Blog

Toegewy | Wat Is Jou Storie

Deur Whitney | Julie 28, 2017

Ek sal nooit vergeet toe hy een oggend baie vroeg, saggies met die trappe afgekom het nie. Sy oë was nog half toe van die slaap toe hy in my badkamer ingekom het.

Geen “Goeie Môre” nie. Geen drama nie. Geen storietjies nie.

Hy het net na my toe geloop en doodgewoon in my oor gefluister, “Ek dink ek wil ‘n sendeling word as ek groot is.”  O hierdie mamma se hart. Ek glo dat daardie seun dit bedoel het, en ek het geweet dat dit ‘n wonderlike dag gaan wees.

En toe het hy dadelik sy suster getakel en haar in ‘n kopklem vasgegryp.  Hahaha.

Dit is hoe my dae dikwels in hierdie dissipel fase is. Ek vier konstant klein oorwinnings en neem dan my trots en verruil dit vir nederigheid aan die voet van die kruis. Kom ons wees net eerlik, ek sal beter doen as ek net permanent daar kamp opslaan.

Maar dit is geen fout dat God hulle in my verhaal ingeskryf het nie.

Hulle is mense. Ware, lewendige mense wat God op een of ander manier gedink het sou goed wees het om vir hierdie kort tydperk op die aarde in my sorg oor te laat. En meeste dae bring dit tonne vreugde… én laat my sweet. Hahaha. Hulle is vol energie en lewendig, en ek weet dat hulle hul ongelooflike geesdrif eendag in wonderlike leierskapkwaliteite gaan kanaliseer (asseblief Jesus, laat dit so wees). Hierdie vier hou my op my knieë, maar God het ook ‘n missie vir my.

My grootste gebed sluit nie perfeksie of maklike ouerskap in nie, alhoewel dit sommige dae baie aanloklik is om daardie dinge te begeer. My missie, deur die genade van God, is om die volgende generasie van volgelinge van Jesus groot te maak, wat so bekoor is met Hom – en so oorgegee aan Hom – dat hulle Hom eenvoudig nie net vir hulleself wil hou nie.

Die dissipels gee my hoop.

Jesus het ‘n luidrugtige, verkeidenheid groep mans gekies toe Hy die twaalf gekies het. Maar dit was geen fout dat Hy hulle in Sy verhaal ingeskryf het nie.

Dit was hulle harte, nie hulle volmaaktheid of optrede, wat Hy gesoek het. In hulle swakheid, het Hy hulle alles geword. In hulle twyfel en ontkenning, het Hy hulle Waarheid geword.

Soos hulle met Jesus gewandel het, is hulle verander in aanbidders; nie deur hulle eie reputasies of vermoëns nie, maar deur die Een wat voor hulle oë gewys het dat Hy alleen die wêreld kan red.

Deur Sy dood en lewe het hulle Sy getuies geword, hierdie groep onwaarskynlike mans, wat, deur die genade van God, hulle unieke gawes en passies gebruik het om die wêreld om te keer vir Christus.

Hoe graag wil ek hê dat God ons gesin op hierdie manier moet gebruik. Maar net soos my seun, kan ek ook in dertig sekondes gaan van ‘n TOEGEWYDE sendingfokus, na om die wêreld in ‘n kopklem te plaas.

Halleluja, terwyl ons steeds sondaars was, het Christus vir ons gesterf.

Miskien moet jy vandag net *stop* en dit vir die eerste keer weer hoor.

Terwyl ons steeds sondaars was, het Christus vir ons gesterf.

Die manier hoe ons ‘n impak op die volgende generasie vir Christus sal hê, sluit nie ‘n lang lys van dinge wat ons moet verwerf, ons sosiale stand of ons konstante obsessie met selfvervulling nie. Jesus het ‘n beter manier aan Sy dissipels gewys:

‘n Geduldige stem gevul met Sy wysheid. Hoop wat nie van hierdie wêreld is nie, wat in onsekere tye uitgespreek word. Desperate gebede in stil hoekies. Nederige oorgawe aan die Vader wanneer niemand kyk nie. Passievolle woorde wat lewe spreek, verhale wat waarheid spreek en ‘n voorkoms wat vrede geopenbaar het te midde van ‘n gebroke wêreld. Volgehoue, getroue, onbaatsugtige liefde. ‘n Dienaar wat op elke maniere oorgegee is. Dikwels nie verstaan nie, maar nooit weivelagtig nie. Dikwels verwerp, maar altyd strewend.

Hy het Sy lewe opgeoffer sodat hulle kan weet hoe om waarlik te leef. Hy het hulle harte gewen sodat Hy die harte van ander kon bereik deur Sy krag in hulle.

Dit was die heeltyd die plan.

(‘n Ware ontmoeting met Jesus verander mense.)

Watter verhaal sal ek vertel?

Sal my kinders die waarheid van wie Jesus is, elke dag hoor, selfs wanneer passie toeneem en persoonlikhede in konflik kom?

Sal my man die sagtheid van Jesus in my sien wanneer dinge nie na my sin gebeur nie, en ek geneig is om te kla en oor te gee aan selfsug?

