Blog

Geloof Wat Jou Moedig Maak

Deur Angela | Junie 23, 2017

 “Die Joodse Raad was verbaas toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien, want die Raad het geweet dit is maar ongeletterde en eenvoudige mense. Die raadslede het hulle ook herken as volgelinge van Jesus.” (Handelinge 4:13)

Dink aan daardie laaste frase… “Die raadslede het hulle ook herken as volgelinge van Jesus.” Ek hou baie van daardie observasie, want dít wat waar was van Petrus in daardie oomblik, kan ook van ons gesê word.

Daar is iets waarlik mooi, aantreklik en kragtig aan ‘n persoon wat ‘n volgeling van Jesus is. ‘n Persoon wat ‘n volgeling van Jesus is, is deur die Heilige Gees bekragtig en moed gegee om te wandel in sterk geloof en oortuigde versekering; daardie persoon is seker dat Jesus is wie Hy sê Hy is en dat Hy kan doen wat Hy gesê het Hy kan doen.

Die enigste manier hoe ons Jesus op hierdie persoonlike manier kan ken en hierdie soort sterk geloof kan hê, is om tyd in Sy teenwoordigheid en in Sy Woord deur te bring, en om met die Heilige Gees vervul te word. En die enigste manier hoe die wêreld rondom ons van Hom sal weet, is as hulle Jesus in en deur ons kan sien.

Ek hou daarvan om na die lewens van Petrus en die ander dissipels te kyk. Dit wys ons dat, ongeag van wie jy is, wat jou agtergrond, jou geleerdheid, vaardighede, persoonlikheid of opleiding is – of selfs watter foute jy in die verlede gemaak het – God het ‘n plan om jou op ‘n kragtige manier te gebruik om mense na Jesus toe te wys.

Ons mag so gewoon en onwaarkynlik voel, maar ons kan ‘n buitengewone impak in die wêreld maak vir die glorie van God – nie as gevolg van ons eie naam of vermoë nie, maar as gevolg van wie Jesus in ons is.

Ek glo dat dit waar is, want ek sien dit in Petrus se lewe. Petrus was een van die eerste mans wat Jesus geroep het om ‘n dissipel te word, maar hy het nie ‘n teologiese agtergrond gehad wat jy sou dink noodsaaklik sou wees vir die bediening nie. Hy was ‘n eenvoudige visserman, wat net gewerk het om vir homself en sy familie te voorsien. Jesus het geweet dat ons een dag sal moet sien dat selfs ‘n gewone visserman – foute, gebreke en al – kon deur God gebruik word as ‘n man van sterk geloof.

In Matteus 16:13-14, vra Jesus vir Sy dissipels wie die mense sê die Seun van die mens is. Die dissipels het eers geantwoord wat ander mense sê en dink. Dit is moontlik, selfs in ons lewens vandag, dat ons dink ons het ‘n mate van begrip of openbaring oor wie God is, deur wat ons op ‘n afstand in ander mense se lewens gesien het, maar ons sal nooit ‘n persoonlike openbaring hê, sonder om Hom persoonlik te ken nie. Om dít te ervaar, moet ons werk om Hom persoonlik te ken, ons moet ons geloof uitleef en leer om dapper in die doel en plan wat Hy vir ons het, te wandel.

Jesus het tot die kern hiervan gegaan toe Hy die dissipels gevra het, “Maar wie sê julle is ek?” (Matteus 16:15).  Petrus was die eerste om te antwoord (soos hy dikwels was!), en omdat hy tyd met Hom spandeer het, kon hy vol vertroue sê wie Jesus vir hom was. Petrus het nie nodig gehad om te steun op die openbaring of insig van ander nie; hy het geweet en het deur geloof verklaar dat Jesus die Seun van God was.

En met daardie eenvoudige belydenis en verklaring van geloof, het Jesus ‘n voorspelling gemaak oor Petrus, en gesê,

“En Ek sê vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. (Matteus 16:18)

Dit is hierdie geloof in Jesus en die krag van Sy naam wat die hoeksteen word van ons verlossing, die rots waarop ons geloof gebou is, en wat die belofte van oorwinning oor die vyand is.

Omdat Petrus se geloof in Jesus was, kon hy in krag en dapperheid uitgaan om te doen wat God hom geroep het om te doen, en niks of niemand kon God se plan in en deur hom oorweldig nie. En dieselfde is waar vir jou en my. Ons is elkeen lewende stene (1 Petrus 2:5-6), gekies en geroep volgens God se doel, en ons sal nooit teleurgesteld word nie.

Wanneer ons Petrus weer sien in Handelinge 4:1-13, sien ons hom wandel in daardie sterk geloof, vol van salwing en gesag, en hy genees die siekes en roep die mense tot verlossing in die naam van Jesus. Dit het baie mense wat nie gemaklik was om die krag van God aan die werk in gewone mense te sien nie, ontwrig en ontstel, maar selfs toe hulle gehoor het hoe Petrus die Woord van God spreek, kon hulle nie die krag en gesag ontken waarmee Petrus die boodskap van Christus verduidelik het nie. Hulle was verwonderd dat sulke dapperheid van so ‘n gewone, onopgeleide, ongeskoolde (en selfs gebrekkige) persoon kon kom, en die enigste gevolgtrekking waartoe hulle kon kom was dat hierdie man ‘n volgeling van Jesus was.

