Blog

‘n Leeftyd van studie

‘n Leeftyd van studie

Deur Jen / 21 Februarie 2020 / Nader tot God

Ons het aan die einde van ons studie gekom. Ek bid dat hierdie studie ‘n begeerte en opgewondenheid in ons wakker gemaak het om diep in God se Woord te delf en om te groei in ons kennis van ons Verlosser.

Ons is geseënd met toegang tot so baie gratis hulpbronne soos boeke, kommentare en preke wat ons in ons studies kan help. Kom ons maak die meeste van hierdie geskenke.

Hier is ‘n paar dinge om te onthou:

Begin altyd met jou eie waarnemings. Gebruik die vrae wat jy vroeër in die studie geleer het om jou te help om soveel moontlike inligting uit jou Skrifgedeeltes te kry. Dit mag selfs help om daardie vrae neer te skryf en in jou Bybel te hou, sodat jy daarna kan terugverwys, totdat dit tweede natuur word.

Wanneer dit kom by die bestudering van ons Bybels, moet ons onthou dat die Skrifgedeelte een bedoelde betekenis het, maar baie toepassings. Dit is ons verantwoordelikheid om daardie betekenis tot die beste van ons vermoë te vind. Dit is hoekom die bestudering van God se Woord harde werk kan wees.

“Ek bestudeer my Bybel soos ek appels bymekaarmaak. Ek skud eers die hele boom sodat die rypste appels afval. Dan skud ek elke tak en wanneer ek elke tak geskud het, skud ek elke lootjie. Dan kyk ek onder elke blaar… Staan stil by elke vers in die Bybel en skud as’t ware elke tak daarvan, sodat, indien moontlik, vrugte ten minste kan afval.” – Martin Luther

Wanneer ons soveel as moontlik waarnemings as wat ons kan neergeskryf het, die werk van interpretasie gedoen het, ‘n paar kommentare ondersoek het en die betekenis van die Skrifgedeeltes met ander gelowiges bespreek het, kan ons maniere vind om dít wat ons geleer het, toe te pas op ons omstandighede en ons wêreld. Om die Bybel te bestudeer moet ons nie net vul met meer inligting nie, maar dit moet ook lei tot ons transformasie. Ons moet dít wat ons leer, in ons lewens toepas.

Jerry Bridges skryf, “Soos ons die Skrif ondersoek, moet ons dit toelaat om ons te ondersoek, en ons moet sit in die oordeel op ons karakter en optrede.”

Die Woord van God is ‘n skat, maar ons sien dit nie altyd as sulks nie. Hoe verander ons ons denke? Hoe kan ons meer waarde daaraan heg as aan enige van ons ander besittings? Dit gebeur hoe meer ons daarmee interaksie het. Hoe meer jy dit lees, bestudeer, daaroor skryf, dit bid en memoriseer, hoe meer sal jy dit waardeer en die waarde daarvan raaksien.

Hier is ‘n lys van Bybelstudiehulpbronne wat ons span waardevol en behulpsaam vind in ons bestudering van God se Woord. Sommige van hierdie is gratis en sommige is beskikbaar van Amazon of ander boekverkopers.

Kommentare en ander hulpbronne:

Meeste van ons ken mekaar nie, ons woon reg oor die wêreld, ervaar verskillende kulture en praat verskillende tale, maar ons het almal soortgelyke probleme en worstelinge. Ons ken mekaar nie nou nie, maar ons sal eendag die ewigheid saam deurbring. Kom ons bid vir mekaar, dat ons die Woord van God meer as enige ander boek op aarde sal liefhê, en deur dit, die God van die Woord.

Met my oë op Jesus,

 

Hoekom moet ons Skrif memoriseer?

Hoekom moet ons Skrif memoriseer?

Deur Jen / 19 Februarie 2020 / Nader tot God

Ons memoriseer baie dinge in ons lewens; resepte, lirieke van liedjies, sinne uit films, aanwysings, selfs rekenaarprogramme. Ons voeg op ‘n gereelde basis net nóg inligting tot ons verstande. Een ding waarmee Christene egter blyk te sukkel, is om Skrif te memoriseer. Ek glo die hoofrede hiervoor is omdat ons nie die belangrikheid daarvan insien nie.

