Blog

WEEK 2 Alfa en Omega

Deur WhitneyD | Desember 11, 2017

Ek is die Alfa en die Omega,” sê die Here God, Hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Openbaring 1:8

Alfa is die eerste letter van die Griekse alfabet en Omega is die laaste. Jesus is die begin en die einde. Sy omvang is nie die lengte van Sy lewe op aarde nie. Hy was in die begin daar met God ​​en sal vir altyd met Hom regeer.

God is tydloos en Sy krag is onbeperk. Alles begin met God en sal op een of ander manier met Hom eindig. Ons menslike perspektiewe is beperk. Ons kan nie die wydte en breedte van Sy tyd verstaan ​​nie, maar ons kan getuig van Sy gesag oor tyd deur Sy openbarings van oneindige krag en wysheid.

God, dankie dat U die verlede, die huidige en die ewige is. Ons weet dat U nooit eindig nie en U ons nooit verlaat nie. U is die enigste iets wat konstant is in ons lewens; U is die enigste iets wat konstant is buite ons lewens. En ons loof U vir U onbeperkte teenwoordigheid!

Week 2 – Uitdaging: Skryf spesifieke voorbeelde in jou joernaal van God se getrouheid in elke seisoen van jou lewe – vanaf jou kinderjare en jong volwasse jare, en elke dekade daarna. Spandeer hierdie week tyd en dank God dat Hy voorheen, nou en vir altyd daarna jou vaste fondament is. 

Week 2 – Leesplan 

Week 2 – Memoriseervers

 

Advertisements

Wees Baie Bly

Deur WhitneyD | Desember, 8, 2017 | Sy Naam Is

Jesus is in Betlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom 2en gevra: “Waar is Hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan Hom hulde te bewys.”

Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. 11Hulle het in die huis ingegaan en die Kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien, en hulle het gekniel en aan Hom hulde bewys. Daarna het hulle hulle reissakke oopgemaak en vir Hom geskenke uitgehaal: goud, wierook en mirre.  Matteus 2: 1-2,10-11

Die wyse manne het ‘n ster sien opkom en op ‘n sekere plek sien hang. Miskien was hulle vir ‘n klein rukkie verwonderd, of miskien het hulle vir ‘n lang tyd gestaar en weggeskram. Ons weet nie alles nie. Hulle het ook nie alles geweet nie, want ons sien dat hulle moes stop vir aanwysings.

Miskien was hulle langs die pad skepties, of miskien het hulle die hele dag met danksegging gebid. Ons weet nie. Ons weet dat hulle gesien het dat God aan die werk was, en dat hulle geglo het en uiteindelik Sy leiding gevolg het. En ons weet dat, omdat hulle Sy leiding gevolg het, daar verwerkliking gekom het, want toe hulle Jesus sien, is alle onsekerheid weggeneem.

God is die Skepper en Bewaarder van die sterre. Net God kan een uit die hemel haal en dit enige plek plaas waar Hy wil. En net God kan mense dra van ‘n tekort aan duidelikheid, tot vreugde in Sy bevestiging dat hulle nie al die inligting nodig gehad het om die bestemming te bereik nie!

Liewe Here, help ons om ons vrese en huiwerings aan U oor te gee. Ons het U ster nodig om ons te herinner dat U altyd U beloftes nakom. Enigiets wat ons van ons Bewaarder weerhou, moet by U voete gelaat word. Ons wil jubel in ons bestemming met die Skepper van die hele skepping!

 

 

 

‘n Baken van Hoop

deur WhitneyD | Desember 7, 2017 | Sy Naam Is

En dit het vir ons die boodskap van die profete nog meer bevestig. Hierdie boodskap is soos ‘n lamp wat in ‘n donker plek skyn. Julle sal goed doen as julle in sy lig bly totdat die dag aanbreek en die môrester opkom in julle harte. 2 Petrus 1:19

 Die Bybel is nie ‘n versameling sprokies of ‘n vertelling van die skepping nie. Die Bybel is God se Skepping wat deur mense uitgeasem is. God het mense as penne gebruik om op die geskiedenis van die mens te skryf en om Sy kinders te verseël met ‘n liefdesbrief van ‘n ewige toekoms.

Totdat ons ewige toekoms bewaarheid word, is Jesus ons Môrester, om ons behoefte aan Hom aan die lig te bring. Hy ontwaak ons ​​uit die dood en verlig die pad wat na Hom toe lei.

Heilige Vader, dankie dat U vir ons lewe gegee het deur U Seun. U geskenk van Jesus as ‘n môrester beteken dat in die donkerste tye skyn, ‘n baken van hoop net voor die dagbreek. Ons weet dat wanneer die wêreld in Sy donkerheid vergaan, sal Jesus terugkeer en in al Sy glorie deurbreuk!

 

 

Van Duisternis Tot Lig

Deur WhitneyD | Desember 6, 2017

Op ‘n ander keer het Jesus vir die mense gesê: “Ek is die lig vir die wêreld. Wie My volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee.” Johannes 8:12

Jesus is ons fisiese lig in ‘n donker wêreld. Hy is die warmte van ‘n kers wat ons in die koue vertroos. Hy is die lig van die son wat lewe gee met sy strale. Hy is die leidende lig van sterre in ‘n naghemel en Hy is ‘n lamp om die kaart te verlig wat Hy vir ons uitgemerk het.

Jesus is ook die lig van oneindige wysheid en insig. Sy lig verlig die waarheid en stel alle leuens bloot (1 Kor 4: 5). Sy lig openbaar die hoop wat ons in Sy beloftes kan hê en dit gee ons vryheid van sonde. Voor Sy lig gekom het, was ons blind, en het ons geïsoleer en sonder hoop in die donker gedwaal, maar met Sy lig kan ons die gawes wat Hy aan Sy geliefdes gegee het, sien en by Sy familie aansluit.

God het Israel uit Egipte gelei met ‘n vuurkolom om hulle pad te verlig. Jesus is ook ‘n ligkolom wat, wanneer ons Hom volg, vir ons God se teenwoordigheid, beskerming en voorsiening bring.

 

‘n Ster Sal Kom….

Deur WhitneyD | Desember 5, 2017 | Sy Naam Is

 Ek sien hom, maar hy kom nie nou al nie, ek kyk na hom, maar hy is nie naby nie, daar kom ‘n ster uit Jakob, daar staan ‘n heerser in Israel op. Hy verpletter die voorkop van Moab, hy vernietig al die opstandiges. Numeri 24:17


Bileam het hierdie voorspelling van Jesus se geboorte een duisend vier honderd jaar voor sy geboorte gegee. In daardie tyd was die volk van Moab baie bang vir die naderende Israeliete omdat hulle van hulle krag gehoor het. So het Balak, die koning van Moab, gebruik gemaak van die mag wat hy gedink het hy in die towenaar Bileam het, om met God te onderhandel. God onderhandel egter nie Sy wil nie. Balak het Bileam beveel om ‘n vloek op die Israeliete te plaas, maar God het hom gebruik om ‘n seën oor Israel en ‘n profesie van die Messias te lewer. 

 

‘n Ster het uit Jakob gekom omdat Jakob Josef se vader was, en Josef was Jesus, die Messias se vader. ‘n Ster het in die lug bo Jesus gehang na sy geboorte (Matteus 2: 1-2, 9-11), en dit het die wyse manne aangespoor om die teken te volg en die Koning van die Jode, die septer wat uit Israel opgestaan ​​het, te vind. 

 

God se plan sal altyd vervul word, soos dit duidelik uit die geskiedenis bewys is. Alhoewel ons nie weet hoe Hy die sterre in die lug plaas nie, kan ons weet wie die Helder Môrester is, deur Sy Woord te bestudeer.  

 

Heilige Vader, laat ons nie met U onderhandel nie, maar U Woord eerbiedig met ons lewens, sodat U wil kan geskied. 

Week 1 – Die Helder Môrester

Deur WhitneyD |Desember 4, 2017 | Sy Naam Is

 

Welkom by ons Kersfees studie genaamd Sy Naam Is …

Soos ons begin om ons harte voor te berei vir die ongelooflike komende Kersseisoen, gaan ons hierdie jaar  dinge hierby  by Love God  stadiger neem en vir die volgende 4 weke sal ons, ons korter toewydings elke dag van die week met u deel wat gefokus is op ons daaglikse verse. Ons bid dat u hierdie seisoenale verandering sal geniet soos ons hierdie Kersfees fokus op hierdie kragtige name van Jesus!

“Ek, Jesus, het my engel gestuur om dit alles aan julle in die gemeentes te betuig. Ek is die Wortel, dit is, die Nakomeling van Dawid. Ek is die helder Môrester.” Openbaring 22:16

‘n Engel het vir Johannes ‘n pragtige beskrywing van die hemel gegee,  deur ‘n beeld te skilder van ‘n kristalhelder rivier wat van die troon van God af na ‘n groot nuwe stad vloei. In hierdie Heilige Stad sal ons nasies genees word, duisternis sal uitgewis word, en die boom van die lewe sal swel met ‘n eindelose opbrengs van vrugte (Op. 22: 1-5). As Christene, wil ons almal hemel toe gaan. Maar hoe kom ons daar?

As jy ‘n reisiger was in die antieke tye, sou jy die sterre gebruik het as ‘n gids vir navigasie in die nag. Die helder môrester is die helderste ster in die lug net voor die oggend. Dit is anders as die ander sterre, want dit is die enigste een wat helderder is, en dit dui ‘n nuwe dag aan.

Here, dankie dat U vir ons U Helder Môrester gestuur het om ons vandag gefokus te hou op U leiding. Ons wil meer as ‘n geloof in Jesus hê, maar ‘n beweging na Hom toe, omdat ons weet dat Hy ons na U toe sal lei. Laat ons nooit sig verloor van U Helder Môrester nie, soos ons elke dag nader na U toe reis, tot U uiteindelik die nuwe dag bring.

______________________

Week 1 Uitdaging Maak hierdie week ‘n punt om na die sterre te kyk en sê dankie vir Jesus dat Hy jou lei soos jy stap vir stap jou lewe loop in geloof.

Week 1  Leesplan 

Week 1 – Memoriseervers

 

 

Inleiding tot: Sy Naam Is

Deur Angela | Desember 1, 2017 | Sy Naam Is 

 “Daarom het God Hom ook tot die hoogste eer verhef  en Hom die Naam gegee wat bo elke naam is…”

– Filippense 2:9

Die verlossingsverhaal begin in die eerste boek van die Bybel. In die vroeë dele van Genesis, nadat Adam en Eva ongehoorsaam was aan God deur die verleiding van die slang, het God belowe dat ‘n Verlosser sal kom wat die kop van die slang sal vermorsel (Genesis 3). Dit was die eerste aanbieding van die “goeie nuus” van God se reddende genade. Soos die jare verbygegaan het, het God nougeset mense en gebeure op so ‘n manier geplaas wat die koms van hierdie slangvermorselaar teweeggebring het.

Toe die tyd reg was, het God twee gewone mense, Maria en Josef verenig. Hulle sou die laaste dele van die verlossingslegkaart word. Toe hierdie twee verloof was, het ‘n engel gekom en aangekondig dat God vlees sal word en soos dié wat redding nodig gehad het, sal word (Lukas 1). Hierdie engel het baie spesifieke opdrag gee wat die kind se naam moet wees.

“Josef seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal ‘n Seun in die wêreld bring, en jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos.” – Matteus 1:20-21

Jesus—want Hy sal Sy mense red.

Hierdie naam moet vir ons die mees kosbare naam wees. In hierdie naam is ons van sonde vergewe en is ons met God versoen.

Reg deur die Woord sien ons die belangrikheid van name. Name sê dikwels iets van ‘n persoon se karakter. Soos Jakob byvoorbeeld, wie se naam “bedrieër” beteken. Ander kere reflekteer ‘n naam ‘n persoon se roeping, soos toe Abram se naam verander is na Abraham, wat “die vader van die nasies” beteken.

Wanneer dit by God kom, is een naam net nie voldoende om te vertel van Sy groot karakter en magtige krag nie. Een naam kan eenvoudig nie ons Verlosser beskryf nie.

Sluit by ons aan tydens hierdie Kersfees seisoen soos ons kyk na vier name wat aan ons die grootsheid van Jesus openbaar.

Sy naam is…

Die Alfa en Omega. Alhoewel Jesus gebore is soos alle mense gebore word, het Hy waarlik geen begin of einde nie, Hy is die Een in wie alle dinge hulle begin en hulle einde het.

Die Helder Môrester. Die Kersfeesster het die wyse manne gelei na die Verlosser van die nasies, maar dit is Jesus Self wat ons Helder Môrester is, wat ons lei na die Koninkryk van God, waar ons waarde, lewe en vryheid van sonde mag vind.

Die Goeie Herder. Die werk van ‘n herder was moeilik. Jy moes waaksaam wees en jy moes gewillig wees om jou lewe te waag vir die skape. Jesus is die Goeie Herder. Sy sorg vir Sy mense is konstant. Hy waak nie net onophoudelik oor Sy skape nie, maar Hy het sover gegaan as om Sy lewe te gee, sodat Sy skape veilig kan wees.

Die Vredevors. In die wêreld en in ons eie harte, is vrede nie iets wat baie maklik gevind word nie. Wanneer dit lyk of ons ‘n bietjie daarvan het, kan dit onstabiel wees en ons kan dit maklik verloor. Maar Jesus vertel ons dat Hy die Vredevors is. In Hom kan ons ‘n vrede hê wat alle verstand te bowe gaan (Filip. 4:7).

Ons gebed is dat jy hierdie Kersfees dieper sal kyk na die persoon van Jesus deur ‘n dieper ondersoek van Sy name. Mag God ons laat groei in geloof en aanbidding deur ‘n ware kennis van Sy Seun.

________________________________________________________________

Vriende, sluit by ons Maandag aan soos ons ons “Sy Naam Is” …. ‘n 4 week Kersfees studie begin.