Blog

(Week 6 – Vrydag) Laaste Woorde

Deur WhitneyD | Oktober 13, 2017

Gedurende die laaste jaar het ons baie stil oggende langs ‘n reus deurgebring. Hy was nie 2 meter in lengte nie, maar hy het ‘n groot hart gehad. My Kubaanse oupa was vir 70 jaar getroud, het hard gewerk en baie liefgehad. Hy was die patriarg en middelpunt van ons familie en sy dood was ‘n ongelooflike verlies vir ons familie.

Wanneer jy weet dat jou tyd beperk is, is elke oomblik met ‘n wyse man heilig. Jy wil luister. Elke woord is belangrik. Elke gesprek is betekenisvol.

2 Timoteus 4 is Paulus se swanesang – sy laaste brief, geskryf met die wete dat sy lewe binnekort gaan eindig. Paulus het die helfte van die Nuwe Testament geskryf onder die inspirasie van die Heilige Gees, en hierdie is sy finale woorde aan ons, die liggaam van Christus. Soos ek hierdie hoofstuk lees, sien ek Paulus se passie om ‘n duidelike boodskap aan ons te skryf soos ons voort beweeg in geloof.

My liewe susters, die lewe is moeilik. Paulus het dít beter verstaan as wat ons ons kan indink. Hy het elke dag van sy lewe vervolging, openbare vernedering, aanklagte en uiterste teenkanting ervaar, alles vir Christus. Maar deur elke aanval en teenspoed, het een ding konstant gebly in Paulus se lewe: die krag van Christus was groter as enige probleem wat hy in die gesig gestaar het.

Hier is wat Paulus wil hê jy moet weet: God sal jou die krag gee om dít wat hierdie mal wêreld na jou kant toe laat kom, tegemoet te kom. Jy mag teenkanting ervaar, maar God gaan jou innerlike sielskrag en ywer gee. God sal altyd sterk vir jou opkom. In jou swakste oomblikke, sal jou Abba Vader voorsien wat jy nodig het.

Paulus se passie om die Goeie Nuus van die evangelie te verkondig, het nie gekwyn nie. Selfs in die gevangenis het hy voortgegaan om die naam van Jesus te noem en vir mense na die hoop van verlossing te wys. Dit is ons opdrag. Ja, ons lewens mag in onrus wees, maar beproewing bied ‘n platform vir ons om ander te vertel van die Verlosser wie ons oorkombare krag gee. Soos mense na ons lewens kyk, wys ons hoe God ‘n werklikheid is en aan die werk is.

Ja, ons het ‘n vyand. Paulus het dit goed verstaan, maar hy het verstaan dat God se groter doel vir sy lewe was om sterk in die geloof te eindig. Terwyl hy in die tronk gesit het en hierdie brief geskryf het, was sy vertroue volkome in sy Verlosser geplaas. ‘n Leeu kan brul, maar hy kan nie jou siel verslind nie. Jy is ten volle beskerm deur die God wat elke tree van jou reis saam met jou wandel, totdat Hy jou na die hemel toe neem.

As ‘n kind het ek na ‘n klein Spaanse kerk gegaan met my oupa. My reus het my elke Sondag opgetel, en ek het stil langs hom gesit en na die preek geluister. Elke erediens het geeindig met ‘n doksologie – ‘n woord van lofprysing aan God. Ons het die naam van God hoog gelig op ons lippe, en dan by die deure van die kerk met vreugde in ons harte uitgeloop. Ons opdrag is om vir God se glorie te leef in ons huise, by ons werkplekke en in ons gemeenskap.

Paulus se finale uitdaging aan ons met lof:

Die Here sal my red van elke onheil en my behoue in sy hemelse koninkryk bring.  Aan Hom kom die eer toe tot in alle ewigheid! Amen.

Paulus het teenstanding vanuit ‘n posisie van oorwinning ervaar, omdat hy ten volle vertrou het in sy Verlosser.  My susters, ons roeping is om die Een te loof wat ons reeds verlos het en voortgaan om ons te beskerm en te voorsien vir ons elke behoefte. God se kragtige teenwoordigheid sal jou nooit verlaat nie, en Hy het ‘n groter doel vir watter probleem jy ookal vandag mag ervaar.

Mag ons, soos Paulus, ons lewens leef tot die eer van God tot met ons finale asemteug. Mag ons laaste woorde spreek van God se getrouheid.