Redes en Voordele

 1. Ons is geroep om God se Woord te memoriseer.

In Kolossense 3:16 word ons aangesê dat “Die boodskap van die Christus moet in sy volle rykdom in julle bly”. Om te bly beteken om te woon; ons moet God se Woord in ons laat woon. Om dit te doen, word van ons vereis om dit in diepte te bestudeer en vas te lê in ons geheue.

Deuteronomium 6:5-6 sê, “Jy moet die Here jou God liefhê met hart en siel, met al jou krag.” Vir iets om op ons harte te wees, beteken dat dit in ons geheue vasgelê moet wees. Ons kan dit herroep en daaroor dink sonder om dit op te gaan soek. Dít is hoe ons God met ons verstand kan liefhê.

 1. Jesus het Skrif gememoriseer.

Jesus het voortdurend Skrif aangehaal wat bewys hoe Hy tyd afgestaan het om dit te memoriseer. In Matteus 4 word vertel van Jesus se versoeking in die woestyn, waartydens hy aanhoudend aan die waarheid van die Skrif vasgehou het om die aanvalle van die vyand teen te staan. As Jesus nodig gehad het om Skrif te memoriseer, moet ons definitief Skrif memoriseer. Ons kan natuurlik ons Bybel oopslaan en verse lees, maar hoeveel te meer slaggereed sal ons nie wees as ons die verse vanuit ons geheue kan herroep sonder om dit te moet gaan opsoek nie?

“Aan u beloftes hou ek vas, dit weerhou my van sonde teen U.” Psalm 119:11

 1. Dit verander die wyse waarop ons praat.

“Wat die hart van vol is, loop die mond van oor.” Matteus 12:34b

Wat kom by ons monde uit? Klagtes? Woede? Pessimisme? Hierdie is bewyse dat die Woord van God nie ryklik in ons woon nie, want waarvan die hart vol is, loop die mond van oor. As ons harte met God se Woord gevul is, sal ons meer gereeld van Hom praat. Hy sal in ons gesprekke wees wat ons met ons kinders en met mekaar voer. Hy sal die manier beïnvloed waarop ons oor ons omstandighede en oor ander praat.

Daar is baie ander redes wat aangevoer kan word wat uitwys hoe belangrik en voordelig dit is om God se Woord verborge in ons harte te hê. Nou dat ons weet waarom, kom ons kyk na hoe. Daar is baie maniere om Skrif te memoriseer. (Ek is seker daar is selfs iewers ‘n toep wat ons kan help.) Hier is een metode wat ek baie effektief en nuttig vind in my eie lewe.

In How to Successfully Memorize and Review Scripture beveel Ron Hood die volgende metode aan om Skrif te memoriseer:

“Wanneer jy ‘n vers gekies het, haal dit vyf-en-twintig keer aan op die eerste dag, twintig keer op die tweede dag, vyftien keer op die derde dag, tien keer op die vierde dag, vyf keer op die vyfde dag, een maal ‘n dag vir vyf-en-veertig dae, een maal ‘n week vir sewe weke, en dan een keer ‘n maand daarna.”

Dit is ‘n stadige proses, maar sodoende kan ons seker wees dat dit in ons harte vasgemessel word. Soms plak ek die verse teen my badkamerspieël vas en sê dit ‘n paar keer op terwyl ek regmaak. Ek sit ook verse in die kombuis, op my rekenaar, of in die areas waar ek werk. Ek het al selfs ‘n 3×5 kaartjie in ‘n plastiesakkie gesit en in my stort vasgeplak vir ‘n bietjie ononderbroke memoriseringstyd.

Een ding wat ons moet onthou is dat, net soos Bybelstudie, Bybel-memorisering werk en tyd verg. Daar is nie kortpaaie nie. Dit is die werk werd. Wat as ons doelwit vir hierdie jaar is om Skrif te memoriseer? Wat as, in plaas daarvan om verse te memoriseer, ons hoofstukke memoriseer, of selfs Bybelboeke? Eerder as om oorweldig te wees deur die harde, stadige werk wat die memorisering van God se Woord vereis, kom ons gryp dit aan en verbind ons daaraan toe om Sy Woord in ons harte te bewaar.

