Paulus gedien het, moet ons kies om ons lewens op die altaar te lê.

Ondanks die groot vervolging waarmee hulle te doen gekry het, het hierdie Christus-volgelinge gekies om God te vrees, nie mense nie.

“In die hele Judea, Galilea en Samaria het die kerk ‘n tyd van rus en vrede belewe. Dit het gevestig geraak en in gehoorsaamheid aan die Here gelewe. Die kerk is deur die Heilige Gees versterk, en die ledetal het toegeneem.” (Handelinge 9:31)

 My susters, julle sal nooit spyt wees dat julle julle lewe as ‘n lewende offer aanbied nie. As jy aan jouself sterf en alles aan Jesus oorgee, sal dit die soetste vrugte dra.

• Selfs te midde van baie probleme, sal jy God se vrede ervaar.

• As die struikelblokke te swaar is vir jou om te dra, gee die Here jou Sy krag.

• Op dae wat jy ontmoedig voel, sal die Heilige Gees jou vertroos en wyse raad gee.

Laat ons vandag besluit om daagliks te sê: “Jesus, ek gee alles aan U oor.” Vertrou dat die Heilige Gees jou sal bemagtig met bonatuurlike vrede, krag en bemoediging. Jou getransformeerde lewe getuig aan die wêreld wat dophou dat jou Verlosser die weg, die waarheid en die lewe is.

 

In Sy Krag: Vandag – Marsha se Verhaal


En Petrus het almal buitentoe gestuur en neergekniel en gebid. En hy het hom na die liggaam gedraai en gesë: “Tabita, staan op!” En sy het haar oë oopgemaak; en toe sy Petrus sien, het sy regop gesit. (Handelinge 9:40).

Vyf jaar gelede was ek op die punt om in ‘n vliegtuig te klim, terug na die Verenigde State, toe ek ‘n oproep van ons jongste seun kry. “Ma, Pa het weer ‘n hartaanval gehad. Hy is oppad na die Baylor Hospitaal.” Ek moes dadelik op daardie vliegtuig klim met niks meer inligting as die woorde van my seun nie.

O, die vrees het my geskud. Die trane, die angstigheid en die vrae. Sou my man nog lewe wanneer ek daar aankom? My gedagtes het rondgemaal. Baie mense in die vliegtuig het geweet dat iets gebeur het en sonder om te weet wat, het hulle na my toe gekom en gesê dat hulle vir my bid. Dit was ‘n baie lang vlug huis toe.

Ek het later uitgevind dat my man ‘n sms aan ons kinders gestuur het: “Het ‘n hartaanval gehad. Ambulans is nou hier. Iemand kry vir Ma op die lughawe. Baie lief vir julle almal.” Hy het altyd eers aan ander gedink, veral aan my.

Die volgende 35 dae sou ‘n tuimeltrein wees. My man het amper oornag na ‘n kritieke toestand oorgegaan. Die dokters het vasgestel dat hy ‘n infeksie in die perikardiale sak om sy hart gehad het, wat drukking, vloeistofopbouing, bloedklonte in sy longe, longonsteking en nierversaking veroorsaak. Hy moes die sak dadelik laat verwyder.

So kritiek soos hy was, het dit hom nooit gestop om die liefde van Jesus te deel met elkeen wat in sy kamer ingestap het nie. Verskeie vriende, onbewus van mekaar, het hierdie Skrifgedeelte met ons gedeel: Ek sal nie sterwe nie, maar lewe en die werke van die Here vertel (Psalms 118:17).

Op Sondag, 24 Mei 2015, was hy uiteindelik stabiel genoeg vir die operasie. Ek het nog twee kinders gehad om by my te wees en ongeveer ‘n uur na die operasie begin het, het ons oor die PA-Stelsel gehoor: “Kode Blou in operasie op die eerste verdieping!” Ek het geweet dit was Jay. Niemand het uitgekom nie maar ons het begin bid. Na wat soos ‘n ewigheid gevoel het, het hulle uitgekom en gesê, “Ja, dit was Jay. Hy is op die operasietafel oorlede.”

Jay is inderdaad daardie dag oorlede. Die dokters het gesê dat hy langer as 3 minute dood was en dat hy op sy eie bygekom het. Was dit op sy eie? Nee!