Liewe vriendin, ek daag jou uit om te glo dat ons ook geken kan word as mense wat deur Sy Gees bekragtig is en die moed het om in sterk geloof en oortuigde versekering te wandel. God wil ons gewone en onwaarskynlike lewens gebruik om Sy doel op die aarde te bereik. Hy sal ons bemagtig en toerus om te doen wat Hy ons geroep het om te doen, en te gaan waar Hy ons geroep het om te gaan. Kom ons verras en verstom die wêreld eenvoudig deur geken te word as iemand wat ‘n volgeling van Jesus is en gevul is met Sy Gees, en as gevolg daarvan die salwing en die moed het om in sterk geloof te wandel, in Jesus se naam.

Met liefde,

Andrea

 

 

Wanneer Jou Geloof Klein Is …

Deur WhitneyD | Junie 21, 2017

“Wat beteken dit om in geloof te wandel? Dit beteken om aan God se Woord gehoorsaam te wees, ten spyte van die gevoelens in ons, die omstandighede rondom ons en die gevolge voor ons.” – Warren Wiersbe

Die hitte van die dag was besig om af te koel soos die son begin sak het. Sy het my hand geneem en met haar diep bruin oë opgekyk om die pragtigste uitnodiging uit te reik.

“Sal Mamma asseblief saam met my gaan fietsry?”

Sy is die jongste van vier kinders, en normaalweg sou dit al lankal verby haar slaaptyd gewees het, maar die somer het ‘n manier om die streng roetines en weerstandige harte van mammas te versag. En, die enigste manier hoe sy na haar laaste slegte val oor haar vrees vir fietsry gaan kom, is om haar ken te lig, haar helm op te sit en terug te klim op daardie fiets.

Sy sit selfversekerd en kyk voor haar uit na die gelyke en wye paaie. Haar gunsteling plek om te ry is ‘n verlate parkeerarea, waar die gevare van afleiding en beperking uitgeskakel is. Die parkeerarea is meer eensaam en minder opgewek as waar ons woon, maar dit is veilig. Met die kennis dat haar fondament sekuur is, is haar postuur rustig en kan sy die skoonheid om haar waarneem…

“Die pers blomme is my gunsteling blomme in die somer.”

“Mamma, God maak die pragtigste sonsondergange.” 

“Kan ons nog ‘n bietjie langer ry?”

Dit is die hobbelrige, nou en opdraande paaie op ons straat wat haar senuweeagtig maak, dus vertel ek haar om my te volg. Ons woon hier, so ons moet hier leer. Ek het haar beswil voor oë, en ek sal haar deur die slaggate en om die aankomende verkeer lei, as sy sal opkyk en my navigasie vertrou. As sy my leiding sal volg, sal sy soveel vryheid, skoonheid en vreugde vind, reg waar sy geplaas is.

Maar dikwels twyfel sy.

Op ons laaste rit het sy toegelaat dat vrees inkruip. Haar lyfie het gebukkend geraak soos haar oë van my af weggedwaal het na die hindernisse rondom haar. Toe sy afgekyk het na alles wat kon verkeerd gaan, het haar vertroue in duie gestort. Binne ‘n paar sekondes het sy paniekerig geraak, haar eie gang gegaan, te skerp gedraai en hard met die grond kennis gemaak, vasgepen deur ‘n gekrapte blink pienk raamwerk.

Kleingelowige, waarom het jy begin twyfel?

Dit was die woorde wat Jesus vir Petrus gesê het, en ek kan hoor hoe Hy dit vir my sê.

Jesus het net wonderbaarlik die 5000 mense gevoed…

Ek staan vol selfvertroue en geloof wanneer die wêreld se paaie gelyk is en wanneer Jesus se wonderwerkende krag op die voorgrond is. Ek is gevul met God-vertoue, ek weet my Verlosser is naby, en ek sien uit na my gemaklike plek binne in “die boot.” Ja, dit mag dalk ‘n bietjie ver verwyder en minder opgewek wees hier, maar dit het die aanvanklike voorkoms van veiligheid. En die Here weet ek hou van veilig.

Alles gaan goed, tot die winde van die lewe begin opkom.

Dit is die opdraande paaie wat my raak, so Jesus leer my sagkens om Sy leiding te volg. Hy het ‘n doel vir my hier, so ek moet Hom vertrou terwyl ek hier leef en leer. As ek sal opkyk en Sy leiding sal volg, sal ek sien dat Hy my beswil voor oë het, en dat Sy pad altyd sal lei tot my beswil en Sy glorie.