Met my oë op Jesus,

Bid God se Woord

Bid God se Woord

Deur Jen / 17 Februarie 2020 / Nader tot God

Die Bybel is die belangrikste boek in die lewe van ‘n Christen. Dit is waar ons God vind  en deur Hom, die ewige lewe. Ons glo dat gebed baie belangrik is. Dit is hoe ons met God kommunikeer. Dit is deur gebed dat ons berou oor ons sondes, ons prys wie Hy is en tot Hom nader met ons behoeftes.

Wat as ons gebed en Skrif getrou saam gebruik? Hoe sou ons lewens anders wees as ons elke dag die twee aanvallende wapens wat ons het, teen die vyande se planne gebruik (Efesiërs 6: 17-18)? In sy boek God’s Prayer Book: The Power and Pleasure of Praying the Psalms, beskryf Ben Patterson ‘n tegniek om deur die Skrif te bid wat ons kan gebruik met enige gedeelte van God se Woord. Patterson verduidelik die drie gebruike van die Skrif: verheug, berou en versoek.

Beantwoord die volgende vrae wanneer jy ‘n vers of gedeelte lees:

 1. Hoe kan ek verheug wees, (of God dank of prys) vanweë die teksgedeelte?
 2. Openbaar hierdie verse enige sonde in my eie lewe waarvan ek my moet bekeer?
 3. Watter versoek kan ek rig in die lig van hierdie gedeelte?

Kom ons gebruik ons SOAP-vers vir vandag as voorbeeld:

Mag wat ek sê en wat ek dink

tog vir U aanneemlik wees,

Here, my Rots en my Verlosser.

Psalms 19:15

 Laat ons die bogenoemde vrae beantwoord.

1. Hoe kan ek verheug wees, (of God dank of prys) vanweë die teksgedeelte? Ek is dankbaar en kan God prys vir die feit dat Hy my rots is. Hy is betroubaar en standvastig. Ek kan verander, maar Hy verander nooit nie. Ek kan Hom prys omdat hy my Verlosser is. Hy het my gered, selfs al hoef hy nie.

2. Openbaar hierdie verse enige sonde in my eie lewe waarvan ek my moet bekeer? My woorde, en die toon waarin ek dit sê, is nie altyd aanvaarbaar in God se oë nie en daarvoor het ek berou. Ek moet ook berou hê oor die feit dat dit wat in my hart is nie altyd rein, edel, mooi of prysenswaardig is nie (Filippense 4: 8).

3. Watter versoek kan ek aan God rig in die lig van hierdie gedeelte? My versoek is dat God my sal help om meer beheersd te word met die woorde wat ek gebruik en waaroor ek nadink. Lukas 6:45 sê dat my mond oorloop van dit waarvan my hart vol is en ek bid dat God in my hart sal werk om dit meer soos Hom te laat lyk. Nadat hierdie vrae beantwoord is, of dit in jou hoof is of neergeskryf is, kan ons dit in ‘n ware gebed saambring.

As ons deur verse of skrifgedeeltes bid, gee dit ons die kans om seker te maak dat ons gebede gevorm word deur die Woord van God. Dit help om ons gebede rondom God te sentreer in plaas van onsself. Dit is maklik om die gewoonte aan te leer om dinge van God te vra in plaas daarvan om tyd te spandeer om berou te hê en hom te prys vir wie Hy is en wat Hy doen.

Hier is ‘n waarskuwing: ons kan soms nie net deur een vers bid nie. As jy ‘n gedeelte oor koning Dawid lees, sal jy waarskynlik veel meer as een vers moet lees om die gedeelte se betekenis te kry. Ons het dit die afgelope paar weke gesien, want ons het gekyk hoe om gedeeltes behoorlik waar te neem en te interpreteer. Ons wil seker maak dat ons nie God se woord uit konteks haal nie. Deur die Skrif te bid is ‘n stap van toepassing, wat bedoel is om te volg na ons noukeurige bestudering van ‘n gedeelte.

Ek hoop dat die bid van die Skrif nie net jou gebedslewe verdiep nie, maar ook jou liefde vir die Woord van God.