‘n Soortgelyke ding het ‘n jaar gelede gebeur terwyl ek en my man alleen tuis was op die bank. Hierdie keer het ek gesien hoe die Heilige Gees weer die lewe in Jay terug asem net toe die paramedici ingestorm kom, soos Hy vyf jaar gelede gedoen het! Geliefde vriende, dit was nie op sy eie nie!

So ja! God laat steeds mense opstaan uit die dood! Op dieselfde manier wat God verheerlik is toe Hy Tabita uit die dood opgewek het, is Hy ook verheerlik toe Hy my man uit die dood opgewek het. Dit was alles vir sy doeleindes en sy eer! “Baie het in die Here geglo” (Handelinge 9:42).

Vertrou altyd op sy woord en sy beloftes. Hulle is nog steeds “Ja and Amen” (2 Korintiërs 1:20), Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid (Hebreërs 13:8).

Glo dat Hy in staat is.

Marsha

Verenigde State

 

 

 

‘n Lewe wat Jesus op sy Voete Bring

‘n Lewe wat Jesus op sy Voete Bring

Deur Angela / 8 Julie 2020 / In Sy Krag

“Kyk,” het hy gesê, “ek sien die hemel geopen en die Seun van die mens wat aan die regterhand van God staan.” (Hand. 7:56)

Stefanus het ‘n volledige geskiedenisles gegee uit die Bybel.  Die Sanhedrin was woedend omdat die waarheid van hulle dade ontbloot is deur die waarheid.  Hulle het hulle ore toegedruk, hulle stemme verhef sodat hulle nie meer waarheid kon hoor nie, na Stefanus gestorm en hom buite die stad gesleep om hom te stenig.

Hulle reaksie het Stefanus se punt bevestig: dat hulle net soos hulle voorvaders was en dié vermoor het wat deur God gestuur is.

Tog het Stefanus, dwarsdeur hulle haat, opgekyk en Jesus gesien.  Hy het nie net vir Jesus gesien nie, hy het Jesus gesien STAAN tot sy (Stepfanus) se eer.  Hierdie gedagte bring trane in my oë! Alhoewel dié rondom hom, hom so gehaat het, het Jesus voor Stefanus gestaan om hom te eer en hom te laat weet dat Hy by Stefanus was, selfs toe almal teen hom was.

Jesus het nie daardie dag ingegryp met ‘n wonderwerk om die klippe wat op Stefanus gereën het, te keer nie.  Hy het gestaan voor Stefanus om hom te eer vir die goeie lewe wat hy geleef het.

Deur die verhaal van Stefanus, word ek herinner daaraan dat dit nie die lengte van jou lewe is wat saakmaak nie, maar wat jy doen met die dae wat aan jou gegee word.

Stefanus is wel dood as ‘n jong man, maar God het daardie jongman se lewe gebruik om die gang van die geskiedenis te verander en om die wêreld aan die brand te steek tot sy eer.

Ons moet altyd versigtig wees hoe ons tragedies en suksesse etiketteer.  Vanuit ‘n wêreldse perspektief, kon Stefanus se lewe as ‘n tragedie gesien word, ‘n lewe wat te vinnig kortgeknip is.  Maar vanuit God se perspektief, was Stefanus se lewe soos ‘n vuurhoutjie wat die wêreld aan die brand gesteek het, beginnende met sy vonkie.

Tog, wat was Stefanus se reaksie vir sy haters?  Hy het gebid vir hulle.

“Terwyl hulle vir Stefanus stenig, het hy geroep: “Here Jesus, ontvang my gees!” Toe het hy op sy knieë neergesak en hard uitgeroep: “Here, moet hulle tog nie hierdie sonde toereken nie!”  Met hierdie woorde het hy gesterwe.” (Hand. 7:59-60)

Terwyl dit alles gebeur het, het Jesus gestaan in eer vir Stefanus se lewe. Maak nie saak hoe dit vir die wêreld gelyk het nie, Stefanus se lewe was nie vermors nie. 