Hou die geloof

Lyli

_______________________________________________

Sluit by ons aan vir ons volgende studie: Filippense

Die studie begin op 30 Oktober

_______________________________________________

Stel jy belang om te help met vertaling, of om ons te help om vrouens te bereik in ander lande in hul moedertaal? Los ‘n boodskap by die kommentaar en sê in watter taal jy belangstel! Ons het altyd meer vertalers nodig en ook vrouens wat ‘n gawe het in grafiese werk, tegnologie, mentorskap… in AL ons tale. Ons wil graag saam met jou werk en meer vrouens bereik met God se Woord en Bybelstudie materiaal in 2017!

 

Advertisements

God se Woord vir die Lewe se Seisoene

Deur WhitneyD | Oktober 11, 2017 | 1 & 2 Timoteus

Maar jy, bly by wat jy geleer het en wat jy vas glo. Jy weet tog wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af die heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. – 2 Timoteus 3:14-15

Hierdie woorde is uit die hart van God, my kind, en dit is vir jou.

Van die tyd toe jy ‘n pasgebore babatjie was – in die vroeë nagure toe net jy en ek wakker was – het jy die woorde gehoor wat Hy gespreek het, gefluister in jou klein ontroosbare oor. Hoe het ek gebid dat die Gees Sy woorde sal gebruik om bonatuurlike vrede en rus te bring tydens daardie slapelose nagte wat jare geword het. En Hy het.

Soos jy gegroei het, tussen soete giggels en mors van melk en troeteling op die bank en speel met mamma, het jy Sy stem in die oggend gehoor – ons Woord van die dag. Die Woord wat ons gedra het en geleer het in die besige kleuterdae, dra en leer ons steeds vandag.

Jy het Sy Heilige woorde gehoor terwyl jy onderstebo van die bank afgehang het gedurende ons familie aanbidding; daardie dae toe jy gesukkel het om stil te sit en ek gedink het jy sal nooit jou besige hande kan stilhou nie. En net toe dit gelyk het asof dit alles tevergeefs was, het jy skielik regop gesit, net lank genoeg om ‘n waarheid tot ons gesprek by te dra – ‘n genadeteken van God dat Hy aan die werk was in klein harte, selfs toe ons dit nie kon sien nie. Daar was genadetekens wat ons herinner het om voort te gaan in Sy Woord; om getrou in die wagproses te wees.

Tussen borde wat klingel, stemme wat kompeteer, die deurklokkie wat lui en huiswerk wat wag, het ons rondom ons gehawende tafel gesit en deur die moeilike goed gestoei. Wanneer stemme van buite harder word, word Sy woorde soeter. Wanneer vrae opkom, hou Sy woorde die antwoorde. Wanneer die nuus slegter word, is Sy woorde ons toevlug. Deur die krag van Sy Gees, gee Sy woorde vir ons insig, medelye en ‘n groter begrip van hoe om te leef en te skyn in ‘n wêreld wat Hom nie ken nie. Ons het geleer dat ons soos vreemdelinge in ‘n vreemde land mag voel, maar met Sy gedagtes en Sy hart geweef deur die bladsye voor ons, is ons nooit alleen nie.  

“Verkondig die woord; hou daarmee vol, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, bemoedig deur met alle geduld onderrig te gee.” – 2 Timoteus 4:2

Voordat jou voete die vloer kon raak, het ek jou arm gekielie in die kerkbank terwyl die Woord gepreek is. In kore en van die kansel af het Sy geïnspireerde woorde ons opgehef, oortuig, bemoedig, gekorrigeer en ‘n hoop gegee wat nie van hierdie wêreld is nie. En wanneer jy die warm trane sien wat saggies teen my wang afvloei? Ek is eenvoudig oorweldig deur Jesus, my liewe kind. So berouvol oor my sonde. So ootmoedig deur Sy genade. So dankbaar vir die kruis. Sy woorde bring ons na hierdie plek. Hulle bring ons na Hom.

Die tyd is hier, my kind. Dit is nou tyd vir jou om hierdie Boek vir jouself oop te maak.

“want daar sal ‘n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaarmaak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend.” – 2 Timoteus 4:3-4  

Week daagliks in Sy waarheid. Drink daagliks Sy teenwoordigheid in. Deur hierdie kosbare bladsye, leer die Een ken wat dit alles vir jou gegee het, en moet dan nooit, ooit stop om Hom beter te wil leer ken en Hom meer lief te hê nie. Ander sal van Sy woorde af wegdraai, tydelike passies volg, in plaas daarvan om blywende vryheid in Hom te vind. Maar jy – staan ferm in hierdie gesonde leer. Versteek dit in jou hart en moenie daarvan wegdraai nie. Dit is jou lewenslyn – ‘n vaste fondament in moeilike tye, en jou roeping om te volhard totdat jou geloof sig gemaak word.