Met my oë op Jesus,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herformuleer jou denke oor Toepassing

Herformuleer jou denke oor Toepassing

Deur Jen / 14 Februarie 2020 / Nader tot God

 

“Aan U beloftes hou ek vas, dit weerhou my van sonde teen U.”

(Psalm 119:11)

Hierdie week het ons dieper gedelf in die toepassing van God se Woord.  Vandag wil ek graag hê dat ons nog diepegaan kyk na die teologiese konsepte in teenstelling met die praktiese aksie.

Daar is twee dinge wat ‘n teks jou sal wys.  Dit sal of iets wees wat jy behoort te weet, of dit sal jou iets vertel wat jy behoort te doen.

Wat ons behoort te weet:

Soms wanneer ons aan praktiese toepassing dink, dink ons, “Wat behoort ek te doen?”  Nie alle tekste is altyd oor wat ons behoort te doen nie.  Baie gedeeltes wys ons wat ons behoort te dink.

Ons gedagtes moet hernuwe word (Rom. 12:2) en dit word gedoen deur te leer om reg te dink.  Ons gedagtes beïnvloed dit wat ons sê en ook ons handelinge.  Wanneer ons byvoorbeeld nie reg dink oor die goedheid van God nie, sal dit die manier waaroor ons van God en ons omstandighede praat, beïnvloed.  Die raad wat ons aan mense gee in hulle moeilike omstandighede, asook die manier wat ons optree in ons spesifieke omstandighede sal daardeur beïnvloed word.  Die regte manier van dink, lei tot die regte manier van leef. Somtyds, sal ons praktiese toepassing net daaroor gaan om seker te maak dat ons reg dink oor God, sonde, onsself en die wêreld.

Hier is ‘n paar vrae om oor te dink:

 • Wat vertel die gedeelte my van God se karakter? (Almagtig, goed, geduldig, regverdig, heilig)?
 • Wat vertel die gedeelte my van God se handelinge? (heers, vergewe, oordeel, hoor, liefde)?
 • Wat vertel die gedeelte my oor sonde in die wêreld of in myself?
 • Watter hoop bied hierdie gedeelte?

Wat ons behoort te doen:

Sommige boeke en gedeeltes sal meer duidelike toepassings vir ons lewens hê as ander.  Die boek, Jakobus, is ‘n baie praktiese boek oor wat ons behoort te doen en hoe ons behoort te lewe.  Die boeke van die Wet (Levitikus of Deuternomium) of sommige van die profete (Jeremia, Esegiël ens.) kan ‘n bietjie moeiliker wees.  Wanneer jy ‘n vers kry wat ‘n handeling vereis, vra jouself hierdie vrae:

 • Wat is dit wat hierdie gedeelte my vra om te staak?
 • Wat is dit wat hierdie gedeelte my vra om te begin doen?
 • Watter leuen glo ek wat hierdie gedeelte weerspreek?
 • Hoe behoort hierdie gedeelte my gebedslewe te verbeter?
 • Hoe behoort hierdie gedeelte lofprysing tot gevolg te hê?
 • Hoe kan ek die waarhede van hierdie gedeeltes deel met ander mense in my lewe?

Moenie in die versoeking kom om sommer net bo-oor die gedeelte te lees wat nie vir jou duidelik vertel wat jy behoort te doen nie.  Kyk vir waarhede wat jou sal help om jou gedagtes te vernuwe en God meer lief te hê.

Wanneer jy vandag afsluit, neem ‘n paar minute om die vrae hierbo te beantwoord oor vandag se verse uit Psalm 119:9-16.

Kyk na Jesus,

 

 

 

 

 

Om God se opdragte toe te pas

Om God se opdragte toe te pas

Deur Jen / 12 Februarie 2020 / Nader tot God

Ons kyk vandag verder na die toepassingsproses van Bybelstudie. Ons gaan kyk na die onderwerp van beginsels, wat dit is en wat die doel daarvan is.

Wat is Beginsels?

‘n Beginsel is ‘n fundamentele waarheid. Dit is ‘n wet wat gevolg moet word of ‘n leerstelling wat ‘n invloed het op dit wat ons glo. Beginsels in die Skrif is deur God daar geplaas. Dit is sy opdragte waarvolgens ons moet leef.