In die skare daardie dag was ‘n jongman by wie se voete die mense wat Stefanus gestenig het, hulle klere neergesit het. Sy naam was Saulus. Saulus het nie net Stefanus se moord gesien nie, maar dit ook goedgekeur.  (Hand. 7:58, 8:1)

Daardie dag het vervolging uitgebreek teen die Christene in Jerusalem.  Saulus wou die kerk vernietig en het begin om mans en vroue tronk toe te stuur oor hulle geloof.  Maar Saulus het nie geweet dat hy eintlik besig was om die evangelie te help versprei soos die Christene gevlug het na Judea en Samaria en ander dele van die wêreld nie.  Dit bewys dat dit wat satan ten kwade bedoel, deur God ten goede verander kan word.  Moet nooit daardie waarheid vergeet nie!  Dit is net so waar vandag soos dit daardie tyd was.

Net een hoofstuk later, verander Saulus se lewe vir altyd wanneer hy persoonlik met Jesus ontmoet. (Hand. 9) Sy verhaal herinner ons daaraan dat niemand ooit te ver van God af is nie.  Die oomblik wat Saulus tot bekering gekom het, het sy naam verander na Paulus.  Hierdie eenvoudige verandering deur die outeur van Handelinge wys vir ons hoe dramaties die verandering in sy lewe was na sy bekering tot geloof in Christus.

God is steeds besig om lewens te verander.  Wat Hy in die verlede gedoen het, kan en sal Hy weer in die hede en toekoms doen.  Geen lewe is te ver buite God se bereik nie.  Jesus doen steeds besoeke langs die pad.

Ek het al baie kere gewonder oor die storie van hierdie twee jongmanne, Stefanus en Paulus.  Ek wonder of Paulus ooit gedink het aan sy medepligtigheid aan Stefanus se dood?  Ek wonder ook hoeveel keer hy teruggedink het aan Stefanus se laaste woorde en die vergifnis wat hy uitgespreek het teenoor die skare wat hom so gehaat het?  Het hierdie herinneringe vir hom vertroosting of hartseer besorg?  Of dalk, ‘n mengsel van albei?

God het nie Stefanus se pyn en lyding vermos nie.  Hy sal ook nie joune vermors nie.

Daar is ‘n hoër plan vir ons lewens, ‘n plan wat ons nie die voorreg het om aan hierdie kant van die hemel te sien nie.  Miskien, soos met Stefanus, gebruik God ons pyn en lyding as ‘n getuienis aan die wêreld wat ons dophou.  Dalk gebruik Hy ook ons lewens om die vlam voort te sit.

Hê God Groots Lief!

 

 

 

Verenig vir die Evangelie

Verenig vir die Evangelie

Deur Ebos / 6 Julie 2020 / In Sy Krag

Die woord van God het verder versprei, en die getal gelowiges in Jerusalem het geweldig toegeneem. Selfs ‘n groot aantal priesters het gelowig geword.- Handelinge 6:7

Ek is lief vir die Woord van God en hoe niks dit kan keer om te versprei nie, want dit is die krag van God vir ons tot redding. Oral is daar nog mense wat deur hierdie Woord gered moet word, en die Woord versprei deur getroue dissipels van God wat bereid is om sy Woord te neem na waar dit nog nie gehoor of ervaar is nie. Van die platteland tot stedelike gebiede, in stede, skole – op enige plek, oraloor!

Die woord dissipel kom van die Griekse woord ‘mathetes‘, wat ‘n ‘volgeling’ of ‘n ‘leerder’ beteken. Ons is dissipels van Christus; ons leer van Christus en volg Hom. God het elke ware dissipel bemagtig met die Woord van God en die Heilige Gees om ons te help om sy liefde en evangelie te versprei aan diegene rondom ons wat Hom nog nie ken nie.

Ek het altyd gewonder hoekom Christus, van al die gebede wat Hy vir sy dissipels kon bid voordat Hy die aarde verlaat het, gebid het dat hulle een sou wees soos Hy en die Vader een is. Hy het nie vir rykdom of beskerming gebid nie, maar Hy het die Vader opreg gevra om hulle te verenig. Hoekom? Want as sy volgelinge moet ons verenig wees om sy liefde aan diegene rondom ons te kan versprei. Een persoon kan dit nie alleen doen of te alle tye oral wees nie. Ons is almal lede van een liggaam van Christus met verskillende en unieke funksies. Ons moet verenig wees in gees en in ons motivering om die evangelie te versprei.