Maar soos die storm sterker word en die golwe hard teen my slaan, word ek verlei om vrees te laat inkruip. My oë dwaal weg van Jesus af en na die hindernisse wat my omring. As ek kyk na alles wat kan verkeerdloop, wel twyfel op in my. Sonder ‘n oomblik-vir-oomblik oorgawe aan Sy leiding, sal ek my eie pad gaan en vind dat ek bang, van koers af en sinkend is… vasgepen deur my lelike poging van selfvoorsiening en die gewig van die wêreld om my.

En ek sal die skoonheid van wie God is, en alles wat Hy vir my in die vallei het, mis.

Wanneer jou geloof klein is, kyk op! Die God van die bergtop is steeds dieselfde God in die vallei.

Is dit nie wonderlik dat dit in die boek Matteus vir ons vertel dat Jesus onmiddelik sy hand uitgesteek het en hom gegryp het toe hy begin sink het? Vriendin, Hy het jou. Ons het ‘n Verlosser wat nog altyd bereid was om te help in nood (Psalm 46), en Hy is gereed en verlang van ons om uit te roep na Hom, “Here, red my!” As jy in die middel van die storm jou oë van Jesus afgeneem het, moet jy weet dat dit nie te laat is nie. Jy kan begin om vandag weer in geloof te wandel. Kom ons lig ons koppe op, trek die wapenrusting aan en kom, deur Sy genade, terug na waartoe Hy ons roep.

Met die kennis dat haar Fondament seker is, is haar postuur rustig en neem sy die skoonheid rondom haar in…

“God, in elke verandering en seisoen is U getrou.”

“Jesus, U skep die mees ongelooflike skoonheid uit die as.”

“Gees, ek sal gaan waar U my lei en bly vir hoe lank U vir my sê om te bly.”

Hulle het toe in die skuit geklim, en die wind het gaan lê. Die manne in die skuit het voor Jesus gekniel en gesê: “U is waarlik die Seun van God.” – Matteus 14:32-33.

Wanneer jou geloof min is, kyk op! Die Seun van God is in jou midde…

By Sy voete,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom ons praat: Watter twyfel moet jy aan God oorgee soos jy vandag begin om in geloof te wandel?

 

(Week 1) God Het Jou Persoonlikheid Vir Jou Gegee Vir ‘n Groter Doel

Deur Angela | Junie 19, 2017

Ek was van kleins af al lief vir flieks en vertonings oor tydsreise. Ek hou daarvan om te dink hoe dit sou wees om een van die duisende mense in die skare te wees toe Jesus die 5000 mense gevoed het en om Hom te kon hoor praat. Ek hou daarvan om myself in te dink oor hoe dit gelyk het met al die kleure en teksture van die veld, die reuk van die seewater en gevoel van die bries op my gesig.

Dit is wat ek wil hê ons moet doen hierdie volgende ses weke.

Ek wil hê ons moet terugreis na die tyd toe die twaalf dissipels op die aarde gewandel het. Ek wil hê dat julle hulle moet sien met nuwe oë – hierdie gewone mans met hulle gewone gewoontes en hulle gewone agtergronde; hierdie mans, wat sonder Christus se belegging in hulle, presies net so sou gebly het… gewoon.

Maar Jesus het hierdie dissipels gekies, en daardeur het Hy hulle geneem van gewoon na uitsonderlik.

Hierdie week fokus ons op Petrus, wat ‘n gewone visserman was, wat ‘n uitsonderlike leier geword het.

Ek dink Petrus was ‘n bietjie onafgerond – ‘n man met ‘n groot hart, rou leierskapvermoë en ‘n ton energie. Ek is seker dat hy nogal ‘n handvol was toe hy klein was, dat hy sy ma besig gehou het met vrae, dat hy baie aktief was en ondeundheid in die vonkeling in sy oë gehad het.

Petrus was ‘n man wat dinge in swart en wit gesien het, met bitter min grys. Hy was geheel en al geesdriftig oor sekere sake en kon nie sy opinie terughou nie, ongeag of die ander persoon dit wou hoor of nie.

Terwyl ek ons verse vir vandag gelees het, het ek gewonder of Hy ooit gevoel het dat hy te veel was; te veel vir diegene rondom hom; te veel vir sy eentonige werk van visvang, dag na dag. En ek wonder of hy ooit gewonder het hoekom God hom gemaak het met sy sterk persoonlikheid en met sy passie vir die lewe. Ek wonder of hy ooit, voordat Jesus hom geroep het, gewonder het of daar meer in die lewe is.

Ek vra dit, want ek weet dat ek al somtyds gewonder het hoekom God my gemaak het soos Hy het. Daar is dae wat ek voel asof ek te veel is, maar baie meer dae wanneer ek voel ek is nie genoeg nie.