Die doel van God se Beginsels of Opdragte:

God se opdragte is nie willekeurig nie, hulle het ‘n baie spesifieke doel. God het nie aan ons beginsels gegee waarvolgens ons moet leef om ons plesier weg te neem nie. Dit is eintlik die teendeel; al God se reëls is tot ons eie beswil en tot Sy eer. Alhoewel dit nie altyd maklik is om te volg nie, sal dit tog tevredenheid, vrede en vreugde bring.

Kom ons kyk na ‘n paar gebruike van God se wet en ‘n paar vrae wat jy in verband daarmee kan vra.

God se opdragte waarsku ons teen gevaar.

Wanneer ons ‘n beginsel in die Skrif teëkom, moet ons vra: “Waarteen waarsku hierdie opdrag my? Hoe kan ek, deur hierdie opdrag na te kom, veilig wees?”

Kom ons gebruik Jakobus 1:19-20 as voorbeeld:

My liewe broers, dit moet julle in gedagte hou: elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie te gou praat nie en nie te gou kwaad word nie. ‘n Mens wat kwaad word, doen nie wat voor God reg is nie.

Daar kom ‘n aantal beginsels in hierdie verse voor. Kom ons kyk na die opdrag om “nie te gou kwaad te word nie”. Watter gevaar is daar in onbeheerste woede? Ek is seker dat ons ‘n lang lys met die gevare van woede kan opstel.

Vra jouself ook: “Hoe sal my gehoorsaamheid / ongehoorsaamheid aan hierdie opdrag my verhouding met God beïnvloed?”

In hierdie spesifieke gedeelte word dit duidelik aan ons gestel dat “‘n Mens wat kwaad word, doen nie wat voor God reg is nie.”

God se opdragte wys vir ons ons sonde.

Ons almal skiet te kort aan God se volmaakte wet (Romeine 3:23) en God se wette wys vir ons waar ons te kort skiet.

Kom ons gaan voort om Jakobus 1:19 te gebruik. Hoe dui hierdie opdrag (om nie te gou kwaad te word nie) op my sonde?

Dit is ‘n ongemaklike vraag om onsself af te vra, maar dit is baie belangrik. Eers as ons ons tekortkominge raaksien, sal ons bereid wees om te erken dat ons moet verander en dat ons hulp nodig het omdat ons dit nie alleen kan doen nie.

God se opdragte dui vir ons op Jesus. Dit is die mooi deel van God se opdragte: dit dui ons altyd op Jesus. Jesus het vir ons elke opdrag perfek gehoorsaam.

Soos ons voortgaan met Jakobus 1:19, moet ons vra: “Hoe het Jesus hierdie opdrag gehoorsaam? Hoe het Jesus woede hanteer? Hoe beïnvloed Jesus se lewe, dood en opstanding ons sonde?”

 • Deur Jesus se lewe het ons nie net ‘n voorbeeld om na te volg nie, maar Hy het ook Sy geregtigheid aan ons gegee.
 • Deur Jesus se dood het ons vergifnis van elkeen van ons sondes gekry. Ons hoef nie onderdruk te word deur skuld nie. Jesus het daardie skuld op Homself geneem. Ons is vir ewig vry van veroordeling.
 • Deur Jesus se opstanding het ons die krag gekry om sonde te oorwin. Dit is waarom ons elke dag nuut kan begin, waarom ons sonde kan weerstaan en in godsaligheid kan groei. Dit is waarom ons, wanneer ons misluk, weer kan opstaan en probeer om beter te doen.

God se opdragte lei ons in die lewe. God se opdragte wys vir ons dat daar ‘n beter manier is om te leef. God leer ons deur Sy beginsels wat ons moet doen om Hom te verheerlik en om ‘n vrugbare en getroue lewe te lei. Ons moet vra: “Hoe moet ek leef?”

Met behulp van Jakobus 1:19, kan ons vra: “Hoe kan ek oefen om my woede te beheer?” en “Hoe sou om nie te gou te praat en gewillig wees om te luister, woede beïnvloed?”

Alhoewel ons nie altyd van reëls hou nie en soms sukkel om die goeie daarin raak te sien, kan dit baie nuttig wees om die doel van God se wette te verstaan. Hy is ‘n goeie God, Sy opdragte is goed en dit is ook goed vir ons.