Jou Bybel is nie bedoel om op ‘n rak gehou te word nie, maar bedoel om jou reguit na die Vader toe te lei.

In Gees en in waarheid, gee Hy ons alles wat ons nodig het.

Hardloop na Hom.

 Ken Hom.

 Aanbid Hom.

 Hou vas aan Hom.

En neem dan jou kruis op en volg Hom…

“Maar bly jy in alle omstandighede nugter, verdra lyding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, voer al die pligte van jou bediening uit.” – 2 Timoteus 4:5  

By Sy voete,

 

 _______________________________________________

Stel jy belang om te help met vertaling, of om ons te help om vrouens te bereik in ander lande in hul moedertaal? Los ‘n boodskap by die kommentaar en sê in watter taal jy belangstel! Ons het altyd meer vertalers nodig en ook vrouens wat ‘n gawe het in grafiese werk, tegnologie, mentorskap… in AL ons tale. Ons wil graag saam met jou werk en meer vrouens bereik met God se Woord en Bybelstudie materiaal in 2017!

 

 

Moenie  deur Goddeloosheid Beïnvloed Word Nie

deur Jen Thorn | Oktober 9, 2017 | 1 & 2 Tmoteus

Het jy al ooit gesien dat mense wat begin om baie tyd saam deur te bring, dikwels begin om dieselfde maniere van spraak, mannerismes en uitdrukkings te deel?

Hulle sal selfs begin om op dieselfde manier te lag. Mense het die vermoë om dié rondom hulle te beïnvloed, veral diegene met wie hulle nabye kontak het. Somtyds is dit goed, en somtyds is dit nie ter sake nie. Maar somtyds is daar mense wat ons moet vermy omdat hulle invloed geestelik gevaarlik is.

Voordat ons verder gaan, wil ek ‘n verwarrende frase bespreek. Sommige van ons mag dalk verward raak deur die frase, “in die laaste dae.” Dit kan klink of dit ‘n verwysing is na ‘n tyd in die verre toekoms. Maar in die Nuwe Testament beteken die “laaste dae” na die tyd tussen Christus se opstanding en Sy tweede koms. Ons is in die laaste dae van God se versoeningswerk.

Dus verwys Paulus na nou. Nou, in die kerk vandag, is daar mense wat sê dat hulle gelowiges is, maar hulle is nie, en hulle bewys uiteindelik dat hulle net oppervlakkig gelowig is. Selfs Paulus het hierdie mense teëgekom. Hulle het ongoddelike gelowe, gesindhede en gedrag in die kerk ingebring. Kom ons kyk na een van die sleutelkenmerke wat dikwels in sulke mense gevind word.

Die eerste een wat genoem word, is dat sommige van die mense in Timoteus se gemeente selfsugtig was. Wanneer jy self die middelpunt van jou lewe is, dan maak ‘n hele klomp ander sondes woning in jou hart. Selfsugtigheid kan geldgierigheid, grootpraterigheid en verwaandheid bring (v 2). Selfsugtigheid veroorsaak dat mense beledigend en harteloos kan wees (v 3), met min of geen ontsag vir ander nie.

Maar die slegste is dat daar ‘n uiterlike skyn van godsdiens is (v 5). Hulle weet wat die regte dinge is om te sê op ‘n Sondag of in ‘n groep van Christene. Hulle vou hulself toe in ‘n kleed van goddelikheid, maar onder dit is daar verrotting. Hulle sê vinnig ander sleg, skinder en kritiseer. Daar is ‘n tekort aan selfbeheer in hulle spraak en in hulle gedrag. En in die meeste gevalle, is hulle nie oortuig dat wat hulle doen, verkeerd is nie.

Paulus vertel vir Timoteus en vir ons dat ons nie met hierdie soorte mense moet assosieër nie. Maar kom ons maak seker dat ons verstaan wat Paulus NIE sê nie. Hy sê NIE dat ons ongoddelike mense buite die kerk moet vermy nie. Jesus het saam met sommige van die slegste sondaars geëet en tyd deurgebring. Hy het liefde en welwillendheid aan hulle bewys, hy het sonde, “sonde” genoem, maar altyd gewys na vergifnis. Ons moet in die wêreld wees, maar nie van die wêreld nie. Dit beteken dat ons met die nie-Christene rondom ons sal en moet assosieër, sodat ons hulle kan liefhê, en hulle die genade bied wat God in Christus aanbied.

Wat Paulus wel sê, is dat ons versigtig moet wees om te assosieër met diegene wat hulleself “Christene” noem, maar wie se lewens die Woord van God weerspreek, en ‘n bespotting van Sy Woord maak deur dít wat God sonde noem, te ignoreer.