Soos ons hierdie week dieper na Petrus se lewe kyk, sien ons ‘n man wat impulsief en emosioneel is, iemand wat praat voordat hy dink… ‘n man wat werklik meer verfyning nodig het. Van al die dissipels, berispe en wys Jesus Petrus die meeste tereg, maar Jesus bou hom ook op deur hom “Die Rots” te noem. Jesus spreek in Petrus se toekoms in oor wat Hy weet Petrus in staat is om te word: ‘n ongelooflike leier wat eendag die kerk van die eerste eeu sal lei deur baie moeilike tye.

Petrus is ‘n man wat gegaan het van iemand wat Christus verloën het, tot iemand wat vir Hom gesterf het.

God het vir Petrus die presiese persoonlikheid gegee wat Hy geweet het Petrus sou nodig hê om die roeping op sy lewe te vervul. Petrus het nie oornag ontwikkel in ‘n ongelooflike leier nie. O nee. Petrus het geleer deur foute, teregwysing en woorde van aanmoediging. Petrus het ‘n beter leier geword omdat hy saam met Jesus was. Deur die jare wat hy met Jesus gespandeer het, het hy geleer om sy wil oor te gee en ander te dien, eerder as om gedien te word.

Die verandering het nie oornag plaasgevind nie.

Jesus het alles van Petrus gebruik – sy vorige foute, sy swakhede, sy oordrewe persoonlikheid, en sy ongelooflike geesdrif, om hom te vorm in die man wat ten volle TOEGEWY en verbind daartoe was om Christus se boodskap na alle mense toe te neem… ongeag die koste.

Wat God in Petrus se lewe gedoen het, is Hy gewillig om in jou lewe ook te doen.

Met tye mag jy dink dat jou persoonlikheid té veel is, té sterk, té geesdriftig of selfs té gematig. Jy mag vra hoekom God jou so gemaak het en hoekom Hy jou geplaas het waar Hy het. Maar maak geen fout nie, God het vir jou alles gegee wat jy nodig het om die roeping op jou lewe te vervul, net soos wat Hy vir Petrus gedoen het.

Maar ons moet tyd saam met Hom spandeer in Sy Woord en in gebed. Ons moet gewillig wees om ons wil oor te gee aan Sy wil. Ons moet gewillig wees om soos Jesus te wees en diegene wat Hy om ons geplaas het, te dien. Ons moet leer om laag te buig en mekaar se voete te was.

Ons is almal ‘n onvoltooide werkstuk. Maar loof God dat Hy daagliks ons lewensomstandighede, Sy Woord en gebed gebruik om ons meer en meer te vorm na Sy beeld, en ons toerus vir die roeping wat Hy op ons lewens het.

Onthou die ongelooflike werk wat God in Petrus se lewe gedoen het en neem die werk wat Hy in jou lewe doen met op arms aan.

Kom ons Praat: Waar woon jy en watter werk doen God tans in jou lewe?

Hê God Groots Lief!

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 1 Uitdaging: Neem hierdie week die tyd en dank God vir die unieke manier hoe Hy jou gemaak het.

Week 1 Leesplan:

 Week 1 Memoriseervers

 

 

TOEGEWY – BEKENDSTELLING

TOEGEWY – BEKENDSTELLING

Deur Angela | Junie 16, 2017

Baie mense ken die name van die akteurs van hulle gunsteling televisieprogram of al die name van die spelers van hulle gunsteling sportspan. Maar min Christene ken die name van al twaalf Jesus se dissipels. Die name van die twaalf apostels was: in die eerste plek Simon, wat ook Petrus genoem word, en sy broer Andreas; Jakobus seun van Sebedeus, en sy broer Johannes; Filippus en Bartolomeus; Tomas en Matteus die tollenaar, Jakobus seun van Alfeus en Taddeus; Simon die Kananeër, en Judas Iskariot wat Jesus verraai het (Matteus 10:2-4).

Dit was die twaalf mans wat Jesus gekies het om sy naaste kamerade en dienaars te word gedurende die drie jaar van Sy bediening. En dit is die twaalf mans wie se lewens ons gaan bestudeer gedurende die volgende ses weke.

Soos ons leer van die twaalf dissipels, is dit belangrik om te weet wat ‘n dissipel werklik is. Gewoonlik is ‘n dissipel iemand wat die onderrig en die voorbeeld van sy mentor volg. Maar Jesus se dissipels is meer as net blote aanhangers. Hierdie twaalf mans is geroep om familie, vriende, werk, huis en gemak te los sodat hulle Sy studente kan word. Jesus se dissipels het na Hom geluister, in Hom geglo en Sy voorbeeld gevolg, selfs tot die punt om hulle lewens te gee om die goeie nuus van Jesus Christus te verkondig. ‘n Ware dissipel sien Jesus nie net as ‘n mentor nie, maar as die Messias; meer as ‘n geestelike leermeester, maar as die Seun van God. 