In eenheid en met die Heilige Gees en die Woord van God, word ons bemagtig om Jesus te versprei oral waar ons gaan.

Die vraag is nou: is ek in eenheid met ander gelowiges, of leef ek in verdeeldheid met hulle? Is ek ‘n ywerige liefhebber en leser van God se Woord? Probeer ek om daagliks aan sy voete te leer? Eers dan kan mense rondom ons gehoorsaam word aan Jesus. In vandag se skrifgedeelte was dit die priesters wat afgodedienaars was; in ons situasie kan dit ‘n vader, moeder, seun, dogter of kollega wees wat Jesus nog nie ken nie.

Vader, baie dankie vir u Heilige Gees en u Woord wat ons help om u ware dissipels te wees. Dankie vir die herinnering vandag in u Woord dat ons bemagtig is. Ek bid dat al u kinders regoor die wêreld hierdie groot geskenk en krag wat U ons gegee het om u Woord te versprei oral waar ons gaan, sal besef, sodat ons waarlik u dissipels kan wees. In Jesus se naam, Amen.

Ebos

 

Leesplan Week 2:

 

Memoriseervers Week 2:

Skyn waar dit On-wel is

Skyn waar dit On-wel is

Deur Crystal /3 Julie 2020 /In Sy Krag

In die laaste tyd as ek Instagram oopmaak, sien ek ‘n advertensie vir ‘n bepaalde bostuk, ‘n trui met die frase “Alles is wel” wat in reënboogkleure op die voorkant herhaal word. Dis asof die oor en oor sê van die woorde ‘n mens uiteindelik sal laat glo dat dit waar is. Veral die afgelope paar maande het ek al hoe meer bewus geraak van hoe die wêreld alles met treffende frases en slim produkte probeer regmaak.

Rondom daardie tyd het God dit ook op my hart gedruk om te vas van koop. Vinnige aanlynkopies en om in Target te gaan rondloop, het vir my ‘n maklike uitweg geraak om oorweldigende emosies te hanteer. In plaas daarvan om my na God te wend en my in te span om gesond en heel te word, het ek die minder pynlike en ondoeltreffende opsie gekies wat stadigaan ‘n afgod geraak het. Soos wat God saam met my deur daardie tyd gestap het, het die Heilige Gees begin om my oë oop te maak vir die boodskappe wat my vasgevang het.

Die wêreld het geskree: “As jy net DIT kon kry, sal alles wel wees.”

God nooi ons rustig uit om al ons vermoeidheid, ons tekortkominge, ons worstelinge en ons vertwyfeling na Hom te bring en aan sy sorg toe te vertrou. Die waarheid is dat alles nie wel is nie. Maar ons moenie toelaat dat daardie besef in ons pad staan of dit as ‘n verskoning gebruik om tou op te gooi nie. Ons kan kies, soos die mans en vroue van die vroeë kerk, om daaroor bly te wees dat ons die hoop wat ons in Jesus het, aan ander kan meedeel.

Handelinge 5 handel oor hoe belangrik dit is om alles vir Jesus te gee (v. 1-11), die baie tekens en wonders wat deur die apostels in Jerusalem gedoen is (v. 12-16), en hoe die einste apostels gevange geneem, bevry, ondervra, geslaan en vrygelaat is (v. 17-42). Dit was gewis nie ‘n maklike, “alles is wel”-lewe vir die apostels nie. Hulle het maar alte goed besef dat hulle, deur hulle alles vir Jesus te gee, hul lewens op die spel plaas, en tog het hulle geweet dat die geleentheid om die Goeie Nuus mee te deel, die kans werd was.

Wanneer jy bereid is om alles te gee, kan terugslae en opofferings ‘n rede wees om bly te wees.