Vir jou en my beteken dit dat ons sterk moet wees. Ons moet sterk wees in wat ons glo en hoekom ons dit glo. Ons moet sterk wees in ons oortuigings oor wat reg en verkeerd is; oor wat aanvaarbaar is en wat nie. Ons moet sterk wees sodat ons kan opstaan vir waarheid en goedheid. Ons moet sterk wees sodat ons ander kan beïnvloed, in plaas daarvan dat ons deur ongoddelike gedrag beïnvloed word. Dit alles beteken dat ons sterk in die Here moet wees, want dit is die enigste manier hoe ons die invloed van ongoddelikheid kan weerstaan.

Kyk Na Jesus,

 

 

 

 

 

 

 

Week 6 Uitdaging: Ondersoek jouself eerlik en antwoord hierdie vrae: In watter areas van jou lewe is jy geneig om op ‘n ongoddelike manier beïnvloed te word? Wie of wat beïnvloed jou en hoe kan jy daardie invloed weerstaan? Wie of wat beïnvloed jou op ‘n goddelike wyse? Hoe kan jy meer goddelike invloed in jou lewe vind?

Week 6 Leesplan

 Week 6 Memoriseervers

 

 _______________________________________________

Stel jy belang om te help met vertaling, of om ons te help om vrouens te bereik in ander lande in hul moedertaal? Los ‘n boodskap by die kommentaar en sê in watter taal jy belangstel! Ons het altyd meer vertalers nodig en ook vrouens wat ‘n gawe het in grafiese werk, tegnologie, mentorskap… in AL ons tale. Ons wil graag saam met jou werk en meer vrouens bereik met God se Woord en Bybelstudie materiaal in 2017!

 

Spreek Lewe

Deur WhitneyD | Oktober 6, 2017 | 1 & 2 Timoteus


Dit voel asof my huis deesdae gons van konstante geraas. Of dit is van die loutere volume van ses mense wat permanent interaksie het, die energie van veelvoudige tieners, ons voordeur wat konstant oop en toe gaan om ‘n gereelde vloei van die omgewing se kinders te verwelkom, of dit is borde wat klingel of musiek wat speel, of voetbal ondersteuners wat juig… die hoeveelheid gesprekke en volume wat op ‘n daaglikse basis deur hierdie plek vloei is ongelooflik.

Baie keer doen ons dit reg (en ons het baie pret in die proses).

Maar somtyds doen ons dit nie reg nie. Persoonlike verwagtinge en opinies kom op die voorgrond. Ons is geneig om onsself te oortuig van halfwaarhede wat ons persoonlike agendas bevorder. Die sondige uitvloei van ons harte kom uit ons monde uit voordat ons ‘n kans het om die woorde wat ons wens ons nooit gesê het nie, te filter of te stop.

In hierdie huis is ons lief vir Jesus.

Elke enkele een van ons. En ons het mekaar innig lief. Maar ons is ‘n passievolle klomp, en dit is ‘n daaglikse stryd om rustiger te word, ons gedagtes vas te vang, ons woorde versigtig op te weeg en enige selfsugtige en sondige motiewe te vervang met die inhoud en toon van die Vrug van die Gees.

Is dit vir jou ook so?

As ons sukkel om nederig en saggeaard te bly en om God se Woord uit te leef as gelowiges in ons eie huise en kerke, hoe meer van ‘n uitdaging is dit om sterk te staan in ‘n wêreld wat die einste God wat ons dien, sterk opponeer?

Kultuur sal ons verlei om God se waarheid op te gee. Dit sal ons aandag aflei met ‘n duisend verskillende politiese, sosiale en persoonlike wêreldse agendas. As ons nie op ons hoede is en gegrond is in die Woord nie, sal ons geleenthede mis om sout en lig in die donkerte te wees, omdat ons onsself toegelaat het om té diep in die huidige dwase strydvrae ingetrek te word.

[Ek wed jy kan ‘n paar dwase strydvrae opnoem wat jou lewe selfs hierdie week beïnvloed het.]

Die vraag is nie of ons dit sal teëkom nie. Dit is hoe ons reageer wanneer ons strydvrae teëkom, wat die potensiaal het om óf groter verdeeldheid te veroorsaak, óf die liefde van Jesus te skyn in die donkerste plekke.

“Moet jou nie met dwase en sinlose strydvrae inlaat nie, want jy weet tog dat dit net rusies veroorsaak. ‘n Dienaar van die Here moenie rusie maak nie. Inteendeel, hy moet vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om ander te leer en iemand wat onreg kan dra. Met vriendelikheid moet hy teenstaanders teregwys.…”  – 2 Timoteus 2:23-25

Daar is ‘n tyd om te praat. Maar wanneer ons praat, kom ons maak seker dat ons lewe spreek…

Versprei welwillendheid.