Sal ander rondom my my hoor opstaan en Lewe en Lig spreek in die moeilike plekke, of sal ek ingee aan hierdie harde, afleibare wêreld wat sonder ophou roep vir my liefde?

Hy het Sy lewe opgeoffer, sodat ek ware lewe kan ken. Hy het my hart gewen sodat Hy deur Sy krag in my, die harte van ander mense kan bereik.

Wat is jou verhaal, en wie het God in dit ingeskryf?

Mag ons deur geloof die diepte van die Vader se liefde ervaar soos dié wat die kruis fisies daardie dag met hulle eie oë gesien het. O, dat hierdie liefde ons so sal verander dat ons TOEGEWYDE lewens op ‘n missie vir Hom sal leef…

… ongeag die koste.

*Kom ons praat: Hoe het God se Woord jou hart bemoedig soos jy hierdie laaste ses weke deur ons TOEGEWY studie gereis het?

By Sy voete,

 

 

Jesus is God

Deur Angela | Julie 26, 2017

Jesus is die seun van God. Maar, Jesus is God.

Die Drie-Eenheid is een van die teologiese verborgenisse wat ek dink ons nie ten volle aan hierdie kant van die hemel sal verstaan nie.

Een van my gunsteling verduidelikings hiervan is in ‘n kinderboek deur Joanne Marxhausen, A Picture of God 3 in 1. Hierdie boek vergelyk God die Vader, Seun en Heilige Gees met die drie dele van ‘n appel – die skil, die vlees en die kern. Die verskillende dele van die appel het verskillende doele en is uniek, maar hulle is almal deel van die appel. En, die appel is nie volkome as ‘n deel nie daar is nie. Op dieselfde manier is die Vader, Seun en Heilige Gees almal afsonderlik, maar verweefde elemente van die een ware God.

Hoe weet ons dat Jesus God is?

  • Jesus het veelvoudige kere genoem dat Hy God is:

“Ek en die Vader is een.” (Johannes 10:30)

“Wie My sien, sien die Vader.  (Johannes 14:9)

“Glo in my omdat Ek in die Vader is en die Vader in My.” (Johannes 14: 11)

“Julle noem My julle Leermeester en Here, en julle is reg, want Ek is dit.” (Johannes 13:13)

  • Maar van die Seun sê Hy: “U troon, o God, staan vir ewig vas…” (Hebreërs 1:8)
  • God sê dat die engele Jesus moet aanbid (Hebreërs 1:6). En die Woord is baie duidelik dat net God aanbid moet word (Eksodus 34:14, Deuteronomium 8:19).

Hierdie is net ‘n paar verse wat ons wys op Christus se goddelikheid. Sommige ongelowiges gee toe dat Jesus geleef het, maar hulle voer aan dat Hy ‘n profeet was of ‘n groot morele leermeester. C.S.Lewis het dit goed opgesom in Mere Christianity:

“Ek probeer hier om enige iemand te verhoed om die werklike dwase ding oor Hom te sê wat mense dikwels doen: Ek is gereed om Jesus as ‘n groot morele leermeester te aanvaar, maar ek aanvaar nie sy aanname dat Hy God is nie. Dit is die een ding wat ons nie moet sê nie. ‘n Man wat net ‘n man was, en die soort goed gesê het wat Jesus gesê het, sou nie ‘n groot morele leermeester gewees het nie. Hy sou of ‘n kranksinnige – op dieselfde vlak as die mens wat sê dat hy ‘n geposjeerde eier is – of anders sou hy die Duiwel van die Hel wees. Jy moet jou keuse maak. Hierdie man was, en is, die Seun van God, of anders ‘n kranksinnige of iets slegter. Jy kan hom stil maak as ‘n dwaas, jy kan op hom spu en hom doodmaak as ‘n bose gees, of jy kan aan sy voete neerval en hom Here en God noem, maar laat ons nie met enige neerbuigende nonsens kom oor dat hy ‘n groot morele leermeester is nie. Hy het dit nie aan ons oorgelaat nie. Dit was nie sy bedoeling nie.” 

God het waarlik onder ons gewandel. Alhoewel dié van ons wat vandag leef nie vir Jesus fisies sal sien totdat ons hemel toe gaan of tot Hy weerkom nie, dra die voorbeeld wat God gekies het, steeds Sy egtheid oor. Ons leef in ‘n wêreld waar ons so besig is dat ons aandag konstant afgetrek word. Ons is permanent met mekaar in verbinding, maar tog nie werklik betrokke nie. Maar God, wat in beheer is van elke besonderheid in die heelal, is nie afgelei of onbetrokke van Sy skepping nie. Hy het nie ‘n intern of ‘n teksboodksap gestuur nie. Hy het self opgedaag en het geleef saam met Sy mense. Aan hierdie kant van die kruis, het ons God se hele Woord om ons te lei, En, as ons gelowiges is, het ons ook die Heilige Gees wat permanent in ons woon om ons te help lei (Romeine 8:26).