Wanneer ons na die twaalf kyk, moet ons verstaan wie hulle regtig was. Baie van ons is geneig om sekere Bybelkarakters te sien as baie spiritueel. Mans soos Abraham, Moses, Josef en Dawid lyk asof hulle baie meer geloof het as normale mense. Terwyl die twaalf dissipels moontlik ‘n moeilike begin gehad het, het almal, behalwe een, op die einde geblyk om geloof te hê wat berge versit het. Maar ons moet onthou dat al die mense in die Bybel – insluitende die twaalf dissipels – gewone mans was. Hulle was mense wat, soos jy en ek, ver van perfek af was. Hulle het gesukkel met geloof, begrip, selfsugtigheid, onbesonnenheid, misplaasde ywer en vrees. Hulle het gesondig en daar is teen hulle gesondig, en hulle het desperaat die bloedoffer van die Een wat hulle gevolg het, nodig gehad.

In hierdie studie sal ons kyk na al twaalf van hierdie mans; foute en al. Wat interessant is, is dat alhoewel ons dalk baie weet van sommige dissipels soos Petrus en Johannes, weet ons amper niks oor ander soos Bartolomeus en Taddeus nie. Wanneer dit by hierdie minder bekende dissipels kom, sal ons kyk na die karaktertrekke waarvoor hulle bekend geword het.

Soos dit vir die dissipels duidelik geword het wie Jesus waarlik is, en soos die Heilige Gees op hulle gekom het, het hulle geloof gegroei en is hulle passie vir hulle Verlosser aan die brand gesteek. Hulle het mans geword wat nie net gewillig was om hulle familie en huise op te gee nie, maar mans wat gewillig was om hulle lewens op te gee vir die glorie van Jesus.

Dit het nie gebeur omdat hulle meer spesiaal was as enige een van ons nie. Dit is die resultaat van die krag van God in hulle. Mans wat bang was, het dapper geword. Mans wat onkundig was, het wys geword. Mans wat verward was oor waarheen hulle moet gaan of wat hulle moet doen, het helderheid ontvang oor hulle roeping.

 ‘n Ware ontmoeting met Jesus verander mense.

Hy gee nuwe lewe en nuwe betekenis aan die lewe. Hy gee passie en ‘n duidelike rigting vir jou lewe. Hy gee betekenis aan wat ons doen en wysheid vir besluite wat ons moet neem.

Soos jy hierdie twaalf mans bestudeer, kyk nie net na die verskillende ervarings wat hierdie mans gehad het nie en hoe hierdie nabye verhouding met Jesus hulle verander het nie, maar hoe jy ook verander kan word.

 

 

_________________________________________

 

Sluit by ons aan op 19 Junie vir ons nuwe studie …. TOEGEWY.  Ons gaan die lewens van die 12 dissipels bestudeer en kyk hoe Jesus hulle gebruik het om die wêreld te verander! Ons kan nie wag nie!

 

Toegewy– VERTALINGS!!!

Toegewy– VERTALINGS!!!

Deur Angela | 9 Junie 2017

Die dryfkrag van wat ons hier by Love God Greatly doen was nog altyd om te belê in dít wat waarlik belangrik is.

Ons het nou al vir ‘n geruime tyd die voorreg om vrouens reg oor die wêreld te inspireer, aan te moedig en toe te rus, en ons vind dat die volgende feit waar is onder die nasies: vrouens is honger vir God se Woord, en hulle is honger vir verhoudings.

Hulle wil werklike verhoudings hê wat aanhou, terwyl besittings nie altyd hou nie.

Hulle soek na meer – hierdie vrouens wat moeg is vir die oppervlakkige en betekenislose gejaag van die lewe.

Hulle smag na gegronde waarheid en ‘n hoop wat nie sal vervaag nie, ongeag die probleme wat op hulle pad mag kom.

Baie van hierdie vrouens is van nasies wat nie geredelike toegang tot Bybelstudie hulpbronne in hul eie tale het nie, en Love God Greatly  is toegewy daaraan om vrouens in hierdie plekke te bereik.

Met elke studie is dit SO ‘n voorreg om ons aanlyn hulpbronne te deel met vrouens in meer as 200 lande wêreldwyd. Ons het ook onlangs hierdie hulpbronne “op die pad” geneem en gereis om vroue te inspireer en ons vertaalde studiemateriaal PERSOONLIK uit te deel – reg waar hulle leef!

Ons nuwe Toegewy studie is vertaal in:

Afrikaans 
Bulgarian
Chinese
Czech
Dutch
French
German
Hausa
Indonesian
Italian
Polish
Portuguese
Romanian
Slovak
Slovenian
Spanish
Ons vertaal nie net ons studies in verskeie tale nie, maar ons het ook ander maniere hoe ons ons internasionale vrouens ondersteun, soos met Facebook groepe, Facebook bladsye, blogs en nog VELE MEER!

As jy weet van ‘n kerk, dominee, sendeling of vriend wat geseën sal word met Bybelstudies in hul eie taal en ‘n Love God Greatly groep in hulle eie taal om by aan te sluit, deel asseblief hierdie blog met hulle! SAAM kan ons meer vrouens reg oor die wêreld help om toegang te hê tot materiaal en nuwe vriende!!