Onderrig die waarheid.

Verdra geduldig.

Korrigeer sagkens.

“Dit kan wees dat God hulle bekeer en hulle tot insig van die waarheid bring…” (v. 26)

En as jy nie verseker is dat jy met welwillendheid, waarheid, geduld en sagtheid kan praat nie? Vriendin, dan is jy dalk nie gereed om die by die gesprek aan te sluit nie.

Vee daardie sms boodskap uit.

Moenie daardie kommentaar plaas nie.

Tree weg van die geraas.

Moet nog nie daardie vergadering aanvra nie.

In plaas daarvan, rus in daardie stil plek waar jy en Jesus ontmoet. Open God se Woord en nooi Hom om lewe en genesing en waarheid en heiligheid te spreek in die growwe plekke. Bely sondige trots en woorde wat nie reg gesê is nie. Vra vir God se wysheid om mensgemaakte wysheid te vervang, en vra vir ‘n ware, Geesgeleide hartsverandering. Die Een wat jou roep is getrou, en Hy sal jou voorberei om die waarheid in liefde te spreek wanneer die tyd reg is.

Kom ons praat: In watter omstandighede vind jy dit die moeilikste om vandag se verse uit te leef? Ons span sal geëerd wees om vandag vir jou te bid…

By Sy voete,

_______________________________________________

Stel jy belang om te help met vertaling, of om ons te help om vrouens te bereik in ander lande in hul moedertaal? Los ‘n boodskap by die kommentaar en sê in watter taal jy belangstel! Ons het altyd meer vertalers nodig en ook vrouens wat ‘n gawe het in grafiese werk, tegnologie, mentorskap… in AL ons tale. Ons wil graag saam met jou werk en meer vrouens bereik met God se Woord en Bybelstudie materiaal in 2017!

 

 

 

 

Die Woord Van God Is Nie Gebonde Nie.

Deur WhitneyD | Oktober 4, 2017 | 1 & 2 Timoteus

Ek het hierdie laaste paar weke deur vier lande gereis met my man en vyf klein kinders, en ek kan die uitputting aan my liggaam voel. Toe ons uiteindelik in Oos Asië arriveer, het ons vriende en spanlede angstig op ons gewag. Dit was laat, ons het vir vyftien ure gevlieg en ek was desperaat om by ons hotelkamer uit te kom. Ek kon nie wag om onder die komberse van ‘n gemaklike bed in te kruip nie, en om verfris te word vir die lang dae van bediening wat voorgelê het.

Ons het as ‘n familie deur die gange van die bekende lughawe geloop en by die immigrasie agent aangekom, vol vertroue dat alles seepglad sal verloop en dat ons baie vinnig op pad na daardie gemaklike bed gaan wees.

Maar die agent het ons groot familie een kyk gegee en dit het duidelik geword dat hy nie dieselfde opgewondenheid oor ons aankoms gehad het nie. Om die waarheid te sê, hy het geen tyd verspeel om maniere te probeer vind om ons te keer om die land binne te gaan nie.

Dit was nie al nie.

Terwyl ons drie dae vantevore deur ‘n ander land gereis het, het iemand in ons gehuurde motor ingebreek en al ons bagasie – insluitende ons paspoorte – gesteel! Omdat ons tydelike paspoorte nie die nodige visas ingehad het nie, was ons enigste opsie om Oos Asië vir minder as 72 uur binne te gaan met geldige vertrek reisplanne. Dit het ons gehad. Die probleem het gekom toe die immigrasie beampte besef het dat ons ‘n twee ure stop in ‘n ander stad sou hê op ons terugreis. Ons was steeds binne die 72 uur tydperk, maar dit het hulle nie oortuig nie. Nadat ons vir twee ure gewag het, het die agent ons toegang geweier en sekuriteitsbeamptes het ons hele familie terugvergesel na dieselfde vliegtuig waarmee ons gearriveer het. Ons was totaal platgeslaan dat ons nie toegang kon verkry om die bediening wat ons beplan het, te volvoer nie.

Om te sê dat ek ontsteld en teleugesteld was, sal ‘n onvoeldoende beskrywing wees. Met ‘n gebroke hart – omring deur ons kinders wat in trane was – het ek aan my man gesê, “Hoekom kom ons hiernatoe en hoekom gee ons so baie van ons lewens aan hierdie mense?”

Ek sal vir die res van my lewe nooit vergeet hoe hy geantwoord het nie.