Jesus was ten volle man en ten volle God. Ons reaksie daarop moet ontsag, verwondering, nederigheid en bemoediging wees. God het genoeg vir die mensdom omgegee dat Hy ‘n deel van Homself gestuur het om te onderrig, en uiteindlik ‘n onregverdige dood te sterf om vir ons sondes boete te doen. Jesus het elke versoeking ervaar en het elke emosie wat ons as mense ken, diep ervaar.

Ek dink dat ons te dikwels aan God dink as ‘n tugmeester, wat ver weg op ‘n troon sit. Die beeld wat meer waar is, is ‘n teenwoordige, saggeaarde, genadige Vader. Hy sien ons deur die lens van Jesus, losgekoop en gereinig.

Ons God sien ons. Hy ken ons. Hy is ten volle bewus van die potensiaal wat ons het vir Sy koninkryk, en die beperkinge van ons menslikheid, en Hy ontmoet ons daar.

Genade en vrede,

Sara 

 

 

‘n Man Genaamd Filipus

deur Jen | Julie 23 2017

Welkom by Week 6 van ons studie oor die twaalf dissipels van Jesus.  Vandag gaan ons kyk na Filippus, en soos in die geval van die ander dissipels, is daar nie veel inligting oor Filippus nie.  Hy word genoem in al vier die Evangelies, maar die enigste plek waar ons lees van sy interaksie met Jesus is in Johannes 6.

‘n Skare het saamgetrek om na Jesus te luister.  Dit is baie moontlik dat baie van hulle ‘n redelike lang afstand gereis het om na die Groot Onderwyser te kom luister.  Hulle was al die heel dag daar en baie van hulle het begin honger word.

Dit is gedurende hierdie tyd dat Jesus vir Filippus vra of hy dalk weet waar hulle vir al hierdie mense kos kan koop.  Ons sien dat Jesus besig is om Fillippus te toets, want in die teksvers staan daar dat Jesus alreeds geweet het wat Hy gaan doen.  Ek hou daarvan dat Jesus op die punt so ‘n bietjie in Filippus se geloof gedelf het.  Het Filippus verstaan wat Jesus alles kan doen?  Die dissipel het verward geklink.  Hy het geen idee gehad waar hulle vir so baie mense kon kos kry nie.  Hy het ook nie eers aan die moontlikheid gedink dat Jesus, net so maklik as wat Hy siekes kon genees het, ook kos kon voorsien nie.

Net soos Filippus, bevind ons ons dikwels in situasies waar ons hulp of leiding nodig het, en dan kyk ons na alles behalwe na God toe.  Ons vra ons vriende, spandeer ure om met lede van ons familie te praat, ons doen aanlyn navorsing …. maar ons gaan nie na die God van alle krag en wysheid toe nie.

In Filippense 4 vertel Paulus ons dat God aan al ons behoeftes sal voorsien volgens die rykdom van Sy heerlikheid.  Daar staan nie Hy “kan” dalk nie, maar Hy “sal”.  Hy sal aan jou voorsien in jou tyd van nood!  Dit is baie belangrik, want God sal nooit Sy beloftes breek nie.  Hy vergeet nie of maak verskonings nie.  Hy sal aan jou en my voorsien, alhoewel dit dalk nie sal wees hoe ons dit beplan het of gehoop het nie.  Geloof verstaan dat God se manier altyd beter is as ons manier.

Jesus het Filippus getoets, en toe het Hy hom geleer.  Hy het vir hom gewys dat die Seun van God kos kan voorsien aan al die mense op ‘n wonderbaarlike wyse.  Hy het 5000 mense gevoed met 5 klein broodjies en twee vissies.  Ek is seker dat Filippus – soos die res van die dissipels – verwonderd was.  Ek hoop dit was ‘n ervaring wat sy geloof versterk en laat groei het.

God voorsien steeds vir Sy kinders.   

Sonder Hom sal ons nie eers kan lewe nie.  Hy gee aan ons alles wat ons nodig het in ons lewe en godsvrug.

Maak nie saak hoe dapper of skugter nie, hoe slim of oningelig, hulle groot God het bo en in hulle gebly en hulle alles gegee wat hulle nodig gehad het om mans te word wat in heiligheid gegroei het om die goeie nuus van Jesus te bevorder.

In en bo elke gelowige woon ons groot God, wat alles wat ons elke dag van ons lewens benodig, voorsien. Begryp ons altyd sy weë? Nee. Maar ons hou vas aan die waarheid dat God goed is en Hy hou Sy Woord.

Kyk na Jesus,

 

 

 

 

 

 

 

Week 6 Uitdaging: Bid en vra God om jou bewus te maak van die baie maniere wat Hy vir daaglikse behoeftes voorsien. Maak hierdie week ‘n lys van Sy voorsiening – beide groot en klein – en maak dan seker om Hom te bedank vir Sy goedheid en genade.