Met my oë op Jesus,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toepassing

Toepassing

Deur Jen / 10 Februarie 2020 / Nader tot God

Vir die meeste van ons is die toepassing van ons Bybelstudie seker die gunsteling deel van ons stiltetyd. Ons leef in ‘n wêreld waar ons vinnig toegang tot enigiets kan kry. Hierdie soort ingesteldheid kan in ons Bybelstudies insluip en daartoe lei dat ons die harde werk van waarneming en interpretasie wil oorslaan; ons gaan dan direk oor na “Hoe kan ek dit op my dag, week, lewe of omstandighede toepas?” Ons begin egter nou eers in Week 5 van ons studie praat van toepassing.

God se Woord gaan oor God; wie Hy is, hoe Hy is, en hoe Hy met sy mense verkeer. Dit gaan nie oor jou of my nie. Daarom is dit uiters belangrik dat ons soveel moontlik omtrent die God van ons Bybels te wete kom. Dit is die regte manier om met God se Woord om te gaan (2 Timoteus 2:15).

Terselfdertyd het God ons in sy verhaal ingesluit en die Woord op ons elkeen se lewe toepaslik gemaak.

“Alles wat vooraf in die Skrif opgeteken is, is tog opgeteken om ons te leer sodat ons deur die standvastigheid en bemoediging wat die Skrif ons gee, vol hoop kan wees.” – Romeine 15:4

Voordat ons sy woorde op ons lewens kan toepas, moet ons seker maak dat ons ons teks so goed moontlik verstaan sodat ons seker kan wees dat ons dit reg toepas. Onthou dat, soos ons in interpretasie geleer het, die teks net een betekenis kan hê, maar daardie betekenis kan baie toepassings hê.

Ons kry twee soorte toepassings in God se Woord: eksplisiete opdragte en implisiete opdragte.

Eksplisiete opdragte: Dit is doelmatige oproepe tot optrede wat gebaseer is op uitdruklike opdragte wat ons in die Skrif aantref. Eksodus 20:13 is so ‘n voorbeeld: “Jy mag nie moord pleeg nie.” Eksplisiete opdragte word gewoonlik duidelik gekonstateer; ons hoef nie te wonder wat God wil hê ons moet doen nie.

Implisiete opdragte: Implisiete opdragte is onvermydelike gevolge wat uit ‘n spesifieke waarheid voortvloei. ‘n Voorbeeld hiervan word in Psalm 1:1–2 aangetref: “Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie, nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink.” In hierdie verse is daar ‘n paar geïmpliseerde opdragte, waarvan een is om die raad en gewoontes van goddeloses te vermy omdat hulle leefstyl in stryd is met die opdragte van God.

Wanneer ons ‘n teks bestudeer, moet ons onsself afvra of ons ‘n eksplisiete of implisiete opdrag sien wat ons moet nakom. Sodra ons die opdrag opgespoor het, moet ons vra: “Wat is die korrekte manier om op hierdie waarheid te reageer?”

Dit eindig nie daar nie. Voer jou toepassing verder deur jouself ‘n paar van hierdie vrae te vra:

 • Watter spesifieke optrede vra hierdie gedeelte van ‘n gelowige?
 • Watter spesifieke optrede vra hierdie gedeelte van ‘n ongelowige?
 • Watter spesifieke optrede vra hierdie gedeelte van dié wat moeg en moedeloos is?
 • Watter spesifieke optrede vra hierdie gedeelte van dié wat trots en hooghartig is?
 • Watter spesifieke optrede vra hierdie gedeelte van dié wat twyfel?
 • Watter spesifieke optrede vra hierdie gedeelte van dié wat getrou is?

Voeg ‘n paar van jou eie vrae by hierdie lys.

Toepassing is ‘n belangrike deel van ons bestudering van die Bybel. Dit is hoe ons dit wat ons geleer het prakties in ons lewens toepas. Ons moet eers seker wees dat ons ‘n goeie begrip het van wat die teks leer, sodat ons dit reg kan toepas en God daardeur eer.

Wanneer jy vandag jou tyd met die Here afsluit, beantwoord die bostaande vrae vir vandag se SOAP-vers, Psalm 19:13-14.