“Dit is presies hoekom ons kom en soveel van ons lewens toewy. Hulle het Jesus nodig. Hulle moet die evangelie hoor!”

My hart het in my skoene gesak, en ek het geweet dat ek vergifnis moet vra. “O Jesus, vergewe my en breek hierdie selfsugtige hart vir diegene wat desperaat vir U Woord is!”

Liewe susters, mense is desperaat vir God se Woord. Hulle is desperaat vir Jesus om te kom en hulle te verander! Daar sal nooit ‘n ontbering in ons lewens wees wat naby kan kom aan die opoffering wat Jesus gemaak het vir ons ewigheid nie.

“As ons saam met Hom gesterf het, sal ons ook saam met Hom lewe;

as ons in die geloof volhard, sal ons saam met Hom regeer;

as ons Hom verloën, sal Hy ons ook verloën;

as ons ontrou is – Hy bly getrou:

Hy kan Homself nie verloën nie.”

Paulus het die betekenis van sy woorde verstaan. Hy was dood in sy sondes toe hy wonderbaarlik sy Verlosser op die pad na Damaskus ontmoet het. Hy het geweet wat dit was om dood te wees en om nou met Hom te leef, en hy het daardie ewigheidserskeptief uitgeleef. Hy het ongelooflik gely ter wille van die evangelie.

Ons het daardie selfde geleentheid om ook vandag daardie ewigheidsperspektief uit te leef, want Sy Woord is nie geboei nie! Dit is lewe vir dié wat sterwend is en dit is lewe vir ons wat ly ter wille van hulle wat nog gered moet word

“Daarom verdra ek alles ter wille van die uitverkorenes, sodat ook hulle die verlossing, wat daar in Christus Jesus is, en die ewige heerlikheid kan ontvang.” – 2 Timoteus 2:10

Het jy ontberinge gehad ter wille van die evangelie? Het die ontberinge jou met tye uitgeput, teleurgesteld of gefrustreerd laat voel? Eerstens wil ek net sê dat ek waarlik jammer is, vriendin. Ek wens ek kon daar wees om in jou oë te kyk en jou vas te hou terwyl ons saam in hierdie sendingsopdrag wandel. Maar hoofsaaklik, wil ek jou bemoedig dat wát jy doen om God se Woord bekend te maak aan jou buurman, jou vriende en aan die vrouens wat God strategies in jou lewe geplaas het, geen klein taak is nie. God se Woord is nie geboei nie, en dit gaan voort om die ewigheid in die harte van hierdie vrouens te beïnvloed. Bly bemoedig, suster. Laat ons alle dinge verduur vir dié wat Hy gekies het, en laat ons nie ons visie van die ewigheid verloor nie.

Deur Sy genade,

Cherice

_______________________________________

Stel jy belang om te help met vertaling, of om ons te help om vrouens te bereik in ander lande in hul moedertaal? Los ‘n boodskap by die kommentaar en sê in watter taal jy belangstel! Ons het altyd meer vertalers nodig en ook vrouens wat ‘n gawe het in grafiese werk, tegnologie, mentorskap… in AL ons tale. Ons wil graag saam met jou werk en meer vrouens bereik met God se Woord en Bybelstudie materiaal in 2017!  Indien julle belangstel stuur vir ons ‘n epos by liefgodgrootliks@gmail.com

 

Jy Loop Net Soos Jou Pa.

Deur Angela | Oktober 2, 2017 | 1 & 2 Timoteus

Jy praat met jou hande, net soos jou ma.

Jy lag net soos jou ouma.

Jy loop net soos jou pa.

Het jy al ooit gehoor dat iemand so iets sê? Ons almal het eienskappe wat in ons families oorgedra word, of iets wat eenvoudig gedoen word omdat ons ander naboots. Hierdie eienskappe dien as ‘n aanmaning dat ons daaglikse aksies beleggings is in die volgende generasie, selfs al voel ons dae doodgewoon. Paulus weef hierdie waarheid deur die eerste hoofstuk van sy tweede brief aan Timoteus.