Week 6 Leesplan

Week 6 Memoriseervers

Hoe Is Jou Gehoor

 

Deur Jen | Julie 21, 2017

Ek dink as iemand aan Tomas kaartjies probeer verkoop het vir ‘n tyddeel, sou hy skepties gewees het. Dit blyk asof Tomas se persoonlikheid van so ‘n aard was dat hy meer nadenkend, en met tye, twyfelend was. Ek kan my indink dat Tomas stil was, dinge versigtig ingeneem het en dinge deurdink het. Natuurlik weet ek nie of dit is hoe hy was nie, maar ons weet dat hy getwyfel het. En somtyds het hy God betwyfel.

Natuurlik is hy nie die enigste een nie. Ons betwyfel almal vir God, en baie kere weet ons nie eers dat ons dit doen nie. Dit is veral waar in terme van God se goedheid en voorsiening. Sommige mense wonder of God werklik ten goede vir hulle werk. Ander vrees dat Hy nie in hulle behoeftes sal voorsien nie. Sommige dink dat Hy hulle vergeet het. Ander glo selfs somtyds dat God net in hulle lewens is om hulle seer te maak. Almal van ons sukkel met tye om te glo. Dit blyk asof twyfel ‘n deel is van geloof aan hierdie kant van die opstanding.

Hoe verander ons? Hoe veg ons teen twyfel en versterk ons ons geloof?

Paulus vertel ons in Romeine dat geloof kom deur die Woord van die Here te hoor. Daar is verskillende maniere hoe ons God se Woord “hoor,” maar elkeen van hulle versterk ons geloof.

  1. Ons hoor deur te lees.

As Christene, weet ons dat ons geestelike lewe baie afhanklik is van ons inname van God se Woord. Dit is hoekom die Skrifgedeeltes vergelyk word met brood. Dit laat ons groei en dit hou ons sterk. Dit help ons om nie geestelik siek of geestelik armoedig te word nie. Elke keer as jy jou Bybel oopmaak en ‘n deel daarvan lees, voed jy jou siel. Wanneer jy die Bybel lees, hoor jy God wat met jou praat, en jou geloof groei.

  1. Ons hoor deur te luister na die Woord wat gepreek word.

Alhoewel dit baie belangrik is om persoonlike tyd in die Bybel deur te bring, moet ons ook die Woord hoor as dit gepreek word. Dit was vir so lank as wat ons kan onthou hoe God se mense dit gedoen het. Die mense van God het beide in die Ou Testament en die Nuwe Testament saamgekom om te hoor hoe die Woord gelees en verduidelik word. Ons verse in Romeine 10 is baie duidelik hieroor. “Die geoof kom dus deur die prediking wat ‘n mens hoor, en die prediking wat ons hoor, is die verkondiging van Christus.”

Ons moet seker maak dat ons na kerke gaan wat Bybels suiwer is en wie se leiers die Woord hoër ag as interessante stories en vermaaklike staaltjies; wie se preke gevul is met behoorlike en duidelike verduideliking van die teks, en wat ons help om die praktiese bedoelings te sien, en ons na Christus self wys. Terwyl stories pret is en miskien selfs snaaks is, is dit net die Woord van God wat ons geloof verander, aanmoedig en laat groei.

  1. Ons leer deur Jesus te bestudeer.

Ek weet dit klink vreemd, maar Johannes vertel vir ons dat die Woord van die begin af daar was, en dat die Woord by God was en dat die Woord self God was (Johannes 1:1). Dan vind ons uit dat hierdie “Woord” dieselfde Woord is wat waardeur die hele wêreld tot stand gekom het. Toe die tyd reg was, het die “Woord” vlees geword (Johannes 1:14), en Hy het die naam Jesus gekry.

Hoe goed ken jy hierdie Woord? En ek bedoel nie net die groot gebeurtenisse in Sy lewe nie. Weet jy wat ons verkry deur Sy lewe? Deur Sy dood? Deur Sy opstanding? Weet jy hoe Sy doop gewys het na Sy dood? Hoe Sy versoeking Hom voorberei het om met Sy mense empatie te hê?

Luister jy goed wanneer jy jou Bybel lees of wanneer jy ‘n preek hoor? Of luister jy na die maklike woorde, en verwerp jy die moeilike woorde?

Geloof groei wanneer ons alles wat aan ons gegee is in die Skrif, hoor en ontvang, deur onsself te verdiep in die bestudering van Jesus, deur die harde waarhede wat Jesus geproklameer het te aanvaar, en deur te rus in die goeie nuus van Sy vergifnis en regverdigheid.

Tomas het getwyfel, maar toe sy oë oopgemaak is vir wie Jesus was, het sy twyfel verander na geloof. Geloof gee dapperheid, en vir Tomas het dit beteken dat hy sy lewe gegee het vir die goeie nuus van Jesus. Wees bemoedig! Tomas was nie ‘n super Christen nie. Hy was ‘n normale man wat getransformeer was deur die krag van Jesus deur geloof. Jy en ek kan net so getransformeer word, maar ons moet die “Woord van God” hoor.

Kyk na Jesus,

 

 

 

 

Wanneer Ons Sukkel Met Tywfel

Deur Angela | Julie 19, 2017

Jou twyfel ontstel God nie. Hy is nie verras deur dit nie, en dit veroorsaak ook nie dat Hy van jou af wil wegskram nie.