In vers 34 maak ons kennis met ‘n Fariseër met die naam Gamaliël wat vorige ervaring gebruik het om die raad te oorreed om die apostels se lewens te spaar. Hy het daarop gewys dat, indien hierdie handelinge deur mense beplan was, sou alles skeefloop en op niks uitloop nie. As dit egter regtig van God afkomstig was, sou niks wat hulle doen, God se planne in die wiele kon ry nie. Die raad het ingestem, en hoewel die apostels geslaan is, is hulle lewens gespaar en hulle het weggegaan, “bly dat hulle bevoorreg was om ter wille van die Naam van Jesus vernedering te ly” (Handelinge 5:41).

En hulle het nie opgehou om te onderrig en te verkondig nie.

“En hulle het nie opgehou om die mense elke dag in die tempel en in hulle huise te leer en die evangelie te verkondig dat Jesus die Christus is nie.” Handelinge 5:42

Alles is nie wel nie. Maar, liewe vriendin, dit is juis waar Christene die helderste moet skyn. Met ons harte vol vreugde, wysheid en die krag van die Heilige Gees, trotseer ons dit wat on-wel is met genade en die Goeie Nuus van Jesus Christus. Moenie ophou om dit waartoe God jou geroep het, na te streef nie. Wat die wêreld nodig het, is nie nog ‘n kitsoplossing of oulike bostuk nie, maar dat ons ander sal help om God groots lief te hê.

Crystal

In Sy Krag – Vandag: Stephie se Verhaal

Ek het gedurende die somer van 2004 ‘n Bybelstudie oor besluiteloosheid bygewoon. Ons het gepraat oor hoe ons sekere goed kan doen wat ons weet wat nie goed vir ons is nie, soos om te rook.

Ek het die grootste deel van my lewe gerook. As ‘n kind het ek nie baie toesig gehad nie en ek het met rook geëksperimenteer vandat ek vyf jaar oud was. Nou, op 43-jarige ouderdom, het ek elke dag meer as twee pakkies sigarette op ‘n dag gerook. Alhoewel ek menige kere probeer het om op te hou, het ek elke keer gefaal. Ek het so baie keer gefaal om op te hou, dat ek besluit het ek moet seker daarvan hou om te rook en ek sal seker vir ewig rook.

Tydens die Bybelstudie het ek begin dink oor hoe die boodskap vir my sin gemaak het. Ek het gesien hoe twee mense wat vir baie lank rokers was, dadelik opgehou het as gevolg van gesondheidsprobleme. Een van hulle was my 80-jarige ouma wat met borskanker gediagnoseer is na 60 jaar van rook. Haar kanker is verwyder deur middel van chirurgie, maar die dokters het aan haar gesê dat sy minder as ‘n jaar oor het om te leef as sy sou aanhou rook. Haar dokters het haar ook meegedeel dat sy ‘n addisionele vyf jaar kan leef as sy ophou rook. Sy het ophou rook.

Die ander persoon was ‘n ouer medewerker van my wat vir 40 jaar gerook het en hartprobleme ontwikkel het. Sy het onlangs noodchirurgie ondergaan om ‘n stent in ‘n slagaar te plaas om dit oop te hou vir bloedvloei. Haar dokters het haar meegedeel dat as sy ooit weer sou rook sou die stent beweeg en sy sal waarskynlik sterf. Sy het ophou rook, net daar en dan!

Ek het met diepe bepeinsing uit die kerk uitgestap. Wat as ek elke keer wanneer ek voel dat ek wil rook, so lank as moontlik probeer uithou voor ek weer rook?

Ek het al die pad oppad kerk toe gerook en het my redelike nuwe sigaret op die rand van my asbakkie uitgedoof, en ek was van plan om dit weer aan te steek as ek uit die kerk kom. Nou het ek ‘n nuwe plan gehad. Ek het die sigaret weggesit en die asbakkie toegemaak, halfvasberade om te wag.

Dit was ‘n 60 km rit huis toe. Toe ek op die snelweg klim, het ‘n blik van iets op die agtersitplek gesien. Ek kon nie iets sien toe ek direk daarna kyk nie, maar ek het gevoel die Heilige Gees is saam met my in die kar. Ek het nie regtig geweet wat om te doen nie, maar ek het besluit om my Bybel en Bybelstudiepapiere op die grond te sit en die teenwoordigheid uitgenooi om voor langs my te kom sit. Ek het my regterhand die res van die pad huistoe uitgehou asof ons hande vashou.