KLIK HIER VIR DIE STUDIE MATERIAAL

LEESPLAN 

JOERNAAL

—LGG INTERNASIONALE WEBWERWE en FACEBOOK BLADSYE—–

AFRIKAANS
Webwerf: LiefGodGrootliks.wordpress.com
Facebook bladsy: Lief God Grootliks
Pinterest: https://za.pinterest.com/liefgodgrootlik/
Instagram: https://www.instagram.com/liefgodgrootliks/

BULGAARS
Facebook groep: www.facebook.com/groups/976130229171919/

TSJEGGIES
Facebook bladsy: Miluj Boha Nesmírně

NEDERLANDS
Webwerf: www.lovegodgreatly-nederlands.blogspot.nl

FRANS
Webwerf: Aimerdieugrandement.blogspot.com
Facebook bladsy: Aimer Dieu Grandement

DUITS
Facebook bladsy: Love God Greatly D / CH / A

GRIEKS
Facebook groep: https://www.facebook.com/groups/826563960806227/?ref=bookmarks

HAUSA
Facebook bladsy: Love God Greatly Nigeria
Whatsapp : +2348039561559
Instagram : @lovegodgreatlynigeria
Facebook groep: https://facebook.com/groups/1874368282782046/

HONGAARS
Webwerf: www.szeresdnagyonistent.hu
Facebook bladsy: Szeresd Nagyon Istent – LGG Hungary

INDONESIES
Webwerf: https://cintatuhansesungguhnya.wordpress.com/
Facebook bladsy: Cinta Tuhan Sesungguhnya – LGG Indonesia

ITALIAANS
Facebook groep: https://www.facebook.com/groups/lovegodgreatlyitalia/

JAPANEES
Facebook tweetalige groep: https://www.facebook.com/groups/906561656057959/

POOLS
Facebook bladsy: Kochaj Boga Niezmiernie

PORTUGEES
Facebook bladsy: Amando a Deus Grandemente

SLOVENIES
Facebook bladsy: Ljubi Boga močno

SPAANS
Webwerf: www.amaaDiosgrandemente.com
Facebook bladsy: Ama a Dios Grandemente
Pinterest: https://www.pinterest.com/AmaaDios/
Instagram: https://www.instagram.com/amaadiosgrandemente/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCovWO77Dmzr8KtK5oRfxxMw
—————-
LGG SPAANS JONG VROUENS
Webwerf: www.jovenesadg.com
Facebook bladsy: Jovenes ADG
Instagram: https://www.instagram.com/jovenesadg/
Twitter: https://twitter.com/jovenesadg

TAGALOG
Facebook groep: https://www.facebook.com/groups/245817185789016/

_______________________________________________

Stel jy belang om te help met vertaling, of om ons te help om vrouens te bereik in ander lande in hul moedertaal? Los ‘n boodskap by die kommentaar en sê in watter taal jy belangstel! Ons het altyd meer vertalers nodig en ook vrouens wat ‘n gawe het in grafiese werk, tegnologie, mentorskap… in AL ons tale. Ons wil graag saam met jou werk en meer vrouens bereik met God se Woord en Bybelstudie materiaal in 2017!

_______________________________________________

Sluit by ons aan op 19 Junie vir ons nuwe studie: TOEGEWY.

 

 

Vroue [TOERUS] met ons: LGG Fasiliteerder Bronne

Vroue [TOERUS] met ons: LGG Fasiliteerder Bronne

deur WhitneyD | June 5, 2017 | LGG Fasilieerder

Drie baie opsetlike woorde dryf ons missie hier by Love God Greatly (Lief God Grootliks)…

Inspireer.

Bemoedig.

Toerus.

Of jy nou al ‘n ruk hierby ons is of jy is splinternuut by LGG, wil ons tyd neem voordat ons volgende aanlyn Bybelstudie begin om ons passie agter ons missie deel, asook om jou te nooi om ‘n gemeenskap rondom jou te begin bou deur die fasilitering van ons volgende studie in God se Woord met die ongelooflike vroue in jou lewe.

Ons missie is om vroue te INSPIREER, BEMOEDIG en TOERUS om God se Woord ‘n proriteit te maak in hulle daagliks lewens, en ons versoek jou om biddend te oorweeg om ‘n LGG Fasilisteerder te word!

Ons missie is om vroue aan te moedig in hul daaglikse wandel met God en het gepraat oor die rol van ‘n LGG Fasiliteerder.

______________________________

Love God Greatly (Lief God Grootliks) bestaan om

Vroue [TOE TE RUS] om te groei in hulle geloof, sodat hulle effektief kan uitreik na ander vir Christus.

Luister, ons besef dat hierdie is die internet en soms vergeet ons byna eerlik hierdie klein besonderhede omdat ons  Love God Greatly (Lief God Grootliks) gemeenskap voel baie meer soos ‘n familie .

En familie sorg vir hul eie.

Ons wil hê jy moet weet dat jy nooit hier alleen is nie.