Aan Timoteus, my geliefde seun (v2)

Ek dank God, wat ek net soos my voorouers met ‘n skoon gewete dien, wanneer ek onophoudelik dag en nag in my gebede aan jou dink. (v3)

Ek dink ook aan jou opregte geloof wat al in jou ouma Loïs en in jou ma Eunice was, en wat, daarvan is ek oortuig, ook in jou is. (v5)

Paulus sien Timoteus as ‘n geestelike kind, en in die brief gee hy Godgegewe wysheid en aanmoediging aan hom. Paulus herken ook dat die lyn van geloof nie met hom begin het nie, dus gee hy erkenning aan dié persone wat God voor hom gedien het. Paulus se lof rus op Timoteus se ma en ouma. Of jy ‘n moeder met kinders in jou huis is, of ‘n geestelike moeder vir die gemeenskap rondom jou is, bid ek dat jy bemoedig sal word deur Paulus se woorde. Sien jy dat hy nie Timoteus se vermoë om vinnig ‘n dankiekaartjie te stuur beklemtoon nie, en ook nie die manier hoe hy altyd sy wasgoed in sy wasgoedmandjie sit nie? Hy wys ook nie op Timoteus se maniere of sy gebalanseerde organiese maaltye nie (ek kan so vasgevang word in hierdie daaglikse bekommernisse). Paulus loof net Timoteus se geloof en komplimenteer die vrouens wat daardie geloof aan Timoteus gedemonstreer het. As vrouens, kom ons maak dit ons hoogste prioriteit om vir die volgende generasie ‘n fondasie te lê van volle vertroue in ons God.

Om terug te keer na die hoofpunt, Paulus het hierdie tema beklemtoon: gee en ontvang van een generasie na die ander.

As ek Timoteus was, sou ek op hierdie oomblik my hand opgelig het om hom te onderbreek.

“Ek weet dat jy dink ek is getrou, Paulus, maar ek worstel met vrees. Jy is in die gevangenis. My dae mag dalk ook getel wees. Is jy waarlik oortuig van al hierdie dinge?”

Op dieselfde wyse wat geloof en lofprysing van ons ouer generasies oorgedra is, het sondige eienskappe ook deur die familie gevloei. Ons is almal gebroke mense. Ons beste pogings is steeds bevlek met die vlekke van waar ons tekortgekom het. Miskien verstaan ek Timoteus, want ek is geneig tot bekommernis en vrees. Ek kan telke voorbeelde uit my kinderjare noem waar ek gebroei het oor dinge wat ver bo my ouderdom of begrip was.

As hierdie brief aan my gerig was, sou ek Paulus gestop het by “dat jy die genadegawe wat God jou gegee het toe ek jou die hande opgelê het, soos ‘n vuur weer moet aanblaas.” (v6)  en aangedring het op ‘n klein vlam wat net sigbaar was as iemand waarlik daarna soek. Paulus, ek sal daaraan dink om my gawes te gebruik, maar slegs as ek dit op die agtergrond kan gebruik, op ‘n manier wat min aandag trek en selfs minder kritiek ontlok. Paulus, as jy waarlik my verlede en my vatbaarheid ken, dan sal jy weet dat die kleinste vlam waarlik al is wat ek kan hanteer.

“Terwyl ons praat van wat die vorige generasies oorgedra het, moet jy weet dat ek ook groot hoeveelhede vrees ontvang het. Ek is van nature te bekommerd, te angstig, te skugter om so dapper vir die evangelie te wees.”

Ek weet nie of dit Timoteus se antwoord was nie, maar as dit was, stop Paulus die redenasie. Ek weet slegs dat dit vandag my reaksie is, maar Paulus maak my argumente stil met sewe kragtige woorde.

Die Gees wat God ons gegee het – sewe woorde, sewe eenvoudige woorde, in sterk kontras met die openingsherhaling van hierdie brief.

Die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. (v7)

Ons het almal die vlek van sonde van ons voorouers geërf. Dit is die slegte probleem van menslikheid waaarvan niemand kan ontvlug nie. Die Gees wat God ons gegee het – Hy het eers vir ons Jesus gegee as die offerande vir wat ons vlees en sonde verdien het, sodat ons bevryding kan ervaar. Die Gees wat God ons gegee het – die Heilige Gees leef elke dag in ons met die krag om dít wat ons vlees geërf het, te oorkom. Die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing.  Die wonde wat van jou familie af oorgedra is; die pyn wat jy nog altyd gedra het, die sonde waartoe jy die meeste geneig is – geen een van hierdie het die laaste woord nie.

Wat jy geërf het van die vlees is oorkom deur wat God vir jou gegee het deur Sy Gees.

Ons het ‘n nuwe gees, en ek bid dat wanneer mense sien dat ek in krag, liefde en selfbeheersing wandel, hulle sal sê, “Sy loop net soos haar Vader.”

Lindsay

Week 5 Uitdaging: Elke dag hierdie week maak opsetlike tyd om die saad van geloof te saai in die volgende geslag.

Week 5 Leesplan

 Week 5 Memoriseervers

________________________________________

Stel jy belang om te help met vertaling, of om ons te help om vrouens te bereik in ander lande in hul moedertaal? Los ‘n boodskap by die kommentaar en sê in watter taal jy belangstel! Ons het altyd meer vertalers nodig en ook vrouens wat ‘n gawe het in grafiese werk, tegnologie, mentorskap… in AL ons tale. Ons wil graag saam met jou werk en meer vrouens bereik met God se Woord en Bybelstudie materiaal in 2017!

 

 

 

 

 

Die Belangrikheid Van Ons Karakter En Gedrag

Deur Jen | September 15, 2017 | 1 & 2 Timoteus

Toe Paulus vir Timoteus agtergelaat het as ‘n predikant in die kerk in Efese, was die jong man geforseer om moeilike sake te hanteer wat onder die mense van God ontstaan het. En al het Paulus beplan om hom vinnig te kom besoek, was sy hart so swaar vir die mense van hierdie kerk, dat hy alles neergeskryf het en aan Timoteus gestuur het as ‘n brief.

‘n Deel van Paulus se kommer was hoe hierdie mense hulself gehandhaaf het as die kerk. Christelike karakter en optrede was vir Paulus belangrik. Maar het jy al ooit gewonder hoekom dit so belangrik is? Is dit regtig so belangrik om ‘n klomp reëls te volg?

Ongeag of ons vir Jesus volg of die wêreld volg, ons moet reëls nakom en ‘n sekere standaard van lewe volg. Moord, diefstal, leuens, kullery en verskillende tipes mishandeling is universeel onaanvaarbaar. Maar vir die wêreld is dit onaanvaarbaar, want dit veroorsaak chaos en dit versteur die vreedsame lewe waarna mense smag. Baie van die wêreld se denke word gedryf deur selfliefde. Dit is nie noodwendig ‘n slegte ding nie, maar dit is nie die beste ding nie.

As Christene het ons gedragsreëls waaraan ons moet voldoen – nie oor wat ons uit dit kan kry nie – maar oor wie God is en wie ons as Sy mense is.

Wanneer God ons beveel om nie te steel nie, maar goedgunstiglik met ander te deel, is dit omdat Hy ‘n goedgunstige God is wat nooit vat wat nie Syne is nie. Wanneer God ons vra om opofferend lief te hê, of ten volle te vergewe, is dit omdat dit is wat Hy doen. Wat God doen, vloei uit Wie Hy is. En wanneer God ons roep om heilig te leef, is dit nie net omdat Hy heilig is nie, maar omdat ons nou Sy heilige mense is, skoongewas en geregtig verklaar voor God, deur die werk van Sy Seun, Jesus. Ons was vroeër mense wat deur selfsug gedryf is. Nou is ons gered om mense te wees wat gedryf word deur liefde vir God en ander. Die roeping om reg te leef volgens God se standaarde, is ‘n roeping tot godsvrug. Godsvrug is om soos God te wees. Ons word geroep om die God wat ons gered het, wat vir ons sorg, ons hoor en ons verander, te reflekteer.

Uiteindelik word ware godsvrug gesien in Jesus. Hy is die “misterie van godsvrug”, want Hy was eers verborge, maar nou het Hy vlees geword en is Hy godsvrug verpersoonlik, en Sy godsvrug word oorgedra aan ons. Dit is wat ons aanneemlik maak vir God. En dit is hierdie aanneemlikheid wat ons die vryheid gee om ons Here te gehoorsaam.

As Christene en as die Kerk moet ons op so ‘n manier optree wat ons veranderde harte, ons dankbaarheid vir ons redding en ons liefde vir die Een wat vir ons gesterf het, wys.

Kyk na Jesus,

 

 

 

 

 

 

_________________________

Vriende.

Ek en Jerine is deur Love God Greatly genooi om na Dallas, VSA te kom vir opleiding vanaf die 20ste September tot die 27 September 2017. Hierdie opleiding word geborg en soos julle weet is ons studiemateriaal gratis, en wil ons borge graag weet wat dit vir mense beteken om hierdie studies in hulle eie tale te hê, en hoe hierdie studies lewens verander. Ons kom met ‘n versoek en wil graag van julle weet hoe hierdie studies julle lewens verander het, en wat dit vir julle beteken om hierdie studies in Afrikaans te kan doen. Julle kan ‘n boodskap hieronder los of vir ons ‘n privaat boodskap stuur by liefgodgrootliks@gmail.com. Dit hoef nie lank te wees nie. Selfs twee of drie sinne sal baie beteken.

Ons wil ook net vir julle in kennis stel dat daar vir die twee weke wat ons weg is nie ‘n blog gaan wees nie, ons gaan nie die tyd hê om die blogs te vertaal nie. Julle kan die Engelse blogs gaan lees by https://lovegodgreatly.com/lgg-blog/

Liefde Velia en Jerine.