Wie sien sy eie dwalinge raak?

Moet my tog nie straf vir sondes wat ek onwetend gedoen het nie.

Weerhou my van opsetlike sondes,

Laat hulle nie oor my heers nie.

Dan sal ek onberispelik wees

En vry van hierdie groot sonde.

Kyk na Jesus,

 

 

 

Maak staat op die Helper

Maak staat op die Helper

Deur Jen / 7 Februarie 2020 / Nader tot God

Soms kan Bybelstudie ‘n bietjie intimiderend wees, veral wanneer ons oor verwarrende of moeilike gedeeltes struikel. Soms is die teks nie so duidelik soos ons dit wil hê nie. Soms twyfel ons aan ons vermoë om die teks korrek te interpreteer.

Laat my toe om jou te bemoedig voordat ons oor nuttige Bybelstudie-hulpmiddels gesels.

Dit hang nie uitsluitlik net van jou af nie. As jy ‘n gelowige is, het jy die Heilige Gees wat in jou woon. Hy is jou helper. Hy help jou om die waarheid te verstaan ​​en Hy gee vir jou ‘n begeerte om daarvolgens te leef.

“Dit is nie ‘n nuwe openbaring nie, maar ‘n werk in ons wat ons in staat stel om die openbaring wat daar voor ons in die Bybelse teks is te verstaan ​​en lief te hê soos dit gehoor en gelees word, en soos deur leraars en skrywers verduidelik.” – J.I. Packer

Die Beriërs was gekomplimenteer vir hulle geloof en hulle gewoonte om die Skrif te ondersoek om seker te maak dat dit wat hulle geleer is, waar is. Hulle was ‘n sterk, kundige kerk, en al wat hulle gehad het, was hulle Bybels. Omdat jy die Heilige Gees het, kan jy wysheid en kennis uit die Bybel opdoen.

Dit beteken nie dat dit vir ons maklik is om elke teksgedeelte en teks te verstaan ​​nie. Dit neem tyd, gebed, lees en weer lees, verse vergelyk en ander om hulp vra.

In God se genade en goedheid het Hy sommige mense buitengewone vermoëns gegee om die Bybel te verstaan ​​en te verklaar. Baie van hierdie mense het boeke en kommentare geskryf wat ons kan gebruik om ons te help.

Kommentare:

Kommentare kan baie nuttig wees. Sommige kommentare dek die hele Bybel, terwyl ander slegs oor ‘n sekere Bybelboek handel. Een van my gunsteling predikante / teoloë deur alle tye is Charles H. Spurgeon (1834-1892). Hy het ‘n diepgaande kommentaar op die boek Psalms genaamd The Treasury of David geskryf. (Jy kan dit gratis aanlyn lees.) Sy kommentaar is verklarend sowel as gewyd.

Sommige kommentare gee ‘n algemene uiteensetting van die teks, terwyl ander uiters gedetailleerd is (soos die sewe bundel kommentaar van John Owen wat slegs oor die boek Hebreërs handel — wow!)

Kommentare kan nuttig wees om ons ‘n uiteensetting te gee van ‘n vers wat vir ons moeilik is. Onthou, wees versigtig om nie te veel op kommentare te vertrou nie. Laat dit die plek wees waarheen jy draai as jy diep in ‘n gedeelte wil grawe, of as jy vrae het waarop jy nie antwoorde kan vind nie. Kommentare bied die meeste nut wanneer ons reeds ywerig ons eie studie gedoen het.

Bybelwoordeboeke:

‘n Ander nuttige hulpmiddel is ‘n Bybelwoordeboek. Dit gee jou ‘n definisie van woorde, teologiese terme, mense, plekke en name. Baie bevat die Griekse of Hebreeuse woord, sowel as verse waar hierdie woorde voorkom.

Leksikons:

Jy hoef nie Grieks of Hebreeus te ken om jou Bybel te bestudeer nie, maar soms, as jy die oorspronklike woord ken, gee dit ‘n beter insig oor die vers.