Toe ek daardie aand regmaak om te gaan slaap het ek ‘n nikotien suigtablet geëet. Dit het oorgebly van een van my menigte vroeëre pogings om op te hou rook. Ek het gedink dit mag dalk die tyd verleng voor ek nog ‘n sigaret nodig het.

Maar daardie belustiging het nooit gekom nie. Ek het die volgende oggend wakker geword met dieselfde suigtablet half-opgelos binne in die kant van my mond. Ek het nie ‘n sigaret nodig gehad nie.

Dit was drie dae voordat ek vir enige iemand daarvan vertel het. Ek het ‘n gaping gelos om weer te kan begin rook sonder dat iemand weet wat gebeur het, indien my Wonderwerk nie lank sou duur nie.

Soos die weke verbygegaan het sonder enige belustigings het ek begin glo dat dieselfde God wat die Rooi See vir die Israeliete oopgemaak het, dieselfde God wat Sadrag, Mesag en Abednego in die vlammende oond gered het, vandag nog steeds wonderwerke doen! Hy is nie net in staat om wonderwerke te doen nie, maar Hy is gewillig! En nie vir vreemdelinge nie, maar vir my!

My hele lewe was ek ‘n volgeling van Christus, maar dit was toe dat ek wat ek begin het om waarlik vir Hom lief te word.

Ek was nie net ‘n nie-roker nie, maar ek kon tussen ander rokers wees sonder om ‘n begeerte te kry om weer te rook, soos wat ek vroëer sou gehad het. Ek het ook nie dieselfde newe effekte gehad soos wanneer ek in die verlede probeer ophou rook het.

Wat het hier gebeur? Ek kan jou nie definitief vertel nie, maar die Bybel sê dit is die waarheid wat ons vrymaak (Johannes 8:32). Dit was die waarheid wat my gedagtes vrygemaak het van verslawing. Dit was die Heilige Gees in die kar saam met my wat my die geskenk van geloof gegee het en die bemoediging gegee wat ek nodig gehad het om nog een keer te probeer.

Dit was amper 16 jaar gelede. Min het ek geweet dat hierdie ervaring net die begin was van baie meer wonderwerke wat sou kom soos my verhouding met Jesus gegroei het.

Dit weet ek, getrou aan sy belofte in Johannes 14:21: as ons Hom liefhet, sal Hy Homself aan ons openbaar.

Ek bid dat hierdie boodskap jou sal seën en jou sal help om te glo vir jou wonderwerk. Hy is in staat en gewillig.

Stephie, Duitsland

 

 

 

Die Roeping en Gawes van die Evangelie

Deur Jen / 1 Julie 2020 / In Sy Krag

Een van die doelwitte van die boek Handelinge is om oorsig te gee van die verspreiding van die Christelike geloof, terwyl dit dien as getuienis van die werk van God. Hierdie boek, soos elke boek in die Bybel, roep lesers op om tot bekering te kom en in Jesus te glo.

In hoofstuk 3 het ons hierdie wonderlike weergawe van Petrus en Johannes wat ‘n verlamde man genees. Die mense wat dit gesien het, was verbaas oor wat Petrus en Johannes kon doen.

Waarom het Petrus en Johannes die mag gekry om te kan genees? Dit was sodat hulle aan mense kon toon dat hulle ‘n baie dieper, geestelike genesing nodig het, wat geloof en bekering vereis. Oorweeg sowel die roeping as die gawes van die evangelie, waar Petrus sê: “Bekeer jou dan en keer terug, sodat jou sondes uitgewis kan word, sodat tye van verkwikking uit die teenwoordigheid van die Here kan kom.” (Hand 3:19-20a)

Die Roeping van Geloof

Geloof kom voor bekering en is tegelykertyd die oorsaak van bekering, maar hierdie geloof moet in die regte persoon geplaas word. Om in onsself te glo, sal nie ons harte verander nie. As jy in ander glo, sal dit nie die gebrokenheid binne-in jou genees nie. As jy geloof in ‘n stelsel, filosofie, wêreldbeskouing of werke het, kan dit nie die sondeprobleem wat ons van God skei, oplos nie.