Sodra jy geregistreer het as ‘n Love God Greatly (Lief God Grootliks) Fasiliteerder, werk ons span hard om sekere te maak dat jy al die hulprbronne en ondersteuning het wat jy nodig het om jou groep suksesvol te lei!

Ons rus ons fasiliteerders toe sodat hulle op hul beurt vroue  kan TOERUS om te groei in hulle geloof ( deur die studie van God se Woord ) sodat hulle effektief ander vir Christus kan bereik . Dit is ‘n pragtige siklus wat aanhou gee en dit kom reguit uit die hart van God.

“Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en ‘n regte lewenswyse te kweek, Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en ‘n regte lewenswyse te kweek”, 2 Timoteus 3:16-17

So presies watter hulpbronne en ondersteuning kan jy verwag as ‘n Love God Greatly (Lief God Grootliks) Fasiliteerder? Kyk HIERNA …

  • LGG Fasiliteerders Groep op Facebook – Word deel van hierdie private groep vir daaglikseondersteuning, insig, kreatiewe idees, aanmoediging en wenke oor hoe om jou groep te lei.
  • LGG Fasiliteerders E-Pos Nuusbrief – Nie op Facebook? Geen probleem! Sluit aan by onsFasiliteerders E-Pos groep en ontvang ons FEAST nuusbrief wat is gelaai met tonne aanmoediging en ondersteuning.
  • LGG Fasiliteerder Mentorskap – Hierdie wonderlike geleentheid pare ons eerste keer Fasiliteerders met ‘n gesoute LGG mentors wat langs jou sal kom om jou aan te moedig, vrae te beantwoord en advise bied soos jy jou LGG groep lei vir die eerste keer .
  • LGG Fasiliteerder Handleiding – Dit is ‘n uitstekende hulpbron gids vir die aanleer van die praktiese “ins en outs” van die opstel en ‘n groep te fasiliteer. Ons het geluister na julle mees algemene vrae en het hulle hier aangespreek
  • LGG Studie Bronne – Saam met ons LGG Leesplanne en Studie Joernaal, ons M – W – F blog boodskappe, LGG Facebook en Instagram bladsye, en YouVersion oordenkings is ontwerp om ekstra insig en bemoediging elke studiesessie te bied en kan jou help soos jy lei .
  • Fasiliteerders Alleenlik Bladsy – Geleë op ons hoof webwerf, hier sal jy professionele beelde en ander nuttige spesifike studie  hulpbronne wat uitsluitlik ontwerp is vir Fasiliteerder gebruik.
  • Ons LGG Gebed en Aamoediging Spanne is ‘n belangrike deel van jou fasiliteerder ervaring en verseker dat jy altyd ‘n veilige plek het om persoonlike en groep gebed behoeftes te deel, sowel as toegang tot ‘n ervare span van fasiliteerders wat daartoe verbind is om jou toe te juig elke stap van die pad!

Hierdie wonderlike werk vir wat God ons geroep het kan nie gedoen word sonder vroue soos JY wat jou tyd vrywillig aanbied om te help om ons groepe te lei nie. Jou rol is noodsaaklik vir ons bediening en ons waardeer JOU! God beweeg in ‘n kragtige maniere deur Love God Greatly (Lief God Grootliks) en ons glo dit is net die begin. Sal jy arms met ons sluit soos ons saam ons nasies bereik vir Christus? Met ‘n mosterdsaadjie van geloof kan ons berge versit in sy Naam!

So hier is die uitdaging: bel jou ma, jou suster, jou ouma, die meisie oorkant die straat of die kollege vriend regoor die land. Nader ‘n groep meisies van jou kerk of werksplek, of ontmoet in ‘n koffiewinkel met vriende wat jy nog altyd gewens het om beter te ken. Maak gebruik van die skoonheid van aanlyn verbinding vir inspirasie en aanspreeklikheid, en neem die geleentheid om te ontmoet in persoon as jy kan.

Arm in arm en hand aan hand, laat ons dit saam doen ….

By Sy Voete

___________________________________________________

Sluit by ons aan vir ons NUWE studie: Toegewy- Om Jesus Te Volg Ongeag Die Koste

Baie mense ken die name van die akteurs van hulle gunsteling televisieprogram of al die name van die spelers van hulle gunsteling sportspan. Maar min Christene ken die name van al twaalf Jesus se dissipels. Die name van die twaalf apostels was: in die eerste plek Simon, wat ook Petrus genoem word, en sy broer Andreas; Jakobus seun van Sebedeus, en sy broer Johannes; Filippus en Bartolomeus; Tomas en Matteus die tollenaar, Jakobus seun van Alfeus en Taddeus; Simon die Kananeër, en Judas Iskariot wat Jesus verraai het (Matteus 10:2-4).

Dit was die twaalf mans wat Jesus gekies het om sy naaste kamerade en dienaars te word gedurende die drie jaar van Sy bediening. En dit is die twaalf mans wie se lewens ons gaan bestudeer gedurende die volgende ses weke.

Nooi jou vriende, bedien ‘n groep by jou huis en sluit by ons aan soos ons die lewens van die 12 dissipels bestudeer en ook TOEGEWY word vir Christus!

 

 

 

 

‘n Ander Soort Gelukkige Einde.

‘n Ander Soort Gelukkige Einde.

Deur Jen Thon | Junie 2, 2017

Ons het aan die einde van die boek Rut gekom, maar in plaas van dat die verhaal eindig met Rut wat vir ewig gelukkig saam met Boas leef, eindig dit met ‘n geslagsregister.

As ons eerlik is sal ons almal erken dat meeste van ons nie daarvan hou om Bybelse geslagsregisters te lees nie. Ons lees dikwels net vinnig daardeur, of slaan hulle heeltemal oor. Hulle is dikwels gevul met name wat ons amper nie eers kan uitspreek nie, en mense van wie ons nog nooit eers gehoor het nie. Maar geslagsregisters is belangrik – anders sou God nie so baie van hulle in die Bybel ingesluit het nie.

Deur geslagsregisters sien ons hoe God gewone mense gebruik vir Sy uitsonderlike werk.

Die boek van Rut is ‘n pragtige liefdesverhaal, maar ons sien dat Naomi, Rut en Boas deel is van ‘n baie groter verhaal: ‘n verhaal wat deur die hand van God gelei is om die toekomstige gebeure te laat plaasvind wat sal lei tot die koms van ‘n Verlosser. Ons sien dat Hy dit bereik deur gewone mense, soos Rut te gebruik, met gewone lewens, soos dié van ‘n landeienaar, in ‘n klein onbeduidende dorp genaamd Betlehem. God, in Sy soewereine wysheid, gebruik wat ons aan mag dink as onbeduidend en nederig, om die uitsonderlike te laat gebeur, en wat is meer uitsonderlik as dat die ware Bloedverwante Losser gebore word uit die onbeduidende afstammelinge van Rut en Boas?!

Geslagsregisters wys ook dat ons aan ‘n groep behoort. Wanneer jy jou geslagsregister bestudeer, sal jy vinnig uitvind dat jy aan ‘n familie en ‘n erfenis behoort; aan ‘n sekere kultuur en etnisiteit. Maar vir dié van ons wat ons vertroue in Jesus het, het ons die onverdiende voorreg om te behoort aan die familie van God. Ons het die geskenk van ‘n erfenis ryk aan genade, barmhartigheid, vergifnis en opofferende liefde ontvang.

Ons behoort aan ‘n kultuur waar skoonheid gemeet word aan ‘n veranderde hart, nie die vorm van ons liggame of ons haarstyle nie; waar aanvaarding ontvang en gegee word as gevolg van die gedeelde bloed van Jesus wat deur ons are vloei.

Geslagsregisters is belangrik, want deur hulle sien ons dat God onvolmaakte mense gebruik vir sy perfekte plan. In Matteus 1 sien ons die geslagsregister van Jesus en in hierdie lys sien ons ‘n klomp mense wat foute gemaak het. Ons het Jakob wat ‘n leuenaar en ‘n dief was, Ragab wat ‘n prostituut was, en Dawid – ‘n egbreker en moordenaar – en nietemin het God die Messias deur hierdie lyn van mense gebring.

Dit behoort ons te bemoedig. Daar is geen perfekte mense nie, en tog God gebruik ons in elk geval. Hy gebruik ons deur ons gewone lewens, om Sy koninkrykswerk te doen.

Volhard in jou getrouheid aan die roeping wat God vir jou het, maak nie saak hoe gewoon jy voel dit is nie. Jy, is ook deel van ‘n groter verhaal… ‘n verhaal wat die koninkryk van God behels.

Kyk na Jesus,

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________

Sluit by ons aan vir ons NUWE studie: Toegewy- Om Jesus Te Volg Ongeag Die Kostes.

Baie mense ken die name van die akteurs van hulle gunsteling televisieprogram of al die name van die spelers van hulle gunsteling sportspan. Maar min Christene ken die name van al twaalf Jesus se dissipels. Die name van die twaalf apostels was: in die eerste plek Simon, wat ook Petrus genoem word, en sy broer Andreas; Jakobus seun van Sebedeus, en sy broer Johannes; Filippus en Bartolomeus; Tomas en Matteus die tollenaar, Jakobus seun van Alfeus en Taddeus; Simon die Kananeër, en Judas Iskariot wat Jesus verraai het (Matteus 10:2-4).

Dit was die twaalf mans wat Jesus gekies het om sy naaste kamerade en dienaars te word gedurende die drie jaar van Sy bediening. En dit is die twaalf mans wie se lewens ons gaan bestudeer gedurende die volgende ses weke.

Nooi jou vriende, bedien ‘n groep by jou huis en sluit by ons aan soos ons die lewens van die 12 dissipels bestudeer en ook TOEGEWY word vir Christus!