Wanneer jy sukkel met twyfel, bevind jy jouself tussen sommige van die “Grootstes” in die Bybel soos Job, Abraham, Sara, Gideon, and Tomas, net om ‘n paar te noem.

Job het getwyfel aan God se goedheid toe sy kinders gesterf het en sy inkomste daarmee heen was.

Abraham and Sara het getwyfel aan God se belofte toe hulle ouer geword het en nog steeds nie ‘n kind van hulle eie gehad het nie.

Gideon het getwyfel dat God ‘n man soos hy kon gebruik om sy opkomende geveg te veg.

En natuurlik, ons geliefde Tomas, het getwyfel dat Jesus uit die dood uit opgestaan het…

Miskien is dit waar jy jouself ook bevind.

Jou twyfel aan God se goedheid as gevolg van wat van jou weggeneem is.

Jy twyfel aan God se beloftes omdat sy tydsberekening nie met joune ooreenstem nie.

Jy twyfel aan God se vermoë om ‘n vrou soos jy, met jou verlede, jou swakheid en jou foute te gebruik.

Soos Tomas, twyfel jy miskien aan God se opstandings vermoë vir jou lewe.

Waar jy jouself ookal vandag bevind, besef dit… dit is normaal om te sukkel met twyfel. Ons sukkel almal daarmee.

Selfs Johannes die Doper het toe hy in die tronk was en sy dood afgewag het, getwyfel of Jesus die ware Messias was.

“Is U die Een wat sou kom, of moet ons vir ‘n ander een wag?” – Matteus 11:3

‘n Verrassende vraag, komende van die man wat Jesus in die Jordaan rivier gedoop het en verklaar het, “Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld weggeneem het!” Op daardie oomblik in sy lewe, was Johannes so seker.

Maar, nou in die tronk, was hy oorval met pynigende twyfel en vrese. Was sy bediening tevergeefs? Was hy verkeerd oor Jesus? Was God nou besig om hom te straf vir sy fout? Die twyfelinge en aanklagte wat sy gedagtes gevul het, het hom laat voel of hy nie kon asemhaal nie, en hy het gewonder… het hy sy lewe tevergeefs geleef?

Johannes het besluit om sy volgelinge direk na Jesus toe te stuur om Hom te vra, “Is U die Een wat sou kom…?”

Jesus het doelbewus nie met afkeuring of oordeel geantwoord nie, maar met ‘n uitnodiging vir Johannes se volgelinge om vir hulleself te sien. Jesus het hulle nader gebring en hulle eerstehands laat sien hoe Hy besig was om die presiese Woorde wat Hy weet Johannes die Doper nodig gehad het om te hoor, te vervul. Profesieë wat vervul is en wat hoop en geloof na Johannes se worstelende hart sou bring.

Hulle het gesien hoe blindes kon sien, dié wat verlam was kon loop, melaatses genees is, die dowes kon hoor, die dooies lewendig geword het en die goeie nuus aan die armes gepreek is. O, hoe genadig is ons God om op so ‘n manier vir Johannes se volgelinge te wys dat Hy die langverwagte Messias is.

Jesus het dit nie net gepraat nie; Hy het die tyd geneem om dit te leef. Hy het geweet dat Johannes Jesaja se profesie in daardie getuienisse sou herken, en dit is presies wat hy nodig gehad het om te hoor om sy geloof te help bou en sy vertroue terug te plaas in Christus.

Soos Dawid in Psalm 13 en Johannes die Doper in Matteus 11, moet ons na God gaan met rou, ongefilterde vrae wat dadelik tot die punt kom. Jy hoef nie lang storietjies te vertel met Hom nie. Hy ken jou worstelinge, en Hy sien jou twyfel. Wees net eerlik en lê dit alles voor Hom neer.

En moenie hierdie waarheid vergeet nie… Hy het jou lief te midde van jou twyfel. Hy sal jou nooit in die steek laat nie en jou nooit alleen laat nie. Plaas jou twyfelinge, vrese en angs in Sy bekwame hande. Laat Hom dan toe om jou op ‘n reis van twyfel na geloof te neem. Dit mag dalk nie ‘n kort reis wees nie, maar dit is die moeite werd.

Dit is natuurlik om te twyfel; dit is bonatuurlik om geloof te hê.

Net nadat Johannes die Doper se volgelinge teruggegaan het na hom toe om vir hom die nuus te vertel, het Jesus gedraai na dié wat rondom Hom was, en gesê, “Dit verseker Ek julle: Onder die mense op aarde is daar niemand gebore wat groter is as Johannes die Doper nie…”

Julle sien… Jesus het Johannes geloof vir die manier hoe hy sy lewe geleef het.

Johannes se twyfel het nie Jesus se lof vir hom belemmer nie… en dit sal ook nie vir jou nie.

As jy vind dat jy weer worstel met twyfelinge wat swaar op jou druk, bid soos die desperate vader in Markus 9.