Ons geloof moet in, en slegs in Jesus, die Seun van God wees. Hy is die enigste Een wat ons op die diepste en belangrikste manier kan herstel, korrigeer, verander en genees.

Die verlamde man het geloof gehad. Terwyl Petrus en Johannes hom van sy onmiddelike nood genees het, het Jesus hom van ‘n baie dieper behoefte genees.

“Deur die geloof in sy Naam het Hy die bene van hierdie man, wat julle sien en ken, sterk gemaak. Die geloof wat van Hom kom, het die man volkome herstel, hier voor julle almal. (Hand 3:16)

Die Roeping tot Bekering

Petrus het die mense rondom hom gebruik om hulle tot berou en geloof in Jesus te roep (vers 19).

Ek vind die eenvoudige definisie van James P. Boyce (1886) regtig nuttig. Hy het gesê: “Bekering is droefheid oor sonde, gepaard met ‘n vasberadenheid met die hulp van God om nie meer te sondig nie.” Bekering is ‘n erkenning dat ons gesondig het en God se hulp nodig het om in sy weë te wandel, wat ons vasberadenheid om tot sy eer te leef, versterk. Die roeping tot bekering hou verband met die gawes van evangelie.

Die Gawe van Vergifnis

Bekering lei tot ‘n pragtige geskenk, die geskenk van vergifnis. Die mense wat saam met Petrus daar was, het nie geweet hoe diep hulle sonde probleem was nie. Tweeduisend jaar later het ons ook nie die duidelikste begrip van ons sonde nie. Almal het die gawe van vergifnis nodig, en die skoonheid van vergifnis is dat dit ‘n voortdurende geskenk is. God vergewe nie net een keer en verwag dat ons perfek sal wees nie. Hy vergewe ons daagliks, selfs uurliks.

Hierdie vergifnis kom deur berou, wat deur geloof kom.

Die Gawe van Verkwikking

Terwyl Petrus die mense oproep om hulle te bekeer en te glo, het hy vir hulle gesê dat geloof en ‘n veranderde hart tot ‘n tyd van verkwikking sou lei (vers 20). Ons het almal nodig en wil dit hê, nie waar nie?

Wat is hierdie gawe van verkwikking? Die offer van Jesus bring gawes op gawes, en een daarvan is die tyd van geestelike verkwikking wat vreugde, troos en vrede insluit. Dit is waarom Christene in staat is om met trane in hulle oë deur moeilike tye te gaan en steeds vreugde in hulle harte te hê. Hulle kan geïsoleerd wees en steeds troos vind. Die lewe kan stormagtig wees en tog kan daar vrede wees as gevolg van die gawe van verlossing.

Moenie jou verlossing as vanselfsprekend aanvaar nie. Bekeer jou daagliks en prys die Here vir al die gawes wat Hy jou gee.

Kyk na Jesus,

Getuies

Getuies

Deur Melissa / 29 Junie 2020 /In Sy Krag

In Handelinge 1 vind ons die laaste woorde en handelinge van Jesus voordat Hy na die hemel opgevaar het. Na sy opstanding het Jesus veertig dae saam met sy dissipels deurgebring. Hulle was oortuig daarvan dat Hy uit die dood opgewek is, dat Hy die Seun van God was, en dat Hy die Messias was. Hulle het gesien hoe Jesus wonderwerke verrig, en gehoor hoe hy telkemale aan hulle verduidelik hoe dit nie sy tyd was om die koninkryk te herstel nie, maar in stede daarvan was dit sy tyd om te dien en te sterf vir die sondes van die wêreld.

Die dissipels sowel as die Jode het honderde jare lank op ‘n Messias gehoop en gewag. Baie het geglo dat Jesus die Messias was, maar hulle kon nie verstaan ​​waarom Hy nog nie die koninkryk van Israel herstel het nie. In sy laaste dae van samesyn met sy dissipels het Jesus hulle beveel om in Jerusalem te bly. Hulle vra Hom toe of dit die tyd was waarin Hy die koninkryk van Israel sou herstel, of Hy sou doen waarvoor hulle gewag het.