‘n Gratis aanlyn leksikon is beskikbaar by Blue Letter Bible. Kom ons neem ‘n paar minute om gemaklik te raak met hierdie hulpbron terwyl ons vandag se vers, Kolossense 3:16, SOAP. Tik hierdie vers in die soekbalk van die Blue Letter Bible webtuiste. Dit maak nie saak watter Engelse vertaling jy kies nie, want ons kyk na die oorspronklike Grieks.

Klik dan op die vetgedrukte “Kol 3:16” aan die linkerkant van die bladsy. Wat opkom, is die interliniêre weergawe van die vers, met die Engelse weergawe in die linker kolom en die Griekse woorde in die middel.

Ons gaan die Griekse woord vir dwell bestudeer, – enoikeō. Klik op die leksikale identifiseerder, G1774. Op hierdie bladsy vind ons baie inligting oor die woord, insluitend ‘n uitspraak-opname.

Wanneer ons ‘n leksikon gebruik, wil ons seker wees dat ons die definisie van die woord vind wat ooreenstem met die gedeelte wat ons bestudeer, en nie die definisie wat ons dink die beste pas by ons interpretasie of ons ‘n nuwe begrip van die woord gee nie. Rol af in die bladsy tot by die ‘Oorsig van Bybelse gebruik’-afdeling. Hier sal ons die verskillende maniere vind waarop hierdie Griekse woord in die Nuwe Testament gebruik word.

Soos ons verder teen die bladsy afrol, sien ons Strong se definisie van enoike is ‘om te bewoon (figuurlik): – om in te woon’. Vervolgens vind ons Thayer se leksikale definisie van enoikeō. Hier is daar verskillende versverwysings en ander definisies van die woord. Vind vandag se vers, Kolossense 3:16. Wat word direk voor die versverwysing gelys?

In Kolossense 3:16 gee Paulus die opdrag aan die inwoners van Kolosse om die woord van Christus in hulle te laat woon (enoikeō). Hierdie definisie sê: ‘in u vergadering, van die Christelike waarheid.’ Paulus se opdrag aan die Kolossense is dat hulle sal toelaat dat die Woord van God in hul vergadering woon. Dit was uiters belangrik dat daar waar hulle bymekaarkom, God se Woord ook teenwoordig sal wees. Hulle byeenkomste en vergaderings moes gesentreer word rondom God se Woord en sy waarheid.

Die res van die vers praat meer oor die maniere waarop die gelowiges in Kolosse prakties moes toelaat dat die woord van Christus in hulle woning vind soos hulle saam vergader. Sien jy enige ander praktiese toepassings rakende hierdie gedeelte nadat jy die leksikon gebruik het?

Lexicons is ook handig wanneer jy ‘n woordstudie wil doen. Die Nuwe Testament gebruik byvoorbeeld ‘n aantal verskillende Griekse woorde vir die woord “vreugde”.

ἀγαλλίασις (agalliasis)

Definisie: gejuig, uitbundige vreugde

Gebruik: wilde vreugde, ekstatiese vreugde, gejuig, opgewondenheid.

χαρά (chara)

Definisie: vreugde, plesier

Gebruik: vreugde, blyheid, ‘n bron van vreugde.

As jy kyk na die gebruik van chara en agalliasis in die Nuwe Testament, kan jy ‘n volledige beeld kry van wat vreugde beteken. Om dit met Blue Letter Bybel te doen, tik ‘vreugde’ in die soekbalk. Die resultate is ‘n lys van al die gebruike van vreugde in Engels in die Ou en Nuwe Testament. Jy kan sien watter Hebreeuse woorde ons as vreugde vertaal en hoe dit in die Ou Testament gebruik word en watter Griekse woorde ons as vreugde vertaal en hoe dit in die Nuwe Testament gebruik word.

Probeer een of ander tyd ‘n woordstudie, dit kan ‘n aangename ervaring wees.

Hier is ‘n hartseer waarheid: Christene het vandag toegang tot meer Bybelstudiehulpbronne as op enige ander tydstip in die geskiedenis, en tog is Christene vandag ook die mees Bybels ongeletterde Christene in die geskiedenis.

Kom ons verander dit deur vroue te wees wat nie bang is vir die harde werk wat dit verg om die Bybel te bestudeer nie, sodat ons God kan ken en aan die volgende geslag bekend maak.

Kyk na Jesus,