“Ek glo,” roep die seun se pa dadelik uit. “Help my in my ongeloof”- Markus 9:24

En Jesus sal.

Kom ons Praat: Hoe het God jou gehelp om te beweeg van twyfel na geloof?

Hê God Groots Lief!

 

 

(Week 5 – Tomas) Oorkom Ongeloof

deur Whitney | Julie 17, 2017

Daar is een in elke skare. Jy het dalk gehoor dat daar na hulle verwys word as die:

Party Pooper.

Debbie Downer.

Pessimistiese Penny.

Negatiewe Nancy

Ek het eens op ‘n tyd ‘n meisie geken, haar naam was Vanessa, en haar vriende het haar “Depressa” genoem.

Niemand wil hierdie etikette dra nie, maar dit lyk asof hulle nie hulleself kan help nie.  Maak nie saak wat die situasie is nie, hulle is altyd negatief.  Hulle vind die een naald in die hooimied van goeie dinge.  Hulle soek vir die kleinste slegte ding in ‘n groot see van goedheid.  In elke situasie verwag hulle dat iets sal verkeerd gaan, in plaas van om alles wat reg verloop, raak te sien.  Hulle is die Eeyores van die wêreld – hierdie geliefdes wat hulleself nie sover kan bring om te soek vir daardie geseënde glans van hoop nie; die lig aan die einde van die tonnel nie.

Ken jy iemand wat so is?

Jesus het so iemand geken.  Onder die Twaalf, was dit ‘n dissipel met die naam Tomas. Ons as Christene – en selfs mense wat nie glo nie – gebruik die gesegde “Ongelowige Tomas,” en met goeie rede.  Na Jesus opgestaan het uit die dood, het die ander dissipels vir Tomas vertel, “Ons het die Here gesien!”  Maar Tomas het Hom nie gesien nie, en hy het hardkoppig volgehou dat hy NOOIT sal glo, tot Hy hom sien nie.

Dit is, op sy ergste, woorde van baklei; op sy beste, pessimisties.

Voor ons Tomas nou te hard veroordeel, wil ek hê jy moet die geheelbeeld sien van wie hy was.  Net soos met moderne pessimiste, is daar altyd meer aan ‘n persoon as wat jy met die eerste oogopslag sien.  Wanneer ons die Woord ondersoek, sal ons lees dat dit Tomas was wat bereid was om saam met Jesus terug te gaan Judea toe, om na die oorlede Lazarus te gaan terwyl die ander dissipels bang was vir die gevaar en vir ‘n moontlike dood (Johannes 11).  In Tomas se hart was dit beter om saam met Jesus te sterf as om sonder Hom te leef.  En soos Jesus se kruisdood nader gekom het, was dit Tomas wat nie verstaan het waarheen Jesus gaan nie en wat met ‘n opregte hart gevra het om saam met Hom te gaan (Johannes 14). Dit blyk dat hy nie met die gedagte kon saamleef om van Sy Here geskei te wees nie.  Selfs in Tomas se pessimisme, was hy moedig en getrou.  Selfs in sy twyfel, was sy lojale liefde vir Jesus altyd sigbaar.  Dit was heel waarskynlik Tomas se gebroke hart oor Jesus se dood wat sy pessimisme aangevuur het om in die diepste, wanhopige twyfel te verval.

Wat ookal die kompleksiteit van sy emosies, ons kan baie leer van Tomas:

Afstand kan twyfel kweek. “Tomas (ook bekend as Didimus), een van die Twaalf, was nie by die ander toe Jesus aan hulle verskyn het nie.”

 Vir watter rede ookal, was Tomas nie saam met die ander dissipels toe Jesus vir die eerste keer aan hulle verskyn het na Sy opstanding nie.  Dit blyk dat die ander tien dissipels (sonder Tomas en Judas Iskariot) daar was.  Wanneer ons onsself distansieër van God en van ander gelowiges, dan verwyder ons ons beste kans vir die ontvangs van waarheid, hoop en geloof, selfs in die donkerste situasies. Wanneer ons aan onsself oorgelaat is, is dit baie meer waarskynlik dat ons sal afdwaal en toelaat dat die stemme van die wêreld twyfel in ons kwesbare gedagtes en harte sal spreek. God se Woord vertel ons dat ons nie moet ophou om saam byeen te kom nie, soos party se gewoonte is nie, maar ons moet mekaar aanmoedig – des te meer namate julle die oordeelsdag sien nader kom (Hebreërs 10:25).  Is jy negatief en besig om jouself te isoleer van God en van ander gelowiges?  Dit is nie goed om alleen te wees nie.  Gaan terug in aanbidding saam met ander gelowiges sodat jy Jesus ten volle kan ervaar.

Ongeloof kan verdeeldheid veroorsaak. “As ek nie die merke van die spykers in Sy hande sien en my vinger in die merke van die spykers steek en my hand in Sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie.’”  

Dis moeilik om te weet wat Tomas se stemtoon hier was, maar dit klink nie na ‘n positiewe stemtoon nie. Dink aan die toneel: die ander dissipels is oorstelp van blydskap toe hulle hulle opgestane Here gesien het.  Sommige van die legkaart stukke van Jesus se koninkryk begin nou in mekaar pas en daar was ‘n deuslaggewende oomblik vir die ander dissipels.  Hulle is saam deur ‘n aardse hel en terug, en hulle is uiteindelik op die bergtop van geloof… toe Tomas sterk sy ongeloof uitspreek.  Jy kan letterlik voel hoe die atmosfeer verander met Tomas se woorde, en dis presies wat ons doen as ons ander mense se vuur van geloof blus met ons ferm ongeloof.  Verdeeldheid begin.  Verwarring volg.  In plaas daarvan om toekomsgerig te fokus op die koninkryk en die glorie van God, is Jesus se dissipels verdeeld en probeer hulle om een van hulle eie oortuig.  Is jou ongeloof besig om verdeeldheid te saai in die liggaam van Christus?  Laat ons eerder geloof soos die geloof van Abraham demonstreer, wat, “nie in ongeloof begin twyfel aan die belofte van God nie, maar hy is in sy geloof versterk en het aan God die eer gegee.  Hy was ook ten volle daarvan oortuig dat God mag het om te doen wat Hy beloof het.”(Romeine 4:20-21).

Vertraging kan agteruitgang veroorsaak. “Agt dae later was Jesus se dissipels weer bymekaar, en Tomas was by hulle”.

O, wat ‘n week moes dit vir Tomas gewees het – ‘n misrabele week vol twyfel, hartseer, wens, wonder en wag.  As jy al ooit uitgestel het om in geloof te wandel, sal jy weet dat om selfs net een dag te leef met geloofsworsteling, kan soos ‘n ewigheid voel.  Tomas se uistel om te glo het hom beslis ‘n hele week van wroeging gekos, en dit alles kon verhoed gewees het as hy net geglo het sonder om te sien.  Jakobus 1:6 sê dat iemand wat twyfel is soos ‘n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word.  Ons gedagtes, liggame en gees kan vinnig agteruitgaan wanneer ons ongeloof in ons lewens toelaat, en dit kan ons selfs op ‘n pad van vernietiging plaas.  Is jy in ‘n seisoen in jou lewe waar jou uitgestelde geloof besig is om jou lewe uitmekaar te laat val, en besig is om jou te beroof om te leef in die volheid van alles wat God vir jou het?  Onthou Jesus se deurboorde hande en voete; Sy bloed wat vir jou gestort is; die leë graf en sonde en dood wat oorwin is.  Jesus se opstandingskrag is beskikbaar vir dié wat glo. Moenie ‘n dag langer uitstel nie.  Moenie langer twyfel nie, en glo (Johannes 20:27).

Tomas het getwyfel.

Maar o, liewe Jesus.  Selfs al was die deure gesluit, het Jesus die fisiese en Tomas se vlees oorkom om Sy vrede en teenwoordigheid te bring.

Ongeloof het verander in geloof.

Hy het dit gedoen vir Tomas, en Hy kan dit vir jou doen.  Vul jou gedagtes met Sy Waarheid, hardloop tot in Sy teenwoordigheid en gee vandag alles oor aan Hom.  Hy wil jou help om te glo.

“Gelukkig is dié wat nie gesien het nie en tog glo.” – Johannes 20:29

*Kom ons praat:  Het jy al ooit twyfel ervaar wat afstand, verdeeldheid of agteruitgang behels het?  Hoe het God jou gehelp om hierdie situasies te oorkom?

Aan Sy Voete,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 5 Uitdaging:  Skryf die volgende vers op ‘n kaarjie: “Ek glo. Help my in my ongeloof” – Markus 9:24. Plaas hierdie kaartjie op ‘n plek waar jy dit dikwels kan sien as ‘n herinnering om jou twyfel hierdie week aan God oor te gee.

 Week 5 Leesplan

 Week 5 Memoriseervers

Simon was die Seloot. Maar Jesus is die Genesing.

Deur Whitney | Julie 14, 2017

 “Die genade van God wat verlossing bring, het immers aan alle mense verskyn. Dit voed ons op om die goddelose leefwyse en wêreldse begeerlikhede te laat vaar en met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug in die teenswoordige wêreld te lewe, terwyl ons uitsien na die gelukkige dag wat ons verwag. Op daardie dag sal die heerlikheid van ons grote God en Verlosser, Jesus Christus, verskyn. Hy het Homself vir ons as offer gegee om ons van alle ongeregtigheid vry te maak en ons van sonde te reinig, sodat ons sy eie volk kan wees wat ywerig is om die goeie te doen.” – Titus 2:11-14

Weet jy wat is so ongelooflik van die Bybel?

Een oomblik dink jy dat jy besig is om die lewens van die twaalf dissipels te bestudeer, maar elke.liewe.keer as ‘n nuwe karakter op die voorgrond kom, is dit nog ‘n doelbewuste, pragtige blik op die genadige hart van God.

Jesus, U is so wonderlik.

Sally Lloyd-Jones is reg: elke verhaal fluister Sy naam. “Daar is baie verhale in die Bybel, maar al die verhale vertel een groot verhaal. Die verhaal van hoe God Sy kinders liefhet en kom om hulle te red.”

Jesus het gekom om die wêreld te red, maar Hy het dit nie gedoen op ‘n manier wat die wêreld verwag het nie. Soos ons hierdie week ‘n bietjie meer oor Matteus en Simon die Yweraar geleer het, is ek weereens daaraan herinner dat Jesus dinge doen wat so die teenoorgestelde is van al my vleeslike neigings.

As dit van my afgehang het, sou ek definitief die pad met die minste weerstand gekies het: mans met goeie reputasies – min drama en gesog – en ek sou beslis weghardloop van enige iemand of enige iets wat meer kontroversie sou veroorsaak in ‘n toneel wat alreeds polities sensitief is. Per slot van rekening, daar is ‘n wêreld om te red, Jesus, en mense moet inkoop. Kom ons wees eerlik, ek sal wil hê dat die dissipels my moet laat goed lyk. Julle weet, my regkry vir effektiewe koninkryk sukses.

Maar nie Jesus nie.

Jesus het ‘n wêreld om te red, en elke tree langs die pad wou Hy hê ons moet weet dat absoluut niks of niemand bo Sy transformerende mag is nie.

Dit is net wie Hy is. Hy het die moeilike pad vir ons geneem, en dit is vir my so ongelooflik!

Jesus skram nie weg van menslike swakheid, kwellings, moeilike verledes en ernstige verdeeldheid nie. Inteendeel, dit is presies hoekom Hy gekom het. Ons weet alreeds dat Jesus alle soorte mense gebruik – diegene wat jy en ek alreeds afgeskryf het, en dit lyk asof hoe meer onwaarskynlik hulle is, hoe beter.

Dit is een ding om met die oorhaastige, geesdriftige persoonlikheid van Petrus te werk, of die stil, beskeie Andreas, maar ‘n tollenaar en ‘n Seloot? Die Selote was ‘n welbekende Joodse fanatiese Joodse party. Hulle het die Romeine op so ‘n ekstreme manier gehaat dat hulle passie vir Israel en God se wet hulle verander het in geharde moordenaars. Hulle sou nie gehuiwer het om dood te maak of om doodgemaak te word vir die saak nie – selfs tot die punt om hulle eie vrouens en kinders op te offer nie. Ons sal vandag na hierdie metodiek kyk en dink dat dit pure gekheid is. Dit was ‘n passie wat waarlik skeefgedraai het – ‘n altruistiese standpunt wat verdraai is deur sonde en die nastrewing van wêreldse identiteit en mag.

Simon was die Seloot.

Maar Jesus is die Genesing.

Soos die dissipels, wat voor hom gekom het verander is deur met Jesus te wandel, net so het ‘n ontmoeting met Jesus Simon se hart versag en enige misplaaste, roekelose ywer getransformeer in ‘n ongeëwenaarde, gretige passie vir sy Verlosser. Jesus se volgelinge het gekom deur uitnodiging, in plaas van dwang; deur dienende leierskap, in plaas van verworpe selfbevordering. Die manier hoe Jesus die twaalf gekies het en geleer het was ‘n teer en doelgerigte inleiding tot die kontra-kulturele taak wat Hy later vir hulle sou gee.

“Jesus se voorbeeld van dienaarsleierskap maak Hom anders as so baie historiese godsdienstige leiers. Hy was nie ‘n God wat oor sy volgelinge baasgespeel het en vereis het dat hulle Hom volg nie. Hy het ook nie hulle gehoorsaamheid afgedwing deur outoritarisme en vrees nie. Inteendeel, Hy het hulle geroep tot uitmuntende heiligheid en hulle nogtans liefdevol gedien om hulle harte te wen en om hulle die manier te wys hoe om ook ander mense se harte te bereik.” – Sally Clarkson

Jesus sou later vir Simon en die ander vra om uit hulle gemaksone te tree en ywerig te wees om dié mense wat net soos hulle is te bereik…

Diegene wat deur almal gesien word as té ver heen en té gebroke om genees te word.

Diegene wat gesien word as té gewoon en nie waardig om nagejaag te word nie.

Diegene wie se harte ongelooflik hard en koppig geword het.

Diegene wat lyk asof hulle té vas aan hierdie wêreld is om die wêreld se skatte agter te laat.

Jesus het die moeilike pad geneem en Homself gegee juis vir hierdie persone toe Hy die dissipels gekies het, en toe Hy die kruis gekies het.

Hoekom?

“Om ons van alle ongeregtigheid vry te maak en van ons sonde te reining, sodat ons sy eie volk kan wees wat ywerig is om die goeie te doen.”

O Jesus, U het dit vir my gedoen.

Omdat U die Genesing is, laat ek my lewe TOEGEWY aan U leef… GRETIG (gereed en met verwagting!) om te doen wat goed is…

Sodat hulle U kan sien.

*Kom ons praat: Waar roep God jou vandag om gretig te doen wat goed is?

By Sy voete,