Hy het hulle geantwoord: “Dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie.” – Handelinge 1:7

Dit was nog nie tyd nie. Jesus het die dissipels nie berispe omdat hulle gevra het wat gaan kom nie; Hy het hulle herinner aan wie in beheer was. Dit was nog nie tyd dat die koninkryk van Israel herstel sou word nie. Dit was tyd vir iets anders.

“Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.” – Handelinge 1:8

Getuies. Dit was tyd vir die dissipels om getuies vir die wêreld te wees van wie Jesus was. Dit was tyd om vir almal te vertel wat Hy gedoen het. Dit was tyd om die verlossing van sonde wat deur Christus beskikbaar is, met die uithoeke van die aarde te deel.

Dit was nie wat die dissipels beplan het nie. Dit was beter. Want as die koninkryk van God toe gekom het, sou die evangelie nie met die wêreld gedeel gewees het nie, en honderde duisende mense regoor die wêreld en eeue heen sou die reddende krag van Christus nooit geken het nie.

Dit was nie al nie. Die dissipels sou nie in hulle eie krag uitgestuur word nie. Jesus sou hulle verlaat, maar Hy sou die Heilige Gees stuur om hulle te bemagtig, hulle aan te moedig en te versterk. Met die Heilige Gees kon die dissipels die boodskap van Christus met die wêreld deel. Die boodskap van verlossing was nie net vir die Jode nie, dit was vir alle mense! Dit is hulle wat gekies en aangestel was om die kosbaarste, hoopvolste nuus na die verste uithoeke van die aarde te neem.

Die Griekse woord vir “getuie” is martys. In Grieks beteken hierdie woord “iemand wat bevestig of getuig” en in hierdie geval verwys dit in Handelinge 1:8 na “getuies van ‘n goddelike boodskap”. * Dit is ook waar ons ons woord “martelaar” kry. Hierdie dissipels is deur Jesus uitgekies om die goddelike boodskap wat Hy aan hulle gegee het, te bevestig. Dit was hulle vir wie God gekies het om vir die hele wêreld die Goeie Nuus van Jesus Christus te vertel. Wat ‘n ongelooflike opdrag!

Jesus het hulle aangestel om getuies van die evangelie te wees. Hulle het geen idee gehad van wat sou kom nie. Hulle het nie geweet dat baie van hulle vir hul geloof sou sterf nie. Hulle het geen manier gehad om die vervolging wat sou kom te voorspel nie, die stryd wat hulle in die gesig sou staar nie, in hulle eie lewens sowel as in die lewens van gelowiges ná hulle. Wat hulle wel geweet het, was dat hulle ‘n boodskap gehad het wat met die wêreld gedeel moes word, ongeag die koste. Ongeag die manier waarop dit ontvang sou word, hulle sou die Goeie Nuus van Jesus Christus na die wêreld neem. Na hulle stad (Jerusalem), hulle land (Judea), na diegene wat hulle verag het (Samaria) en die verste dele van die wêreld.

Die reaksie op die boodskap van Christus het die dissipels nie verhinder om dit oor te dra nie. Hulle was sy getuies.

Terwyl ons die boek Handelinge oor die volgende paar weke saam bestudeer, sal ons sien hoe die dissipels die evangelie na al hierdie plekke, na Jerusalem, Judea, Samaria en die verste uithoeke van die wêreld gebring het. Die Heilige Gees sou oor hulle kom en hulle bemagtig, sodat hulle kon aanhou om Christus se getuies te wees.

Namate ons meer en meer oor hulle verhale leer, mag ons bemoedig word om dieselfde te doen. In Christus het ons dieselfde krag as wat hulle gehad het. Die Heilige Gees het ons op dieselfde manier bemagtig om die Goeie Nuus van Jesus Christus na ons stede, na ons nasies, na diegene wat ons verag en na die verste dele van die wêreld te neem. Ons het dieselfde voorreg en dieselfde roeping as die dissipels gekry. Mag ons vandag en elke dag sy getuies wees!

* Arndt, William, Frederick W. Danker, Walter Bauer, and F. Wilbur Gingrich. A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature. Chicago: University of Chicago Press, 2000.

 

Leesplan Week 1:

 

Memoriseervers Week 1: